Tavoitteenamme on tarjota sujuva ja turvallinen arki jokaiselle valtionhallinnon työntekijälle. Vastuullisuus huomioidaan ICT-palveluiden järjestämisen ohella myös talouden, ympäristön sekä henkilöstömme osalta.

 

Kädet ja ratakset.

Vastuullisuus ICT-palveluiden järjestäjänä

 • Varmistamme valtionhallinnon ICT-palveluiden toimivuuden ja saatavuuden myös poikkeustilanteissa.  
 • Kehitämme vakioituja ICT-palveluja, joilla mahdollistamme kustannustehokkuuden koko valtionhallinnossa.  
 • Hyödynnämme tekoälyä ja robotiikkaa rutiinitehtävien automatisointiin.
 • Hankinnoissa käytämme kulloinkin soveltuvaa hankintamenettelyä ja toimittajasopimuksissa hyödynnämme ammattimaista toimittajahallintaa, tasapuolisuutta ja avoimuutta sekä varmistamme toimittajakumppaniemme lain mukaisen toiminnan.
 • Arvioimme oman tuotannon ja ostopalvelujen keskinäistä kustannustehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 

Kädet ja sydän.

Henkilöstö: sosiaalinen vastuu

 • Eettisyys, tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu ovat toimintamme ydin. 
 • Tarjoamme lukuisia mahdollisuuksia henkilöstön kehittymiseen ja oppimiseen sekä työssä onnistumiseen.
 • Tarjoamme joustavat työ- ja vapaa-ajan yhdistämisen käytännöt sekä hyvät mahdollisuudet työntekijöiden työkyvyn ja terveyden ylläpitoon. 
 • Tarjoamme tehtävän vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuvan palkan.  
 • Mittaamme säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä ja tarjoamme kanavat osallistavalle keskustelulle. 

Kädet ja lehdet.

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

 • Pidämme toimitilojemme energiatehokkuuden korkeana.
 • Kilpailutuksissa huomioimme hankittavien laitteiden energiatehokkuuden ja kierrätettävyyden.
 • Tarjoamme työntekijöillemme paikkariippumattomaan työhön soveltuvat työvälineet sekä valtionhallinnon yhteiskäyttöiset toimitilat. 
 • Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa monipaikkaista työympäristöä.
 • Virkamatkat teemme ensisijaisesti käyttäen julkisia kulkuneuvoja.

Kädet ja vaaka.

Taloudellinen vastuu

 • Valtori on voittoa tavoittelematon erityisvirasto. Veloitamme palveluista niiden omakustannehinnan.
 • Takaamme palveluillemme vakioidut hinnat. Hintojen muutoksista ilmoitamme asiakkaillemme hyvissä ajoin.
 • Suunnittelemme ja seuraamme talouskehitystä säännöllisesti useista eri näkökulmista. Raportoimme ajoissa mahdollisista poikkeamista ja esitämme toimenpiteitä tilanteen tasapainottamiseksi. 
 • Yhdenmukaistamme ja automatisoimme prosesseja ja toimintoja edistääksemme asiakkaidemme sekä koko valtionhallinnon kustannustehokkuutta.
 • Palveluista laskutetaan käytön mukaisesti kustannusvastaavuus huomioiden.