Valikko

Tietosuojaselosteet

Valtorin verkkosivujen palaute ja tiedotetilaukset

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Osoite: Vapaudenkatu 58, 40100 Jyväskylä

Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 4000 (vaihde), [email protected]

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Paula Kovanen, Valtorin viestintä

Puhelin: 0295 50 4000 (vaihde)

Sähköposti: [email protected] 

3. Valtorin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Aapo Immonen

Puhelin: 0295 50 5029

Sähköposti: [email protected]

4. Rekisterin nimi Valtorin verkkosivujen palaute ja tiedotetilaukset
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Anna palautetta -lomakkeen (valtori.fi/anna-palautetta) kautta saatujen palautteiden vastaamiseen sekä Tilaa Valtorin uutiskirje ja Tilaa Valtorin ajankohtaista -lomakkeiden (valtori.fi/tilaa-julkaisuja) kautta tilattujen aineistojen toimittamiseen tilaajan sähköpostiin.

6. Rekisterin tietosisältö Sähköpostiosoite
7. Säännönmukaiset tietolähteet Palautteen antaja antaa itse tietonsa Anna palautetta -lomakkeella ja julkaisujen tilaaja antaa itse tietonsa Tilaa Valtorin uutiskirje tai Tilaa Valtorin ajankohtaista -lomakkeella.
8. Tiedon säilytysaika

Anna palautetta -lomakkeen kautta saadut palautteet säilytetään valtori.fi-sivuston julkaisujärjestelmässä, minkä lisäksi ne siirretään valtori.fi-sivuston julkaisujärjestelmästä automaattisesti Valtorin toiminnanohjausjärjestelmään käsiteltäviksi Valtorin palauteprosessin mukaisesti.

Anna palautetta -lomakkeen tietosisällöt valtori.fi-sivuston julkaisujärjestelmässä poistetaan kolmen kuukauden välein (tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisten täysien viikkojen aikana).

Tilaa Valtorin ajankohtaista -lomakkeen tietosisällöt säilytetään valtori.fi-julkaisujärjestelmässä niin kauan kunnes tilaaja itse peruuttaa tilauksensa. Peruutuslinkki on jokaisessa tiedotteessa. 

Tilaa Valtorin uutiskirje -lomakkeen tietosisällöt säilytetään uutiskirjetyökalussa niin kauan kunnes tilaaja itse peruuttaa tilauksensa. Peruutuslinkki on jokaisessa uutiskirjeessä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai Etan ulkopuolelle.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Digitaalisesti käsiteltävien tietojen käyttöoikeudet on rajoitettu, tiedot ovat ainoastaan niitä työtehtävissään tarvitsevien käytettävissä.

Tietosuojasta huolehditaan Valtorin voimassa olevan suojauskäytännön mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeudet

A. Tarkastusoikeus

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 1 olevalle taholle.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 1 olevalle taholle.

D. Oikeus pyytää tietojen poistamista

EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kohdassa 1 olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta kuitenkaan kaikissa rekistereissä, ja rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen selvitys perusteistaan, jos pyyntöä ei toteuteta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan kohdassa 1 olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta kuitenkaan kaikissa rekistereissä, ja rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen selvitys perusteistaan, jos pyyntöä ei toteuteta.

 

Tietosuojaselosteet Valtorin henkilörekistereistä

Jos haluat tehdä tietopyynnön koskien henkilötietojasi joissakin näistä rekistereistä, täytä ja allekirjoita Henkilötietojen pyyntölomake (pdf) ja toimita se Valtorin kirjaamoon joko [email protected] tai Lintulahdenkatu 5A, 00530 Helsinki.