Kuvaus raportin laadinnasta

Valtorin vastuullisuusraportin 2023 kirjoittamisesta ja koostamisesta vastasi uuden vastuullisuustoimintamallin mukaisesti vastuullisuustyön Raportointiporukka. 

Asiasisällön tuottamiseen osallistimme laajasti valtorilaisia. Näin pyrimme siihen, että raportin asiasisältö olisi kattava ja siinä saataisiin huomioitua isojen linjausten lisäksi pienempiä arkisia tekoja.

  • Kaikilla valtorilaisilla oli mahdollisuus kertoa vastuullisuusteoista Howspace-palvelussa. 
  • Tulosyksiköt kokosivat vastuullisuustekoja Raportointiporukalle.
  • Eri vastuualueiden asiantuntijoiden näkemyksiä kuultiin haastatteluin ja keskusteluin. Osa asiantuntijoista myös tuotti tekstiä raporttiin.
  • Raportointiporukka arvioi eri vastuullisuustekojen vaikutuksia ja nosti raportille esiin kaikkein tärkeimmät ja oleellisimmat asiat.

Valtorin johtoryhmä antoi raportin työstämiseen muutosehdotuksia ja jatkoevästyksiä sekä hyväksyi raportin. 

Vastuullisuustyön Viestintäporukka vastasi tekstien viimeistelystä, kuvituksesta ja verkkojulkaisun toteuttamisesta. 

Vastuullisuudesta osa toimintakulttuuria ja arkea

Loppuvuodesta henkilöstölle suunnatun Vastuullisuuden nykytila Valtorissa -kyselyn mukaan vastuullisuus näkyy Valtorissa muun muassa: 

  • jatkuvana vastuullisena tekemisenä (vastuullisuus koetaan osana jokapäiväistä työnkuvaa, pyritään olemaan luotettavia työntekijöitä, ja huolehditaan omasta vastuualueesta, työtehtävät tehdään laadukkaasti ja hyvin)
  • etätöiden tekemisenä
  • tietoturvallisena työskentelynä ja
  • tuottavuutena (päällekkäisen työn tekemistä on pyritty vähentämään ja resursseja on tehostettu esimerkiksi automatisoinneilla, koetaan että työssä on vastuu verorahojen säästämisestä ja huomioidaan tuottavuus myös asiakkaiden näkökulmasta).

Kyselyyn vastanneista 55 % arvioi oman vastuullisuusosaamisensa vähintään hyväksi, 81 % kokee toimivansa omassa työssään vähintään melko vastuullisesti ja 81 % kokee Valtorin mahdollistavan edes jonkin verran työn tekemistä vastuullisesti.

Kaikille valtorilaisille suunnattuun kyselyyn vastasi 91 henkilöä, ja sen toteutti yksi valtorilainen osana opinnäytetyötään. 

Hyödynnämme kyselyn tuloksia vastuullisuustoiminnan kehittämisessä, muun muassa koulutusten suunnittelussa. Kysely on myös tarkoitus toistaa samansisältöisenä myöhemmin, jotta saamme selville, kuinka vastuullisuustyö on Valtorissa kehittynyt.