Vastuullisuus

Sujuva ja turvallinen arki valtiolla

Tavoitteenamme on tarjota sujuva ja turvallinen arki jokaiselle valtionhallinnon työntekijälle. Vastuullisuus huomioidaan ICT-palveluiden järjestämisen ohella myös talouden, ympäristön sekä henkilöstömme osalta.

 

Kädet ja ratakset.

Vastuullisuus ICT-palveluiden järjestäjänä

 • Varmistamme valtionhallinnon ICT-palveluiden toimivuuden ja saatavuuden myös poikkeustilanteissa.  
 • Kehitämme vakioituja ICT-palveluja, joilla mahdollistamme kustannustehokkuuden koko valtionhallinnossa.  
 • Hyödynnämme tekoälyä ja robotiikkaa rutiinitehtävien automatisointiin.
 • Hankinnoissa käytämme kulloinkin soveltuvaa hankintamenettelyä ja toimittajasopimuksissa hyödynnämme ammattimaista toimittajahallintaa, tasapuolisuutta ja avoimuutta sekä varmistamme toimittajakumppaniemme lain mukaisen toiminnan.
 • Arvioimme oman tuotannon ja ostopalvelujen keskinäistä kustannustehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 

Kädet ja sydän.

Henkilöstö: sosiaalinen vastuu

 • Eettisyys, tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu ovat toimintamme ydin. 
 • Tarjoamme lukuisia mahdollisuuksia henkilöstön kehittymiseen ja oppimiseen sekä työssä onnistumiseen.
 • Tarjoamme joustavat työ- ja vapaa-ajan yhdistämisen käytännöt sekä hyvät mahdollisuudet työntekijöiden työkyvyn ja terveyden ylläpitoon. 
 • Tarjoamme tehtävän vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuvan palkan.  
 • Mittaamme säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä ja tarjoamme kanavat osallistavalle keskustelulle. 

Kädet ja lehdet.

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

 • Pidämme toimitilojemme energiatehokkuuden korkeana.
 • Kilpailutuksissa huomioimme hankittavien laitteiden energiatehokkuuden ja kierrätettävyyden.
 • Tarjoamme työntekijöillemme paikkariippumattomaan työhön soveltuvat työvälineet sekä valtionhallinnon yhteiskäyttöiset toimitilat. 
 • Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa monipaikkaista työympäristöä.
 • Virkamatkat teemme ensisijaisesti käyttäen julkisia kulkuneuvoja.

Kädet ja vaaka.

Taloudellinen vastuu

 • Valtori on voittoa tavoittelematon erityisvirasto. Veloitamme palveluista niiden omakustannehinnan.
 • Takaamme palveluillemme vakioidut hinnat. Hintojen muutoksista ilmoitamme asiakkaillemme hyvissä ajoin.
 • Suunnittelemme ja seuraamme talouskehitystä säännöllisesti useista eri näkökulmista. Raportoimme ajoissa mahdollisista poikkeamista ja esitämme toimenpiteitä tilanteen tasapainottamiseksi. 
 • Yhdenmukaistamme ja automatisoimme prosesseja ja toimintoja edistääksemme asiakkaidemme sekä koko valtionhallinnon kustannustehokkuutta.
 • Palveluista laskutetaan käytön mukaisesti kustannusvastaavuus huomioiden. 

Vastuullisuuden osa-alueita ovat Palvelut, Henkilöstö, Ympäristö ja Talous.

Vastuullisuustekoja

 • Mahdollistimme koronan aikana koko valtionhallinnon siirtymisen konttoreilta etätöihin.  
 • Vakioituja työasemia käyttää valtionhallinnossa jo yli 60 000 käyttäjää.
 • Otamme säännöllisesti asiakkaita mukaan palveluiden kehittämiseen ja kehitämme työvälineitä ketterään yhdessä työskentelyyn.
 • Pulssi-ilmapiirikyselyn mukaan lähes 80 % valtorilaisista kokee työilmapiirin hyvänä. 
 • Valtori Akatemia -ohjelma tarjoaa vastavalmistuneille IT-alan ammattilaisille erinomaisen väylän työelämään.
 • Tuemme henkilöstön onnistumista säännöllisillä vartti-keskusteluilla ja Hyvän työpaikan toimintamallilla.
 • Hyödynnämme konesaliemme tuottamaa hukkalämpöä toimitilojemme lämmittämiseen.
 • Käytämme toimitiloissamme automaattisesti sammuvia valoja ja nopeasti lepotilaan meneviä toimistolaitteita. 
 • Kierrätämme käytöstä poistettavat ICT- ja toimistolaitteet tietoturvallisesti.
 • Palvelulaskutuksesta jo 74 % kohdistuu yhtenäisiin palveluihin.
 • Uuden tuotteistetun Puhepalvelun toimittajasopimuksen ansiosta palvelun hintaa saatu alennettua 40 % vuonna 2019.
 • Useiden palveluiden asiakashintoja saadaan laskettua vuodelle 2021 mm. prosessien automatisoinnin myötä.
 • Mobiililaitteiden karanteenivapautusten automatisointi tuo 80 000 - 100 000 euron vuosisäästöt.