Valtorin vastuullisuusraportti 2023

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa kehitämme, ylläpidämme ja suojelemme maan laajinta ICT-ympäristöä kumppaniemme kanssa, jotta asiakkaamme menestyvät ja voimme viedä yhdessä Suomea eteenpäin.

Valokuva Marja Rantala. Paljon on vuodessa jälleen tapahtunut: sekä maailmalla, Suomessa, valtionhallinnossa että Valtorissa. Turvallisuustilanteen muutokset, etätyöskentelyn vakiintuminen, yhteiset työympäristöt ja asiakaspalvelupisteet sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelma vaikuttavat Valtorin, asiakkaidemme ja kumppaneidemme toimintaan. 

Valtorilla on vahva rooli valtion yhteisten ICT-palvelujen tehostamisessa ja uusien teknologioiden hyödyntämisessä tuoreen palvelustrategiamme linjausten mukaisesti. Valtionhallinnon tuottavuuden parantumista tavoitellaan digitalisaatiolla ja tässä Valtorilla on keskeinen mahdollistajarooli. Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisohjelma Valo käynnistettiin kesällä 2023 ja se kestää tämän vuoden loppuun. Valo-ohjelma sisältää muun muassa johtamiseen, hallintoon, yhteistoimintaan, talouteen, toimittajahallintaan ja tiedonhallintaan liittyviä kehittämistoimia.   

Parhaillaan käymme arvoista keskustelua valtorilaisten kesken, miten ne aidosti ohjaisivat arjen yhteistyötä ja päätöksentekoa, miten saisimme ne kirkkaana mieleemme ja aidosti vaikuttamaan. Vastuullisuus on yksi arvoistamme. Parhaimmillaan arvot selkiyttävät arjen toimintaa ja ohjaavat päätöksentekoa. Kestävän kehityksen merkitys korostuu niin strategisissa kuin arjen valinnoissa. Myös meillä Valtorissa. 

Vastuullisuustoiminnassa suuntaamme jatkossa katseemme aiempaa vahvemmin tulevaisuuteen. Vuonna 2024 olemme ensimmäisen kerran sopineet vastuullisuuden edistämisestä tulossopimuksessa. Vuonna 2024 olemme myös sitoutuneet Valtorina toteuttamaan 10 vastuullisuustekoa. Tekojen ideointiin, tunnistamiseen ja arviointiin osallistui suuri joukko valtorilaisia, ja teoista päätti Valtorin johtoryhmä.

Tässä Valtorin vastuullisuusraportissa 2023 keskitymme avaamaan kestävän kehityksen edistämistä (kädenjälki) ja toiminnan vastuullisuutta (jalanjälki) vuonna 2023. Katse vuoteen 2024 -luvussa kurkistamme myös vuoteen 2024.

toimitusjohtaja Marja Rantala