Strategia määrittää Valtorin pidemmän tähtäimen tavoitteet ja painopisteet. Arvot ohjaavat toimintaamme.

Asiakas on Valtorin strategian keskiössä

Uudistetun, vuoden 2022 alusta voimaan tulleen strategian mukaan Valtorin tehtävänä on tarjota turvalliset ja yhteensopivat ict-palvelut valtionhallinnolle. Visiomme: Olemme asiakkaan onnistumisen mahdollistava ict-kumppani.

Strategian neljä päätavoitetta ovat

  • tyytyväinen asiakas
  • merkityksellinen työ
  • erinomainen toimintakyky ja
  • kustannustehokas toiminta.

Strategiset painopistealueet ovat tyytyväinen asiakas, merkityksellinen työ, erinomainen toimintakyky ja kustannustehokas toiminta.

Asiakas on Valtorin strategian tärkein painopistealue (Kuva: Valtori)

Valtiovarainministeriö toimii Valtorin tulosohjaajana

Vuosittain VM ja Valtori sopivat Valtorin tavoitteista tulossopimuksessa.

Arvot ohjaavat toimintaa

Valtorin arvot ovat

  • Vastuullisuus: Kannamme vastuun toiminnastamme; pidämme sen, minkä lupaamme ja tuemme toisiamme.
  • Yhteinen toimintatapa: Sitoudumme yhteisiin toimintatapoihin ja toimimme valtion kokonaisedun mukaisesti.
  • Yhdessä tekeminen: Työskentelemme asiakkaiden, palvelutoimittajien ja kollegoiden kanssa kohti yhteisiä tavoitteita.
  • Jatkuva kehittyminen: Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja palvelujamme asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi. Kehitän omaa osaamistani.
  • Hyvä työpaikka: Meillä on viihtyisä työyhteisö, joustavat työskentelymahdollisuudet ja monipuoliset ammatilliset kehitysmahdollisuudet.