Tiivistelmä 2023

Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Teimme ison osan kilpailutuksista Hanselin puitejärjestelyihin ja dynaamisiin hankintajärjestelmiin perustuen. Niissä Hansel on jo huomioinut ympäristö- ja/tai sosiaalisen vastuun valitessaan toimittajia järjestelyihin. 
 • Huomioimme myös Valtorin omissa kilpailutuksissa mahdollisuuksien mukaan erilaisia vastuullisuusvaatimuksia, olivatpa kilpailutukset isoja tai pieniä. 
 • Lisäsimme markkinakartoituksissa ja teknisissä vuoropuheluissa vastuullisuusvaatimusten käsittelyjä. 

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: Hankinnat


Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti 

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Jatkokehitimme Valtti-päätelaitteiden omatoimisen käyttöönoton ohjeita ja otimme käyttöön päätelaitevaihtoklinikan. Laajensimme Päätelaitepalvelu Valtin välivarastointimahdollisuuden myös Valtti Moduuli -asiakkaille.
 • Aloitimme rullakkotoimituksen ilman tuotepakkauksia. Näin voimme toimittaa asiakkaalle laitteet yhteen laatikkoon pakattuna, ja pakkausmateriaalia tarvitaan huomattavasti vähemmän.
 • Teimme monitoimi- ja tulostuslaitteiden tarvekartoituksia elinkaariuusintojen yhteydessä. Näin pystymme suosittelemaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa soveltuvia laitteita.

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: ICT-laitteiden elinkaari


Vähennämme kustannuksia panostamalla automatisointiin

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Aloitimme data-alustan Valtorin sisäisen pilottikäytön. Data-alustalla tulemme tarjoamaan ajantasaisen ja automaattisesti päivittyvän perusraportoinnin Tori-palvelujen asiakkaille.
 • Laajensimme merkittävästi Neuvontabotti Valpurin asiakaskohtaista käyttöä Palveluportaali TOPissa.
 • Jatkoimme suunnitelmallista osto- ja myyntilaskutuksen automatisointia. Automatisoidut laskutusprosessit säästävät valtorilaisten työaikaa ja tuovat samalla myös kustannussäästöjä. 

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: Automatisointi


Sujuvoitamme asiakkaan asiointia digitaalisilla kanavilla

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Kehitimme Palveluportaali TOPia muun muassa toteuttamalla laitetilauksiin toimittajaintegraation, uudistamalla laitekatalogin toimintaa, yhdistämällä lomakkeita ja ottamalla käyttöön jatkuvan palautteen keruun mahdollistavan CX-mittauksen. 
 • Teimme sisäisen selvityksen palvelukanaviemme nykytilanteesta niiden jatkokehittämistä varten. 

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: Digitaalinen asiointi


Varmistamme Valtorin toiminnan jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Jatkoimme tietoturvapalveluiden tuotteistuksia sekä valvonta- ja havainnointikyvykkyyden kehittämistä. 
 • Päivitimme Valtorin varautumispolitiikan ja osallistuimme useisiin harjoituksiin, suunnittelutilaisuuksiin sekä työryhmiin muiden turvallisuusviranomaisten ja valtionhallinnon toimijoiden kanssa.
 • Jatkoimme määrämuotoista toimintamallia tietoturvallisuuden todentamiselle osana palveluiden käyttöönottoprosessia.

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: Toiminnan jatkuvuus


Ekologinen vastuullisuus

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Ylläpidimme tilatehokkuutta. Luovuimme kahdesta toimipisteestä, vähensimme yhden toimipisteen neliöitä ja siirryimme kahdella paikkakunnalla työskentelemään valtion yhteisiin työympäristöihin.
 • Jatkoimme merkittävissä määrin etätyöskentelyä. Kiinnitimme aiempaa enemmän huomiota oman auton käyttöön virkamatkoilla. Selvitimme työsuhdepolkupyöräedun tarjoamista.
 • Selvitimme hybridi- ja sähköautojen latausmahdollisuuksia, ja teimme sisäisen suunnitelman, missä järjestyksessä Valtorin toimipaikkoihin latausverkosto olisi hyvä rakentaa. 

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: Ekologinen vastuullisuus


Taloudellinen vastuullisuus

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Kustannustehokkuus parani. Toiminnan kustannusvastaavuus oli erinomainen ja toiminnan tuottavuus sekä taloudellisuus kehittyivät myönteiseen suuntaan. Vakiopalveluiden yksikköhinnat laskivat.
 • Matkustaminen lisääntyi 2023 koronapandemian helpotuttua, mikä näkyi luonnollisesti myös kustannuksina ja vuodelle asetetut raamit ylittyivät. Vuoteen 2019 (ennen koronapandemiaa) verrattuna matkustamisen määrä on kuitenkin pienempi.

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: Taloudellinen vastuullisuus


Sosiaalinen vastuullisuus

Vuonna 2023 muun muassa:

 • Työstimme johtamisen periaatteet yhdessä esihenkilöiden kanssa. Ne auttavat esihenkilö- ja johtamistyössä onnistumisessa ja ohjaavat halutunlaiseen johtamiseen. Tasalaatuinen laadukas johtaminen vahvistaa hyvää henkilöstökokemusta.
 • Laadimme uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jolla tuetaan Valtorin sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen että monimuotoisen työyhteisön kehittämistä. 
 • Lisäsimme vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä läpinäkyvyyttä yhteisten asioiden kehittämiseen. Hyödynsimme Howspace-alustaa muun muassa palvelustrategiatyössä ja Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisessä.

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2023: Sosiaalinen vastuullisuus