EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava on otettu käyttöön Valtorissa 1.1.2023 alkaen. Kanava mahdollistaa suoran palautteen antamisen toiminnassamme havaituista epäkohdista, joihin olisi tärkeää puuttua. 

Toimintoon liittyy ilmoituksen vastaanottaminen, kommunikointi ilmoittajan kanssa sekä asian selvittäminen. 

Ilmoituksen voi tehdä ilmoituskanavan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä ilmoitusten käsittelyä varten perustettuun, riippumattomaan käsittelytiimiin (Kimmo Suopajärvi, [email protected]). 

Suosittelemme ilmoituskanavan käyttämistä

Kanava mahdollistaa myös anonyymin ilmoittamisen. Sinulle toimitetaan vastaanottovahvistus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen saapumisesta. 

Linkki ilmoituskanavalle, jossa voi ilmoittaa väärinkäytöksestä

Kun olet tehnyt väärinkäytösilmoituksen, järjestelmä antaa sinulle salasanan, jonka avulla voit seurata tehdyn ilmoituksen käsittelyä sekä vastata riippumattoman käsittelytiimin mahdollisesti esittämiin lisätietopyyntöihin. 

Lisäksi ilmoittajalle lähetetään vastaus toimenpiteistä, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Vastaus annetaan direktiivin mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta. 

Salasanaa käyttämällä voi kirjautua ilmoituksen käsittelyn seurantaan

Salasana on syytä säilyttää huolellisesti, sillä salasanaa ei pysty palauttamaan. 

Mistä asioista voi ilmoittaa? 

EU-direktiivin [(EU) 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019] mukaan ilmoittajansuojelua sovelletaan ilmoituksiin, joiden kohteena ovat  julkiset hankinnat, rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisy, tuoteturvallisuus, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, ydinturvallisuus, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys, kuluttajansuoja, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. 

Lisätietoja

Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano