Strategia ja arvot

Töissä valtiolla – sujuvasti ja turvatusti

Strategia määrittää Valtorin pidemmän tähtäimen tavoitteet ja painopisteet. Valtorin vision ”Töissä valtiolla – sujuvasti ja turvatusti” mukaisesti haluamme sekä sujuvoittaa asiakkaidemme arkea, että varmistaa asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus.

Valtorin keskeisin tavoite on valtionhallinnon perustietotekniikan yhtenäistäminen. Yhtenäistämisen tuloksena asiakasympäristöjen ylläpito tulee nykyistä helpommaksi, mikä mahdollistaa kustannustason alenemisen, järjestelmien varmemman toimivuuden, hallitumman varautumisen kyberuhkiin sekä paremman asiakastyytyväisyyden.

Yhtenäistäminen ei silti ole Valtorin toiminnan itsetarkoitus. Monella asiakkaalla perustietotekniikan ratkaisut ovat kehittyneet usean vuoden aikana omaan suuntaansa, eikä toimivia kokonaisuuksia kannata muuttaa pelkästään valtionhallinnon kokonaisuuden yhtenäistämiseksi ainakaan ennen kuin nyt käytössä olevat ratkaisut tulevat elinkaarensa päähän.

Kuva: Valtorin strategia yhdellä silmäyksellä (kuvalähde: Valtori)

Tutustu tarkemmin Valtorin strategiaan (pdf).

Valtiovarainministeriö toimii Valtorin tulosohjaajana

Vuosittain VM ja Valtori sopivat Valtorin tavoitteista tulossopimuksessa. Tulossopimuksiin voit tutustua VM:n sivuilla.

Valtorin arvot ovat Vastuullisuus, Yhteinen toimintatapa, Yhdessä tekeminen, Jatkuva kehittyminen ja Hyvä työpaikka

  • Vastuullisuus: Kannamme vastuun toiminnastamme; pidämme sen, minkä lupaamme ja tuemme toisiamme.
  • Yhteinen toimintatapa: Sitoudumme yhteisiin toimintatapoihin ja toimimme valtion kokonaisedun mukaisesti.
  • Yhdessä tekeminen: Työskentelemme asiakkaiden, palvelutoimittajien ja kollegoiden kanssa kohti yhteisiä tavoitteita.
  • Jatkuva kehittyminen: Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja palvelujamme asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi. Kehitän omaa osaamistani.
  • Hyvä työpaikka: Meillä on viihtyisä työyhteisö, joustavat työskentelymahdollisuudet ja monipuoliset ammatilliset kehitysmahdollisuudet.
Valikko