Hyppää sisältöön

Kokonaisturvallisuutta ja pilvipalveluita kehitetään yhdessä

Julkaisuajankohta 24.2.2022 10.11
Tiedote

Asiakkaiden tarpeiden perusteella ja valtiovarainministeriön esityksen mukaisesti perustetut uudet yhteistyöryhmät kehittävät kokonaisturvallisuutta ja pilvipalveluita yhdessä.

Ryhmien tavoitteena on tukea ja kehittää Valtorin ja asiakkaiden toimintaa omalla vastuualueellaan sekä tukea valtiovarainministeriön ohjaustehtäviä. Ryhmät raportoivat toiminnastaan ja valmistelevat esityksiä Valtorin asiakasneuvottelukunnalle, joka taas tekee aloitteita Valtorille ja valtiovarainministeriölle.

Puheenjohtajat ja suurin osa jäsenistä on Valtorin asiakkaiden edustajia, jotka koottiin eri virastoista Valtorin asiakasneuvottelukunnan kautta. Myös valtiovarainministeriö nimesi ryhmiin omat osallistujansa. Ryhmien toiminnan organisoimisesta vastaa Valtori.

Tori-kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä (Tori KT-ryhmä)

Ryhmän tehtävänä on tukea Tori-palvelujen tuottajia sekä Tori-palvelujen käyttäjiä valmistelemalla ja käsittelemällä tietoturvallisuuden sekä kokonaisturvallisuuden asioita sekä kehittää Tori-palveluiden tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan menettelyjä. 

Toiminnan käynnistyessä keskeisiksi odotuksiksi ryhmän toiminnalle todettiin mm. hyvien tietoturvakäytänteiden jakaminen, yhteisten periaatteiden ja toimintamallien luominen sekä läpinäkyvyys Valtorin palveluiden tietoturvallisuuteen. Tuleviksi painopisteteemoiksi tunnistettiin esim. häiriöhallinnan menetelmät, käytettävät riskienhallintamenetelmät, kyberturvallisuuden kehittämissuunnitelmat ja tietoturvan tulevaisuuden näkymät. 

Tori KT-ryhmän puheenjohtajana toimii Verohallinnon Turvallisuus- ja riskienhallintayksikön johtaja Samuli Bergström.

Pilvipalveluiden yhteistyöryhmät: strateginen ja operatiivinen (PL-strateginen, PL-operatiivinen)

PL-ryhmien tarkoituksena on edistää pilvipalveluiden hyödyntämistä valtionhallinnossa sekä tukea Valtorin pilvitransformaatiota ja pilvipalvelujen tuotannon kehittämistä. 

Strategisessa ryhmässä valmistellaan yhteisiä valtiotasoisia periaatteita, ylätason ratkaisumalleja ja linjauksia. Keskeisiä teemoja ovat mm. henkilötietojen käsittely pilvipalveluissa, kotimainen pilvi ja turvasatama -konseptit, pilviekosysteemi ja eri toimijoiden roolit sekä kokonaisuudessaan ohjaavat linjaukset, ohjeistukset ja lainsäädäntö.

Strategisen pilviyhteistyöryhmän puheenjohtaja, kehitys- ja tietohallintojohtaja Mira Holmroos-Kolari Digi- ja väestötietovirastosta kertoo, että ryhmän toiminta on käynnistynyt todella hyvässä yhteistyöhengessä ja kokoonpanoon kuuluu erinomainen kattaus toimijoista. Osa organisaatioista on jo pilveistyksissä reiluin askelein edenneet, mutta mukana on myös organisaatioita, joilla on toiminnan ja käsiteltävän tiedon luonteen vuoksi paljon selvitettävää ja kantaa otettavaa pilveistyksen ollessa vielä ensimmäisissä askeleissa. 

”Haluamme olla myytinmurtajia tässä valtion pilvisiirtymässä ja jakaa jo edenneiden hyvät ratkaisumallit, käytännöt ja organisaatiokohtaiset linjaukset yhteiseen pöytään”, kertoo Holmroos-Kolari. ”Osa aiheista on hyvinkin haastavia, mutta kokoamalla valtionhallinnon näkemyksiä yhteen ja tekemällä yhteisiä ehdotuksia pääsemme paremmin eteenpäin kuin mallilla, jossa jokainen ratkaisee asioita itsekseen”. 

Operatiivisessa PL-ryhmässä keskitytään Valtorin pilvitransformaation tukemiseen ja ohjaamiseen. Ryhmän tehtävänä on seurata, priorisoida ja ohjata Valtorin pilvitransformaatiota sekä palvelukehityksessä että Valtorin oman toiminnan muutoksessa.

Kevään edetessä tiedotetaan ryhmien aikaansaannoksista ja kerätään kannanottoja laajemmin valtionhallinnon organisaatioista mm. arkkitehtuuriyhteistyön kautta.

Lisätietoa:

KT-ryhmä

  • Samuli Bergström, Vero
  • Hannu Naumanen, Valtori

PL-ryhmä

  • Mira Holmroos-Kolari, DVV
  • Risto Rasimus, Valtori
Kehittäminen Pilvi Tiedote Tietoturva Valtorin asiakasneuvottelukunta

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun