Strategia määrittää Valtorin pidemmän tähtäimen tavoitteet ja painopisteet. Valtorin vision ”Töissä valtiolla – sujuvasti ja turvatusti” mukaisesti haluamme sekä sujuvoittaa asiakkaidemme arkea, että varmistaa asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus.

Vuosille 2019-2022 määritellyt strategian painopisteet auttavat toteuttamaan asiakaskeskeisen vision sekä vastaavat muutos- ja kehitystarpeisiin, joita Valtoriin kohdistuu.

Strategian tärkein painopiste on Ensiluokkainen asiakaskokemus ja -ymmärrys. Lisäksi painopisteinä ovat

  • Luotettavat, turvalliset ja joustavat palvelut
  • Erinomainen työntekijäkokemus ja osaaminen
  • Virtaviivainen toiminta ja johtaminen

Tutustu tarkemmin Valtorin strategiaan (pdf).

Ensiluokkainen asiakaskokemus ja -ymmärrys; Luotettavat, turvalliset ja joustavat palvelut; Virtaviivainen toiminta ja johtaminen; Erinomainen työntekijäkokemus ja osaaminen.

Kuva: Valtorin strategian painopisteet (kuvalähde: Valtori)

Valtiovarainministeriö toimii Valtorin tulosohjaajana

Vuosittain VM ja Valtori sopivat Valtorin tavoitteista tulossopimuksessa.

Valtorin arvot ovat Vastuullisuus, Yhteinen toimintatapa, Yhdessä tekeminen, Jatkuva kehittyminen ja Hyvä työpaikka

  • Vastuullisuus: Kannamme vastuun toiminnastamme; pidämme sen, minkä lupaamme ja tuemme toisiamme.
  • Yhteinen toimintatapa: Sitoudumme yhteisiin toimintatapoihin ja toimimme valtion kokonaisedun mukaisesti.
  • Yhdessä tekeminen: Työskentelemme asiakkaiden, palvelutoimittajien ja kollegoiden kanssa kohti yhteisiä tavoitteita.
  • Jatkuva kehittyminen: Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja palvelujamme asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi. Kehitän omaa osaamistani.
  • Hyvä työpaikka: Meillä on viihtyisä työyhteisö, joustavat työskentelymahdollisuudet ja monipuoliset ammatilliset kehitysmahdollisuudet.