Strategia määrittää Valtorin pidemmän tähtäimen tavoitteet ja painopisteet. Arvot ohjaavat toimintaamme.

Asiakas on Valtorin strategian keskiössä

Uudistetun, vuoden 2022 alusta voimaan tulleen strategian mukaan Valtorin tehtävänä on tarjota turvalliset ja yhteensopivat ict-palvelut valtionhallinnolle. Visiomme: Olemme asiakkaan onnistumisen mahdollistava ict-kumppani.

Strategian neljä päätavoitetta ovat

  • tyytyväinen asiakas
  • merkityksellinen työ
  • erinomainen toimintakyky ja
  • kustannustehokas toiminta.

Strategiset painopistealueet ovat tyytyväinen asiakas, merkityksellinen työ, erinomainen toimintakyky ja kustannustehokas toiminta.

Asiakas on Valtorin strategian tärkein painopistealue (Kuva: Valtori)

Valtiovarainministeriö toimii Valtorin tulosohjaajana

Vuosittain VM ja Valtori sopivat Valtorin tavoitteista tulossopimuksessa.

Arvot ohjaavat toimintaa

Toimintamme pohjalla vaikuttavat yhteiset arvomme. Ne ohjaavat valintojamme ja päätöksiämme eri tilanteissa.

  • Vastuullinen: Huomioimme vastuullisuuden esimerkiksi hankinnoissa, matkustamisessa, materiaalien käytössä sekä henkilöstön tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä hyvinvointiin ja kehittymismahdollisuuksiin liittyen.
  • Arvostava: Olemme asiantuntijoita, joiden työ perustuu yhteistyöhön. Toimimme yhteisten toimintatapojen mukaisesti, kohtelemme ihmisiä arvostavasti ja viestimme selkeästi sekä mahdollistamme avoimen vuoropuhelun ja osallisuuden.
  • Luotettava: Rakennamme luottamusta yhteistyösuhteissa. Vaalimme psykologisesti turvallista työyhteisöä ja hyvää ilmapiiriä, jotta olemme uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva yhteisö. 
  • Osaava: Olemme hyvällä tavalla ylpeitä omasta osaamisestamme ja samalla halukkaita jatkuvasti kehittymään. Uudistumme ja uudistamme, tuotamme lisäarvoa sekä itsellemme että asiakkaillemme.