Julkisen pilven kysyntä on kasvanut nopeasti perinteisen on-premises-ratkaisun rinnalle. Elämme murroskautta pilviteknologioiden käyttöönotossa mikä näkyy myös palveluiden tuottamisessa, kehittämisessä ja käytössä. Ajasta ja paikasta riippumaton työ ja tiimiytyminen tuovat uusia haasteita palvelujen käytettävyydelle, saatavuudelle, toiminnalle ja tietoturvalle.

Joustavuus ja kustannustehokkuus houkuttelevat pilvipalveluiden käyttöönottoa, mutta asiakkaan valintoja ohjaavat muutkin näkökulmat.  

Lue pilviaiheisia uutisia

Maija Apunen seisomassa työpisteensä ääressä.

Valtori Akatemia kouluttaa ICT-ammattilaisia valtionhallintoon 

Ensi vuoden trainee-ohjelmaan haetaan harjoittelijoita tietoturva ja kyberturvallisuus (SOC) sekä pilviteknologia -osaamisalueille. Hakuaika uuteen koulutusohjelmaan on käynnissä 8.11.2021 saakka. Katso, miten Maija Apusen urapolku aukesi Akatemian kautta Valtorissa.

Lue lisää

Kuvituskuvassa mies pitää kädessään tablettia.

Vankiterveydenhuollon asiakascase: ”Ilman Valtti Virtuaalia työ potilastietojärjestelmän aikaansaamiseksi olisi ollut mahdotonta”

Valtorissa on kehitetty erilaisia päätelaiteratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Päätelaitepalvelu Valtin rinnalla on saatavana virtuaalinen työtilaratkaisu Valtti Virtuaali, josta hyötyvät mm. tutkijat, konsultit, yhteistyökumppanit tai paljon matkatöitä tekevät valtionhallinnon työntekijät. 

Lue lisää

Hakuilmoitus Valtori Akatemiaan.

Haku Valtori Akatemian 2022 koulutukseen alkaa 11.10.

Kiinnostaisiko työmahdollisuudet tietoturvan ja kyberturvallisuuden tai pilviteknologioiden parissa? Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin trainee-ohjelma Valtori Akatemia käynnistyy tänä vuonna jo neljännen kerran!

Lue lisää

Valokuva.

Yhteistyöllä tuotamme asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita

Palveluitamme voidaan kehittää mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi vain tekemällä tiivistä yhteistyötä. Palveluiden kehittämistarpeet nousevat asiakkailta. Kehittämisellä voidaan tähdätä eritasoisiin uudistuksiin, esimerkiksi palvelun toiminnalliseen muutokseen tai täysin uudenlaisen palvelun luomiseen.

Lue lisää

Kahdet kädet liittävät yhteen palapelin paloja niin kuin tiimissä yleensäkin toimitaan.

Valtorin Palvelintehtaan kymppikerho: Kymmenen asiantuntijan palaute asiakaspalvelusta on täydet 10

Uusien palvelimien käyttöönotto ja vanhojen palvelimien poistaminen tapahtuu Palvelintehtaan kautta. Palvelintehdas huolehtii TORI-liiketoiminnassa palvelimien käyttöönotoista ja poistoista Vaka-Valtori-, Vaka-Kumppani- ja tulevaisuudessa myös Vaka-Pilvi-kapasiteettipalvelun osalta.

Lue lisää

Puinen riippulukko ja kolme puista ihmishahmoa sen edessä.

Valtorin pilvipalvelusopimuksia tarkistettu tietosuojan osalta

Valtori on tehnyt selvitystyötä yksityisyydensuojaan liittyvän Privacy shield -järjestelyn mitätöinnin seurauksista.

Lue lisää

Pilvialustat ja tietoturva - uhasta mahdollisuudeksi

Valtorin pilvikapasiteettipalvelulle on nyt tarjolla uusi tietoturvaratkaisu, joka mahdollistaa mm. reaaliaikaiset tilannekuvan, tarjoaa yhtenäisen ketjun PiTuKrista kontrolleihin ja on integroitu suunnitteluohjeisiin.

Lue lisää

Mies ja virtuaalinen työasema

Laitteesta, ajasta ja paikasta riippumaton virtuaalinen työalusta – nyt se on mahdollista!

Valtorissa on tuotteistettu tutun päätelaitepalvelu Valtin rinnalle virtuaalinen työtilaratkaisu Valtti Virtuaali. Palvelun etuna on se, että käyttäjä pääsee turvallisesti tarvitsemiinsa palveluihin esimerkiksi omalta kotikoneeltaan.

Lue lisää

Pilveen työnnetään kaksi virtajohtoa.

Pilvikypsyysmallilla suunnitelmallisuutta pilven käyttöön

Pilvipalvelujen käyttöä ei enää pitäisi ohjata lyhytnäköisen kustannussäästötavoitteiden tai yksittäisen tietojärjestelmän alustavalinnan pohjalta, vaan organisaatiossa yhteisesti määritettyjen liiketoiminnan tarpeiden ja niiden perusteella luodun pilvistrategian mukaan.

Lue lisää

Kaksi naista, mies ja tietokone.

Pilviviesti käyttöön KEHA-keskuksessa, ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa: kustannustehokas ja monipuolinen palvelu

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa tuotteistettiin viime vuonna asiakkaiden käyttöön uudet viestintätekniset palvelut: Perus-, Pilvi- ja Turvaviestipalvelut. Pilviviesti on pilvipohjainen viestintätekniikkapalvelu, joka sisältää sähköpostipalvelun ja Teamsin.

Lue lisää