Kädenjälkemme tilakäyttöön, matkustukseen ja kierrätykseen

Vastuullisuustavoitteemme: Edistämme omassa toiminnassamme tilatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä.

Omassa toiminnassamme meillä on mahdollisuus edistää kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä

1) käyttämällä tiloja tehokkaasti ja vastuullisesti,

2) huomioimalla ympäristönäkökulmat matkustuksessa ja

3) huolehtimalla kierrätyksestä ja pakkausmateriaalien uusiokäytöstä.

 

Merkittävimmät alatavoitteet

1) Tehokas ja vastuullinen tilakäyttö

Valtorissa noudatamme valtion toimitilastrategiaa, ja pyrimme edistämään sen sisältämiä tavoitteita. Etätyö on koko valtionhallinnossa lisääntynyt merkittävästi, ja valtion toimitilastrategiaa ollaan parhaillaan uudistamassa työn muuttuessa.

Jo tälläkin hetkellä tarjoamme valtionhallinnon työntekijöille paikkariippumattomaan työhön soveltuvat työvälineet ja etäyhteydet. Panostamme myös jatkossa tulevaisuuden työn tarpeisiin vastaavaan viestintäteknologiaan. Oman toimitilastrategiamme käytämme ensisijaisesti valtion omia ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia toimitiloja, jotka tuotetaan vastuullisesti. Senaatti tuottaa toimitiloihin liittyviä palveluita koko valtionhallinnolle, ja panostaa ylläpitämiensä kiinteistöjen energiatehokkuuteen, kasvattaa uusiutuvan energian osuutta ja parantaa tilatehokkuutta.

Yhteiskäyttötiloissa usean valtionhallinnon viraston työntekijät työskentelevät samoissa tiloissa. Valtorina osallistumme yhteiskäyttötilaratkaisuihin niiltä osin, kun ne edistävät valtion kokonaistaloudellista etua sekä vastuullemme asettuja turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä vaatimuksia.

Toimistotilojemme tilatehokkuutta parannamme pienentämällä neliömääriä ja vähentämällä jonkin verran toimipisteitä. Neliömääriä on jo pienennetty, ja niitä suunnitellaan edelleen pienennettävän. Lisääntyneen etätyöskentelyn ja yhteiskäyttötilojen käyttämisen myötä tämä on mahdollista.

Tilatehokkuus tarkoittaa samalla kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä. Myös toimipisteiden määrän vähentäminen tuo kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä, mutta toisaalta se voi myös jonkin verran lisätä niitä, koska aluepalvelun tehtävissä työskentelevät joutuvat liikkumaan enemmän toimipisteiden välillä.

Etätyöt vähentää päästöjä huomattavasti, kun auto pysyy tallissa! Useimpien valtorilaisten työn kannalta ei ole juurikaan merkitystä, missä teemme työn. – valtorilainen henkilöstön vastuullisuuskyselyssä

Suosimme paikkariippumatonta ja monipaikkaista työtä. Etätyö yhtenä monipaikkaisen työn muotona lisääntyi runsaasti koronapandemian myötä. Kyselyn mukaan, henkilöstömme haluaa myös jatkossa tehdä hyvin paljon etätyötä. Suuri osa työtehtävistämme on sellaisia, joita on mahdollista tehdä myös etänä. Etätyöskentely digitaalisia ratkaisuja käyttäen vähentää päästöjä toimitilojen lisäksi myös yksityisautoilun kautta, kun henkilöstö ei siirry toimistolle.

2) Luonnonvarojen kestävä käyttö matkustuksessa

Noudatamme valtion matkustussääntöä ja sitä täydentävää Valtorin matkustusohjetta. Virkamatkaa suunniteltaessa otamme huomioon sekä kokonaiskustannukset että ympäristönäkökohdat. Jo virkamatkan tarvetta arvioitaessa harkitsemme etäyhteyksien käyttöä matkan sijaan. Jos matka toteutetaan, teemme sen ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä. Lentomatkustus on mahdollista vain perustellusta syystä.

ICT-tukemme ja -asentajamme käyttävät virka-autoja (leasing-autoja), koska palvelemme maantieteellisesti laajalle alueelle sijoittuneita asiakkaita (esim. Rajavartiolaitos), joiden luokse pääseminen julkisilla ei ole mahdollista. Virka-autoissa siirrymme enemmän vähäpäästöisten autojen, kuten hybridi- ja sähköautojen käyttöön. Siirtymä kuitenkin edellyttää latausmahdollisuuksien suunnittelemisen.

3) Vastuullinen kierrätys ja pakkausmateriaalien uusiokäyttö

Kierrätyksen osalta, erityisvastuullamme on kierrättää omat ja asiakkaidemme ICT-laitteet ja komponentit, mistä voit lukea Kädenjälkemme ICT-laitteiden elinkaareen -osiossa. ICT-laitteiden ja komponenttien lisäksi kierrätämme niistä syntyviä pahvi- ja pakkausmateriaalia sekä tietosuojajätettä.

Huolehdimme tietosuojajätteen poistosta vastuullisesti, oli se paperista tai sähköistä. Poistettavat tietoa sisältävät laitteet tyhjennetään tehdasasetuksille ja luokiteltua tietoa sisältävät komponentit varastoidaan ennen hakua erikseen lukollisiin tiloihin. Tietosuojatulle paperijätteelle on joko lukolliset tietosuoja-astiat tai standardien mukaiset silppurilaitteet.

ICT-laitteista syntyy paljon pakkausmateriaalia. Aluepalvelumme tilaa laitteita keskitetysti, avaa paketit ja huolehtii pakkausmateriaalin uusiokäytöstä tai asianmukaisesta kierrätyksestä. Lähtökohtaisesti emme hanki uusia pahvipakkauksia lainkaan, vaan uusiokäytämme meille saapuneita monella tapaa.

  • Mikäli laitteet kerätään johonkin toimipisteeseen ja uudelleen asennetaan tai testataan, säilytämme vanhat pakkaukset, kunnes laite lähetetään uudelleen eteenpäin. Myös suuret pahvipakkaukset, joissa vastaanotamme videonäytöt, pyrimme säilyttämään siirtoa tai poistoa varten, mikäli tilaa on.
  • Omissa lähetyksissämme, esim. kun toimitamme covid-hygieniatarvikkeita toimipisteisiimme eri puolelle Suomea, käytämme uudelleen meille saapuneet sopivan kokoiset pakkaukset.

Edistymisen mittarit

Tilatehokkuus vuonna 2025 toimistojen osalta: ≤ 7,5 m2/hlö (vuonna 2021: 10 m2/hlö).

Toimipaikkojen määrä vuonna 2025: ≤ 15 (vuonna 2021: 27).

Hybridi- tai sähköautoja vuonna 2026 virka-autoista: 20 %.

Tapausesimerkit

Helsingin Lintulahden toimipisteessä oli käytössä kolmessa kerroksessa runsaat 3000 m2 toimistotilaa. Tila palveli noin 500 pääkaupunkiseudulla asuvaa käyttäjää. Käyttöastemittauksen ja henkilöstökyselyn jälkeen luovuimme 1/3 tiloista. Vapautimme siis 1000 m2 toimitilaa muiden käyttöön.