Palvelustrategia tarkentaa Valtorin päästrategiaa kuvaamalla palveluvalikoiman ja -toiminnan tavoitetilan sekä linjaamalla keskeiset kehittämisen teemat: palveluvalikoiman terävöittäminen, palvelutoiminnan tehostaminen, pilvisiirtymän toteuttaminen ja palvelukehityksen ketteröittäminen. 

Kuva: Palvelustrategian kehittämisen teemat (kuvalähde: Valtori)

Palveluvalikoiman terävöittäminen

Palveluvalikoimaa terävöittämällä Valtori tarjoaa asiakkailleen selkeän palveluvalikoiman, joka vastaa joustavasti ja kustannustehokkaasti asiakastarpeisiin.

Palvelutoiminnan tehostaminen

Optimoimalla tuotantomalleja Valtori voi keskittää resurssinsa omaan palvelutuotantoon. Tämä yhdessä kumppaneiden palvelutuotannon kanssa mahdollistaa palveluiden ketterämmän kehittämisen ja nopeamman vasteajan nouseviin asiakastarpeisiin.

Pilvisiirtymän toteuttaminen

Valtori selkeyttää yhdessä sidosryhmien kanssa oman roolinsa valtionhallinnon pilvipalveluiden hyödyntämisessä ja kehittää palveluvalikoimaansa tukeakseen asiakkaiden pilvisiirtymää.

Palvelukehityksen ketteröittäminen

Uuden toimintamallin myötä kehityspäätökset voidaan tehdä oikea-aikaisesti selkeiden päätöksentekopisteiden kautta. Näin huomioidaan asiakasnäkökulma ja käytettävissä olevat resurssit.

Palvelustrategian toimeenpano-ohjelma

Palvelustrategian toimeenpano-ohjelma käynnistyi tammikuussa 2024. Ohjelman tavoitteena on viedä Valtorin uusi palvelustrategia käytäntöön.

Toimeenpano-ohjelma on jaettu viiteen kehityskokonaisuuteen, jotka ovat:

  • Palvelujohtamisen vahvistaminen
  • Valtorin yhteiset modulaariset palvelut
  • Palvelutoiminnan tehostaminen
  • Palvelukehittämisen sujuvoittaminen
  • Pilvisiirtymän toteuttaminen

Palveluvalikoima

Asiakkaalle palvelustrategia näkyy konkreettisesti Valtorin palveluvalikoiman uudistuksena. Palvelut ryhmitellään siten, että ne muodostavat yhtenäisen, selkeän ja asiakastarpeisiin vastaavan palveluvalikoiman. Tavoitteena on, että palvelut ovat modulaarisia ja joustavia, ja ne muodostavat selkeitä kokonaisuuksia ja palvelupaketteja.

Palveluvalikoiman yksi näkyvimmistä muutoksista on palveluiden jakaminen eri portfolioalueisiin, jotka auttavat asiakkaita ymmärtämään ja valitsemaan tarjolla olevista palveluista. Portfolioalue siis kokoaa yhteen samantyyppiset palvelut asiakastarpeiden mukaan. Yksinkertaisempi palveluvalikoima mahdollistaa keskittymisen tarpeeseen pelkän tekniikan sijasta.

Modulaariset palvelut muodostuvat vakioiduista osista, jolloin voidaan vastata nopeammin muuttuviin tarpeisiin sekä kohdentaa resursseja ja kehittämistä tehokkaammin.