Huomioimme vastuullisuuden hankinnoissa

Vastuullisuustavoitteemme: Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta

Vastuullisuusvaatimukset Hanselin kilpailutuksissa

Pääsääntönä on, että teemme hankinnat julkishallinnon yhteishankintayksikön eli Hanselin puite- tai dynaamisten hankintajärjestelyjen kautta. Tällöin myös pakotteiden täyttymistä niiden osalta seuraa Hansel.

Yhteishankintavelvoitteen piirissä ovat muun muassa laajasti käytettävät tavanomaiset tietotekniset laitteistot ja niiden ohjelmistot sekä hallinnon yhteiset tietojärjestelmät. Näitä ovat esimerkiksi tietokoneet (työasemat ja kannettavat), näytöt ja muut tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet sekä tietoliikennepalvelut, puheliittymät ja puhepalvelut.

Valtaosa arvoltaan merkittävistä vuoden 2023 kilpailutuksista tehtiin Hanselin puitejärjestelyihin ja dynaamisiin hankintajärjestelmiin perustuen. Niissä Hansel on jo huomioinut ympäristö- ja/tai sosiaalisen vastuun valitessaan toimittajia järjestelyihin.

Vastuullisuusvaatimukset Valtorin omissa kilpailutuksissa

Valtorin omia kilpailutuksia ovat tyypillisesti ohjelmistohankinnat, vaativat palveluhankinnat ja tietojärjestelmähankinnat. Myös näissä kilpailutuksissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan erilaisia vastuullisuustavoitteita.

Esimerkiksi vuonna 2023 huomioimme ympäristötavoitteita Valtorin omaan käyttöön otetun Mediaseurantapalvelun kilpailutuksessa. Tarjoaja sai laadullisia lisäpisteitä osoittamalla, että 1) tarjoajan datakeskus käyttää uusiutuvaa energiaa, 2) tarjoajan datakeskus hyödyntää hukkalämmön ja 3) tarjoajalla on julkinen ympäristö- tai vastuullisuusohjelma.

Hankintojen osalta tavoitteenamme on julkisten varojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Huomioimme taloudellisen vastuun kaikissa hankinnoissamme. Kilpailutuksissa tavoitteena on valita tarkoitukseen riittävän laadukas tuote/palvelu, jonka toimittaja tarjoaa kilpailukykyiseen hintaan.

Onnistuneen hankinnan seurauksena saamme Valtorille ja sen asiakkaille käyttöön kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun tuotteen/palvelun koko elinkaari huomioiden. Oleellisia tekijöitä, joilla hankinnan optimointi tapahtuu, on tuotteelta/palvelulta vaadittujen ominaisuuksien lisäksi sopimuskauden pituus ja riittävän kilpailutilanteen turvaaminen.

Valtorin hankinnoissa ja sopimuksissa on huomioitu EU:n määräämät pakotteet.

Markkinakartoituksissa ja teknisissä vuoropuheluissa lisäsimme vastuullisuusvaatimusten käsittelyjä.

Keräämme Valtorissa parhaillaan erilaisiin hankintoihin soveltuvia vastuullisuuskriteereitä. Uusia vastuullisuuskriteerejä tuottaa moni taho (muun muassa Motiva) parhaillaan erilaisiin tietopankkeihin. Valtori kartoittaa niiden soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta omissa hankinnoissaan.

Edistymisen mittarit

Kuinka monessa %:ssa kilpailutuksista / v * on sisällytetty jokin vastuullisuusvaatimus, esim. ympäristösertifikaatti tai julkinen ympäristöohjelma. (*sis. Tori-palveluihin liittyvät, vuoden aikana valmistuneet hankinnat, joiden arvo yli 500 000 € ja joihin ympäristövaatimuksia voidaan soveltaa)

Toteuma 2023: 100 %:ssa

* Kaikissa hankinnoissa myös huomioitu taloudellinen vastuullisuus

Toteuma 2022: 100 %:ssa

* Kaikissa hankinnoissa myös huomioitu taloudellinen vastuullisuus

Kuinka monessa %:ssa markkinakartoituksia ja teknisiä vuoropuheluja / v on käsitelty vastuullisuusvaatimuksia.

Toteuma 2023: 71 %:ssa