Valtionhallinnon ICT-palveluiden vastuullinen tuottaminen

Vastuullisuus pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme. Suomen mittakaavassa olemme suuri ICT-palveluiden tuottaja ja hankkija.

Vastaamme työntekijöille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä yhteiskunnalle niiden vastuullisuuteen liittyvien odotusten tunnistamisesta ja hallinnasta.

Vastuullisuuden johtaminen ja hallinto 

Kestävän kehityksen edistäminen suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti on Valtorissa uutta. Vastuullisuustoiminta käynnistyi keväällä 2022 tavoitteiden asettamisella. 

 • Viestintä ja markkinointi -tulosyksikkö koordinoi vastuullisuuskokonaisuutta. Se myös vastaa raportoinnista ja viestinnästä. 
 • Vastuullisuustyöryhmä vastaa toimenpiteiden edistymisestä ja niiden raportoinnista. 
 • Valtorin johtoryhmä seuraa työn edistymistä, valitsee ja priorisoi vastuullisuustavoitteet sekä hyväksyy raportin. Johtoryhmätasolla aiheesta vastaa viestintä- ja markkinointijohtaja Leena-Mari Tanskanen.

Uuden strategiamme mukaisesti asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään.

 • Koko henkilöstö sai ideoida toimenpiteitä, joilla valittuja tavoitteita voitaisiin edistää. 
 • Myös jatkossa on tarkoitus, että valtorilaiset voivat osallistua vastuullisuustyöhön.
 • Kehitämme myös toimenpiteiden edistymisen seurantaa läpinäkyväksi.

Vastuullisuustavoitteemme

Valtionhallinnon ICT-palveluiden tarjoajana palveluitamme käyttävät muut valtionhallinnon organisaatiot. Siten toiminnastamme syntyvät vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, kertautuvat asiakkaille. 

Viisi vastuullisuustavoitetta, joita lähdemme ensivaiheessa edistämään, liittyvät hankintoihin, automatisointiin, elinkaarenhallintaan, digitaaliseen asiointiin ja omaan toimintaamme.

Valituista tavoitteista kaksi on vastikään uudistetun strategiamme ydinalueita. Nämä ovat: 

 • Vähennämme välillisiä kustannuksia panostamalla automatisointiin
 • Sujuvoitamme asiakkaan asiointia digitaalisilla kanavilla

Muut kolme ovat kokonaisuuksina uusia. Ne kuitenkin sisältävät useita toimenpiteitä, joita jo edistämme joko osana strategiaa tai muuta ydintoimintaa. Nämä ovat: 

 • Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta
 • Huolehdimme ICT-laitteiden ja komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti
 • Edistämme omassa toiminnassamme tilatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä

Vaikutamme omalla toiminnallamme YK:n tavoitteisiin

Asettamillamme tavoitteilla voimme merkittävimmin edistää kolmea YK:n kestävän kehityksen tavoitetta:

 • Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
 • Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita
 • Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.

12 Vastuullista kuluttamista.

Teknologian ja infrastruktuurin uudistaminen, resurssitehokkuus tuotannossa, kestävien julkisten hankintakäytäntöjen edistäminen sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttö ovat asioita, joihin voimme vaikuttaa lakisääteisten tehtäviemme toteuttamisella. 

Lisäksi voimme vaikuttaa mm. luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kierrätykseen omassa toiminnassamme.

Tarkastelemme ja arvioimme tavoitteita säännöllisesti

Meille on tärkeää, että kestävä kehitys on osa jokapäiväistä toimintakulttuuriamme. Jatkossa vastuullisuustavoitteitamme on tarkoitus tarkastella ja arvioida säännöllisesti priorisoiden niitä, jotka ovat sillä hetkellä toimintamme sekä strategiamme kannalta kaikkein olennaisimpia. 

Näin vastuullinen toimintakulttuuri tukee asiakkaidemme sekä koko valtionhallinnon toimintaa.