Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Valtorin perustietotekniikkapalvelutuotanto perustuu lakiin lakiin 1226/2013 ja asetukseen 132/2014 valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä sekä lakiin 10/2015 ja asetukseen 1109/2015 julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.

Lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä mukaisesti Valtorin strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteiden ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Se myös asettaa Valtorille pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet.

Lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta mukaisesti turvallisuusverkkotoiminnan yleishallinnollisesta, strategisesta, taloudellisesta ja tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö. Turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö kuultuaan TUVE-neuvottelukuntaa.

Valtorin ohjausmalli

Valtorin asiakasneuvottelukunta tukee asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä. Asiakasneuvottelukunnan toimintaa uudistettiin vuoden 2021 alusta alkaen. 

Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön tukena turvallisuusverkkotoiminnan strategisessa ja taloudellisessa ohjauksessa, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksessa sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksessa.

Valtorin organisaatiorakenne

Valtori uudisti organisaationsa keväällä 2022 vastaamaan uudistettua, asiakaskeskeistä strategiaansa. Strategian ytimessä on visio: haluamme olla asiakkaan onnistumisen mahdollistava ict-kumppani.

Toimitusjohtaja: Tero Latvakangas; Asiakaskokemus: Paula Kujansivu; Yhteiset palvelut: Hannu Naumanen; Tori-palvelut: Matti Asikainen; Tuve-palvelut: Sakari Marttila; Turvallisuus: Hannu Naumanen; Henkilöstökokemus: Kaisa Uotila; Talous ja tehokkuus: Antti Uusitalo; Viestintä ja markkinointi: Leena-Mari Tanskanen.

Kuva: Valtorin organisaatio (kuvalähde: Valtori)

Valtorin tulosyksiköt ovat:

  • Asiakaskokemus,
  • Yhteiset palvelut,
  • Tori-palvelut,
  • Tuve-palvelut,
  • Turvallisuus,
  • Henkilöstökokemus,
  • Talous ja tehokkuus sekä
  • Viestintä ja markkinointi.

Valtoria johtaa toimitusjohtaja.