Palvelut

Toimialariippumattomat palvelut valtionhallinnon organisaatioille

Tuotamme toimialariippumattomat ict-palvelut valtionhallinnolle. Tuotannossa huomioiden turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet.

Yhtenäistämme ja vakioimme palvelut sekä niiden palvelunhallintaprosessit ja teknologiat. Siten palveluiden käyttö ja ylläpito on asiakasorganisaatiolle vaivatonta. Samalla valtionhallinnolle rakentuu yhtenäinen, turvallinen ja kustannustehokas ICT-palvelukokonaisuus.

Palveluita tuotetaan kahdessa erilaisessa ympäristössä: valtionhallinnon yhteisessä verkossa ja turvallisuusviranomaisten käytössä olevassa turvallisuusverkossa. Vastuullisuus on luonteva osa toimintaamme.

Kapasiteetista julkaisualustoihin

Palveluvalikoimamme on laaja. Asiakkaat saavat meiltä muun muassa tietoliikenneyhteyksiä, läppäreitä, puhelimia, tietoturvapalveluita, verkkosivujen julkaisualustoja, videoneuvottelupalveluita ja pilvikapasiteettia. 

Toimintamme mittakaavasta kertoo esimerkiksi se, että vastuullamme on lähes 100 000 työasemaa.

Tutustu tarkemmin palveluihimme: 

Viestintätekniset palvelut

Kokoelma moderneja viestintäteknisiä palveluita, joiden avulla yhteydenpito käy sujuvasti niin sisäisesti kuin eri sidosryhmien kanssa.

Päätelaitepalvelut

Kaikki tarvittava työaseman ja mobiilipäätelaitteen peruskäyttöön yhdessä paketissa laitteista ja ohjelmistoista tukeen ja ylläpitoon.

Tietoliikennepalvelut

Yhteinen runkoverkko, lähi- ja liityntäverkot sekä etäyhteydet mahdollistavat sujuvat ja turvalliset yhteydet ja etätyöskentelyn.

Käyttöpalvelut

Kapasiteetti- ja konesalipalvelut tietojärjestelmille sisältäen laitteet, varusohjelmistot, käyttöpalvelun sekä hallinta- ja valvontapalvelut.

Alusta- & järjestelmäratkaisupalvelut

Yhteisillä alustoilla laatua verkkosivuihin, tehoa palvelu- ja lisenssienhallintaan sekä sujuvuutta asianhallintaan, yhteistyötiloihin, asiakaspalveluun ja sähköiseen asiointiin.

Tietoturva- & kyberturvallisuuspalvelut

Valtorin ICT-palveluihin liittyvät tiedon, tietosuojan ja kyberympäristön joustavat ja kokonaisvaltaiset turvaratkaisut yhdeltä luukulta.

Identiteetin- & pääsynhallinnan palvelut

Palvelut mahdollistavat kätevän käyttöoikeuksien keskitetyn hallinnan sekä arkea helpottavan ja turvatun tunnistautumisen kertakirjautumisratkaisulla.

Integraatiopalvelut

Sujuvaa sanoman- ja tiedostonsiirtoa sovellusten välillä eri menetelmillä. Palveluiden avulla hoituvat myös siirrettävän aineiston validointi, virusskannaus ja sanomamuunnokset.

Asiantuntijapalvelut

IT-arkkitehtuurin asiantuntijamme auttavat tuottamaan suunnitelmat, joiden mukaan organisaation toimintaa tuetaan yhteensopivalla teknologialla.

ICT-toiminnan tukipalvelut

Tukipalvelut tarjoavat mm. sujuvuutta toimitilamuuttoihin.

Tarkat tiedot palveluista ja tuotteista ovat asiakkaiden yhteyshenkilöiden luettavissa Valtorin asiakastyötilassa ja Asiakasportaali Joikussa. Asiakkaamme: kun haluat lisätietoa palveluistamme ja niiden käyttöönottamisesta, otathan ensisijaisesti yhteyttä omaan asiakaspalvelupäällikköösi.

Asiakastuki on asiakkaidemme apuna

Asiakastuki palvelee palveluportaalien tukipyyntöjen ja chatin kautta sekä puhelimitse.

Palvelujen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa 

Kehittämistoiminnalla varmistetaan, että jatkuvasti muuttuvassa toiminta- ja teknologiaympäristössä voidaan tuottaa asiakastarpeiden mukaisia palveluita. Kehittämistä tehdään palveluihin, tuotteisiin, asiakkuuksiin sekä sisäiseen toimintaan liittyen.