Perustietotekniikkapalvelut valtionhallinnolle

Meidän tehtävämme Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa on huolehtia, että valtionhallinnon arki ICT-palveluiden ja -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista.

Kehitämme, ylläpidämme ja turvaamme maan laajinta ICT-ympäristöä yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta asiakkaamme menestyvät ja vievät Suomea eteenpäin. Tuottamiemme palveluiden avulla asiakkaamme pystyvät tarjoamaan omia digitaalisia palvelujaan edelleen kansalaisille ja yrityksille.

Asiakkaamme saavat meiltä muun muassa tietoliikenneyhteyksiä, läppäreitä, puhelimia, tietoturvapalveluja, julkaisualustoja, pilvikapasiteettia sekä videoneuvottelupalveluita. Tuotamme palveluja kahdessa erilaisessa ympäristössä: valtionhallinnon yhteisessä verkossa ja turvallisuusviranomaisten käytössä olevassa turvallisuusverkossa.

Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomia ICT-palveluja. Osan palvelutuotannosta teemme itse ja osan hankimme kumppaneilta. Asiakasorganisaatiot taas vastaavat omaan toimintaansa liittyvien palveluiden tuottamisesta. 

Koska tuotamme palveluita lukuisille asiakasorganisaatioille, kertautuvat toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, laajalle. 

Valtorin visio: ”Olemme asiakkaan onnistumisen mahdollistava ICT-kumppani.”

Uudistimme strategiamme syksyllä 2021. Ydinpalveluiden kehittämisen lisäksi panostamme tulevaisuudessa erityisesti:

  • tietoturvapalveluihin, joiden tavoitteena nykyistä kattavammin varmistaa koko infrastruktuurin turvallisuus,
  • tulevaisuuden työn tarpeisiin vastaavaan viestintäteknologiaan sekä 
  • valtion uudistuvien toimitilojen ICT-konsepteihin.

Tyytyväinen asiakas on strategiamme ensisijainen painopistealue.

Uudistuneessa strategiassa on neljä päätavoitetta:

  • tyytyväinen asiakas,
  • merkityksellinen työ,
  • erinomainen toimintakyky ja
  • kustannustehokas toiminta.

Asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen on näistä tavoitteista ensisijainen, jota muut alueet tukevat. Myös käynnissä olevan Valtorin Muutosohjelman 2020–2022 tavoitteilla ja toimenpiteillä tuetaan strategian toteutumista. Syksyllä 2021 Valtorissa myös aloitettiin strategiaa tukevan organisaatiouudistuksen suunnittelu ja toteutus. Uusi organisaatio astui voimaan 1.3.2022.

Valtorissa on noin 1 400 työntekijää eri puolella Suomea. Toimimme valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Lakisääteinen toimintamme perustuu asiakastarpeisiin. Arvomme ovat vastuullisuus, yhteinen toimintatapa, yhdessä tekeminen, jatkuva kehittyminen ja hyvä työpaikka. 

Tämä on ensimmäinen vastuullisuusraporttimme, joka kuvaa vastuullisuustavoitteiden toteutumista vuoden 2021 aikana keväällä 2022 valittujen tavoitteiden pohjalta. Jatkossa raportti laaditaan vuosittain. 

Lisätietoa