Kädenjälkemme ICT-laitteiden elinkaareen

Vastuullisuustavoitteemme: Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti.

Valtorin tehtävänä on huolehtia, että valtionhallinnon työntekijöiden arki ICT-palveluiden sekä -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista. Yhtenäiset ICT-palvelut ovat turvallisia, tuottavat volyymisäästöjä ja helpottavat yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Valtionhallinnon ICT-palveluiden tuottajana, pyrimme varmistamaan ICT-laitteiden ja -komponenttien vastuullisen elinkaarenhallinnan mm.

1) huomioimalla kestävä kehitys jo hankintavaiheessa, josta voit lukea Kädenjälkemme kestäviin hankintoihin -osiosta,

2) tukemalla laitteiden käyttöönottoa ja käyttöä sekä

3) varmistamalla niiden vastuullinen kierrätys.

Merkittävimmät alatavoitteet

2) Vastuullinen ICT-laitteiden käyttöönotto ja käyttö

Säännöllisillä ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksillä turvaamme ICT-laitteiden toimivuutta ja turvallisuutta, ja näin myös pidempää käyttöikää. Noudatamme toiminnassamme ISO 27001 -tietoturvasertifikaattia.

Kattavilla palveluiden käyttöohjeilla tuemme asiakkaitamme arjessa. Myös asiakastukemme auttaa palveluiden käytössä.

Kierrätämme työntekijältä toiselle ICT-laitteita ja niiden komponentteja, jos ne ovat vielä käyttökelpoisia. Kun valtion työntekijä vaihtaa laitteen uuteen, vanha laite kierrätetään jatkokäyttöön tai hävitetään mahdollisimman ekologisesti.

Muutama virasto on pidentänyt laitteiden käyttöaikaa, joten uusia laitteita ostetaan vähemmän kuin aiemmin. Tuemme Päätelaitepalvelu Valtin käyttäjiä itsenäisessä laitteen käyttöönotossa ja käytöstä poistossa tietoturva huomioiden. Omatoiminen käyttöönottomalli mahdollistaa uuden työaseman käyttöönoton ajasta ja paikasta riippumattomasti. Varsinkin lisääntyneen etätyön myötä, tämä on vähentänyt tarvetta mennä lähituen luokse. Malliin sisältyy muun muassa vaihtajasovellus, joka tuo käyttäjäkohtaiset tiedot vanhalta koneelta uudelle, sekä vanhan laitteen käytöstä poistotyökalu.

Valtti-työasemille, joilla on jäljellä leasing-aikaa, meillä on käytössä kierrätyspalvelu. Työasemat, joissa on vähintään vuosi jäljellä leasing-aikaa, voimme kierrättää esimerkiksi kesätyöntekijöille.

Henkilöstön kyselystä nousi pohdittavaksi voisiko laitteiden leasing-ajan pidentämiseen vaikuttaa Valtorilla.

Pidennetään vähintään vuodella nykyisten laitteiden käyttöaikaa. Tarpeeton hyvän ja käyttökelpoisen koneen/puhelimen vaihtaminen uuteen aiheuttaa vain ylimääräistä työtä, joka on pois tuottavasta toiminnasta. – Valtorin työntekijä henkilöstön vastuullisuuskyselyssä

3) ICT-laitteiden vastuullinen kierrätys

Erityisvastuullamme on kierrättää omat ja asiakkaidemme ICT-laitteet ja komponentit. Näitä ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet, puhelimet, tabletit, näytöt ja tulostimet. Kierrätysvastuu on jaettu siten, että

  • sopimuksellisen elinkaaren päättyessä leasinglaitteet kierrätetään kumppanimme 3stepIT:n kautta ja
  • rikkoutuneet, vanhentuneet, ei-leasingsopimuksiin kuuluvat (esim. osa näytöistä, osa tulostimista ja tietoliikennekomponentit) tai muutoin elinkaarensa päätöksessä olevat laitteet toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eli SER-kierrätykseen. Tässä Valtorilla on kaksi kumppania: Kuusakoski ja Encore.

Sopimuksellisen elinkaarensa päätöksessä olevista laitteista Valtori (tai sovittaessa alihankkija) tekee noutotilauksen 3stepIT:n järjestelmän kautta. Laitteiden luovuttajan (joka on joko Valtorin aluepalvelut tai asiakasviraston yhteyshenkilö) vastuulla on laitteiden luovuttaminen 3stepIT:n valtuuttamalle kuljetusliikkeelle, sekä varmistaa, että oikeat laitteet lähtevät oikeaan paikkaan. Kuljetusliike noutaa ja pakkaa laitteet noutotilauksen tietojen perusteella, ja kuljettaa laitteet suoraan 3stepIT:n loppukäsittelykeskukseen. Loppukäsittelykeskuksessa lajitellaan palautetut laitteet jälleenmyytäviin ja hävitettäviin.

  • Jälleenmyytävät laitteet testataan ja niissä olevat tiedot hävitetään ylikirjoittamalla laitteiden kovalevyt. Myös hävitettäviksi luokitellut laitteet käsitellään tietoturvallisesti.
  • Kaikki informaatiota sisältävät laitteet esim. tietokoneet, monitoimilaitteet ja palvelimet tyhjennetään käyttäen kolminkertaista ylikirjoitusmenetelmää. Jos laitteen kiintolevyä ei pystytä ylikirjoittamaan, kiintolevy tuhotaan murskaamalla.

SER-kierrätykseen menevät laitteet keräämme Valtorissa asianmukaisiin rullakoihin, ja niiden täyttyessä kumppaniyritys hakee ne keskitetysti. Suomessa viranomainen valvoo, että SER-käsittelijöillä on asianmukaiset ympäristöluvat. Kumppaniyritykset kierrättävät laitteet ensisijaisesti Suomessa. Molemmat yritykset lajittelevat, esikäsittelevät tai jalostavat materiaalit mahdollisimman pitkälle uudelleen käytettäviksi. Laitteet pääasiassa murskataan ja materiaalit erotetaan toisistaan eri teknologioin.

  • Nykyaikaisten tietokoneiden materiaaleja pystytään hyödyntämään jopa 99-prosenttisesti uudelleen käytettäväksi. Myös suurin osa muoveista.
  • Polttokelpoinen jäte, joka ei kelpaa materiaalihyötykäyttöön, jalostetaan kierrätyspolttoaineeksi.

Edistymisen mittarit

Pohdimme, miten jatkossa voisimme seurata Valtti-työaseman itsenäisen käyttöönoton lisääntymistä.

Tapausesimerkit

Vuonna 2021 3stepIT:n kautta käytöstä poistetuista laitteista 97 % päätyi tietoturvallisesti jatkokäyttöön ja loput 3 % elektroniikkakierrätykseen. Uudelleenkäytön seurauksena vältettiin yli 1 000 000 kg hiilidioksidipäästöt.

Valtti-työasemien omatoiminen, aika- ja paikkariippumaton käyttöönottomalli otettiin käyttöön vuonna 2021. Vuoden aikana sen otti käyttöönsä noin 10 asiakasorganisaatiota.