Huolehdimme ICT-laitteiden elinkaaresta

Vastuullisuustavoitteemme: Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti.

Valtorin tehtävänä on huolehtia, että valtionhallinnon työntekijöiden arki ICT-palveluiden sekä -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista. Yhtenäiset ICT-palvelut ovat turvallisia, tuottavat volyymisäästöjä ja helpottavat yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

ICT-laitteiden käyttöönotto ja käyttö

Työasemia löytyy moniin erilaisiin käyttötarpeisiin. Asiakas saa kaiken työaseman peruskäytössä tarvittavan yhtenä pakettina. Laite, vakio-ohjelmistot ja sovellukset sekä säännölliset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset tarjotaan koko laitteen elinkaaren ajalle.

Valtti-päätelaitteiden käyttäjiä tuemme omatoimisessa ja tietoturvallisessa laitteen käyttöönotossa ja käytöstä poistossa. Omatoiminen toteutus mahdollistaa käyttöönoton ajasta ja paikasta riippumattomasti. Malliin sisältyy muun muassa vaihtajasovellus, joka tuo käyttäjäkohtaiset tiedot vanhalta koneelta uudelle, sekä työkalu vanhan laitteen käytöstä poistoon.

Vuonna 2023 jatkokehitimme Omatoimisen käyttöönoton ohjeita ja otimme käyttöön päätelaitevaihtoklinikan.

 • Päätelaitevaihtoklinikka on helppokäyttöinen tukikanava päätelaitevaihtojen ajaksi. Klinikalla ei tarjota ohjattua opastusta tai koneiden jakamista, vaan sieltä saa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa.
 • Toteutustapana voi olla joko etäklinikka tai lähiklinikka.

Uuden Tori-työasemasopimuksen myötä asiakkaamme saivat alkuvuodesta 2023 mahdollisuuden tilata työasemia ja työasematarvikkeita kotiosoitteisiin. Kotitoimitus vähentää tarvetta matkustaa omaan toimipisteeseen noutamaan tilauksia, silloin kun henkilö työskentelee pääsääntöisesti etänä ja toimipisteelle on etäisyyttä.

Vuonna 2023 otimme käyttöön rullakkotoimitukset ilman tuotepakkauksia, jossa asiakkaalle voidaan toimittaa laitteet yhteen laatikkoon pakattuna. Näin pakkausmateriaalia tarvitaan huomattavasti vähemmän.

ICT-laitteiden kierrätys

Erityisvastuullamme on kierrättää omat ja asiakkaidemme ICT-laitteet ja -komponentit. Näitä ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet, puhelimet, tabletit, näytöt ja tulostimet.

Kierrätysvastuu on jaettu siten, että

 • sopimuksellisen elinkaaren päättyessä leasing-laitteet kierrätetään kumppanimme 3StepIT:n kautta ja
 • rikkoutuneet, vanhentuneet, leasing-sopimuksiin kuulumattomat (esim. osa näytöistä, osa tulostimista ja tietoliikennekomponentit) tai muutoin elinkaarensa lopussa olevat laitteet toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu- eli SER-kierrätykseen. Tässä Valtorilla on kolme kumppania: Kuusakoski, Encore ja Destia.

Sopimuksellisen elinkaarensa lopussa olevat laitteet luovutamme 3stepIT:n valtuuttamalle kuljetusliikkeelle, joka kuljettaa ne 3stepIT:n logistiikkakeskukseen. Siellä palautetut laitteet lajitellaan jälleenmyytäviin ja hävitettäviin:

 • Jälleenmyytävät laitteet testataan ja niissä olevat tiedot hävitetään ylikirjoittamalla laitteiden kovalevyt. Myös hävitettäviksi luokitellut laitteet käsitellään tietoturvallisesti.
 • Kaikki informaatiota sisältävät laitteet esim. tietokoneet, monitoimilaitteet ja palvelimet tyhjennetään käyttäen kolminkertaista ylikirjoitusmenetelmää. Jos laitteen kiintolevyä ei pystytä ylikirjoittamaan, kiintolevy tuhotaan murskaamalla.
 • 3StepIT:n kautta on tarjolla Valtorille ja asiakkaille lisäpalvelu ReStepIT, jossa on mahdollista palauttaa myös omistuslaitteita (Valtorin kautta hankitut ostolaitteet). Toimintamalli on sama kuin leasing-laitteiden kierrätyksessä.

3StepIT tuottaa ICT-laitteiden osalta ympäristöraportin vuositasolla.

