Miten tuttuja ICT-maailman termit ovat? Millaisia lyhenteitä Valtorin toimintaympäristössä käytetään? Mitä tarkoittavat esim. SLA ja SaaS? Tutustu Valpinen-sanastoon! 

Valpinen, Valtorin lyhennelista.

 

A.

Asko

Asiakaskohtainen palvelu, joka ei ole Valtorin tuotteistama tai omistama. Kts. myös Tosi.

Asiakassopimus

Valtorin ja asiakkaan välinen sopimus palvelujen tuottamisesta ja ostamisesta. 

Asiakastuki

Valtorin palvelujen käyttäjien ensisijainen yhteydenottopiste. Asiakastuki palvelee palveluportaalien tukipyyntöjen ja chatin kautta sekä puhelimitse.

E.

Exchange-palvelin

Microsoftin kehittämä sähköpostipalvelin ja sen ohjelmisto.

I.

IaaS

Infrastructure as a service, virtuaalipalvelimet ja niiden väliset tietoliikenneyhteydet.

IdM

Käyttäjähallinta, identiteettien hallinta.

IP-osoite

Internetiin kytketyn tietojenkäsittely- tai tiedonsiirtolaitteen tai verkkoliittymän yksilöivä numeerinen tunnus. 

ITIL

ITIL ohjaa laadukkaiden IT-palvelujen ja prosessien, toimintojen ja muiden kyvykkyyksien tuottamista. ITIL-viitekehys perustuu palvelun elinkaareen, ja muodostuu viidestä elinkaaren osasta (palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen).

J.

JHKA

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri.

K.

Katakri

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. Viranomaisten käyttöön tarkoitettu arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida organisaation kykyä suojata viranomaisen turvallisuusluokiteltua tietoa.

Komponentti    

Tuotteeseen liittyvä tekninen tai toiminnallinen rakenneosa, johon voidaan kohdistaa jotain palvelun tuottamiseen/toimittamiseen liittyvää tekemistä. Valtorin perustietotekniikkapalveluihin liittyviä komponentteja ovat esim. työasema, palomuuri, lisenssienhallinta, konsultointi jne. 

M.

MFA

Menetelmä, jossa käytetään useampaa kuin yhtä todennustapaa, esimerkiksi varmennetta ja biometrista tunnistusta (VAHTI-tietoturvasanasto).

Modulaarinen palvelu

Palvelu on modulaarinen, jos siihen on yhdistettävissä muita osia ja kokonaisuuksia asiakkaan tarpeen mukaan.

O.

Oma AD

Asiakaskohtainen toimialue, jossa palvelua tarjotaan yhdelle asiakkaalle samassa toimialueessa.

On-Premises

Paikallisiin tuotantoympäristöihin perustuva palvelutuotanto.

P.

PaaS

Platform as a service. PaaS tarkoittaa palvelualustan ulkoistamista, tyypillisesti pilvipalveluna.

Pilvikeskus

Pilvikeskus on Valtorin osaamiskeskus, joka kokoaa Valtorin pilviosaamisen. Pilvikeskus tukee Valtorin sidosryhmiä, luo ja ylläpitää parhaita käytäntöjä sekä mm. materiaalipankkien tietovarastoja ja koodistoja. 

Pitukri

Pilvipalvelujen turvallisuuden arviointikriteeristö.

Proxy

Välityspalvelin tai välipalvelin, joka varastoi ja suodattaa verkossa siirrettäviä tiedostoja.

S.

SLA

Palvelutasosopimus (Service Level Agreement) tehdään Valtorin ja asiakkaan välillä. Se kuvaa IT-palvelut ja palvelutasotavoitteet sekä yksilöi Valtorin ja asiakkaan vastuut. 

SaaS

Sofware as a service. SaaS tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia, jossa palvelun tarjoaja ylläpitää sovellusohjelmistoa palvelimillaan ja tarjoaa palvelua asiakkaille internetin välityksellä.

SSO

Kertakirjautuminen (single-sign-on).

T.

Tori

Toimialariippumattomat ICT-palvelut, jotka on kaikkien Valtorin asiakkaiden saatavissa (Tori-lakiin perustuen).

Tosi

Asiakaskohtaiset, toimialasidonnaiset ICT-palvelut. Kts. myös Asko.

TOP- ja Tokka-palveluportaalit

Palveluportaalien kautta Valtorin palvelujen käyttäjät voivat tehdä palvelupyyntöjä ja esim. tilata sovittuja laitteita.

Tuve

Hallinnon turvallisuusverkko, tietoverkko. Sen tarkoituksena on kaikissa tilanteissa varmistaa valtion johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus. Tarkoituksena on myös turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon tietoturva.

V.

Valtion AD

Valtion yhteinen, keskitetty toimialue (Valtion.fi), jossa palvelua tarjotaan useille asiakkaille samassa toimialueessa.