Leasing-laitteiden vastuullinen kierrätys: Laitteet luovutetaan 3StepIT:n valtuuttamalle kuljetusliikkeelle. Kuljetus 3StepIT:n logistiikkakeskukseen. Palautettujen laitteiden lajittelu jälleenmyytäviin ja hävitettäviin. Jälleenmyytävien laitteiden testaus ja niissä olevien tietojen hävitys. Hävitettäväksi luokiteltujen laitteiden käsittely tietoturvallisesti.

Kuva: Elinkaaren lopussa olevien laitteiden kierrätys 3StepIT:n kanssa (kuvalähde: Valtori)

SER-kierrätykseen menevät laitteet keräämme asianmukaisiin rullakoihin, ja kumppaniyritys hakee ne keskitetysti. Suomessa viranomainen valvoo, että SER-käsittelijöillä on asianmukaiset ympäristöluvat. Kumppaniyritykset kierrättävät laitteet ensisijaisesti Suomessa. Yritykset lajittelevat, esikäsittelevät tai jalostavat materiaalit mahdollisimman pitkälle uudelleen käytettäviksi. Laitteet pääasiassa murskataan ja materiaalit erotetaan toisistaan eri teknologioin.

 • Nykyaikaisten tietokoneiden materiaaleja pystytään hyödyntämään jopa 99-prosenttisesti uudelleen käytettäväksi.
 • Polttokelpoinen jäte, joka ei kelpaa materiaalihyötykäyttöön, jalostetaan kierrätyspolttoaineeksi.

Valtti-työasemien välivarastointi

Valtti-työasemille, joilla on jäljellä leasing-aikaa, tarjoamme välivarastointia. Asiakkaamme voivat tilata organisaationsa käytöstä palautuneita, hyväkuntoisia Valtti-työasemia välivarastosta uudelleenkäytettäväksi. Aiemmin työasemien palautus kesken leasing-kauden on ollut kallista, jolloin ylimääräiseksi jääneitä työasemia on jäänyt asiakkaille odottamaan leasingin päättymistä.

Työasemat, joissa on vähintään vuosi aikaa jäljellä, voimme kierrättää esimerkiksi kesätyöntekijöille.

Vuonna 2023 Päätelaitepalvelu Valtin välivarastointimahdollisuus laajeni myös Valtti Moduuli -asiakkaille.

Monitoimi- ja tulostuslaitteiden elinkaariuusintojen yhteydessä tehtävä laitteiden tarvekartoitus

Kun asiakkaillemme tapahtuu monitoimilaitteiden elinkaarivaihtoja, niin samalla suoritetaan tarvekartoitus hyödyntäen käytössä olleiden laitteiden tilastoja. Näiden tietojen perusteella asiakkaalle suositellaan mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa soveltuvia laitteita.

Kun käytetään tarpeenmukaisia laitteita, tehostetaan tulostustoimintoja monelta kannalta, esimerkiksi:

 • Niissä tapauksissa, kun kartoituksessa on selvinnyt, että laitetta on käytetty paljon, pyritään valikoimaan työajan tehostamisen mahdollistamiseksi laite, jonka tulostusnopeus on hyvä.
 • Laitekustannusten optimoimiseksi pyrkimys siihen, ettei käytetä liian isoja laitteita tarpeisiin nähden.
 • Vähemmällä käytöllä olevien laitteiden suhteen tarkoituksena selvittää, voisiko tulostamista keskittää tai vaihtoehtoisesti vähentää laitemäärää.

Pyrimme siis tukemaan asiakkaita käyttämään tarpeisiinsa nähden sopivaa määrää ja sopivan kokoisia laitteita.

Uudet Videoneuvottelupalvelut vähentävät rinnakkaisia ratkaisuja

Vuonna 2023 uudistimme Valtorin Videoneuvottelupalvelut sekä Tori- että Tuve-palveluiden osalta. Uuden palvelun myötä Valtorin asiakasorganisaatiot voivat järjestää tietoturvalliset viestintäyhteydet ja etäkokoukset aiempaa helpommin ja nopeammin kaikkien sidosryhmien kanssa. Kokouksissa voidaan käsitellä turvaluokiteltua tietoa, eikä enää tarvita useita rinnakkaisia ratkaisuja tarpeisiin.

Voit lukea lisää uusista palveluista verkkosivuiltamme: Helppoa, nopeaa ja tietoturvallista yhteydenpitoa uudistuvilla videoneuvottelupalveluilla

Edistymisen mittari

3stepIT:n kautta käytöstä poistetuista laitteista tietoturvallisesti jatkokäyttöön

Toteuma 2023: 98 % päätyi tietoturvallisesti jatkokäyttöön ja 2 % elektroniikkakierrätykseen. Hiilidioksidipäästöjä vältettiin n. 2 400 000 kg.

Toteuma 2022: 99 % ja yli 2 500 000 kg.