Raportin muodostuminen

Raportin sisältöön on kaikilla valtorilaisilla ollut mahdollisuus vaikuttaa. Sen kokoamisesta vastasi vastuullisuustyöryhmä. 

Toiminnan jatkuvuus uudeksi vastuullisuustavoitteeksi

On hyvä, että vastuullisuustavoitteet pysyvät vuosien saatossa samoina, jolloin niiden edistymistä voi seurata. Toiminnan painopisteet saattavat kuitenkin muuttua, jolloin vastuullisuustavoitteet eivät enää olekaan organisaation toiminnan tai strategian näkökulmasta kaikkein tärkeimpiä. 

Arvioimme tavoitteet syksyllä 2022, ja päädyimme muuttamaan yhtä niistä:

  • Uutena vastuullisuustavoitteena on ”Varmistamme Valtorin toiminnan jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa”, jonka edistymistä kuvaamme jo tässä raportissa. 
  • Aiemman tavoitteen "Edistämme omassa toiminnassamme tilatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttö ja kierrätystä" asiat kuvaamme jalanjälkiosiossa.

Vastuullisuustyöryhmän laatima ehdotus tavoitteen muuttamisesta hyväksyttiin johtoryhmässä loppuvuodesta 2022.

Vastuullisuusraportti koottiin yhteistyönä 

Keväällä 2023 vietimme kokeiluluonteisesti Valtorin vastuullisuusviikkoa, jonka ohjelmassa oli mm. vastuullisuustyöpajoja. Niissä valtorilaiset kertoivat, miten olemme edistäneet tavoitteita vuonna 2022, ja ideoivat, miten voisimme edistää niitä vuonna 2023. 

  • Työpajoissa kirjasimme yhteensä 218 asiaa. Näistä 97 oli vuoden 2022 aikaansaannoksia ja 121 vuoden 2023 ideoita.
  • Kaikki valtorilaiset pääsivät myös työpajojen jälkeen tutustumaan aineistoihin ja jatkoideoimaan niitä.

Vastuullisuustyöryhmäläiset hyödynsivät työpaja-aineistoa raportissa. Raportin kokoamisen yhteydessä päivitimme muutamia alatavoitteita ja mittareita.

Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset tukivat työryhmää olennaisen tiedon valinnassa, kokonaisuuden koordinoinnissa, tekstin stilisoinnissa sekä verkkojulkaisun toteutuksessa. 

Vastuullisuus osaksi valtorilaisten arkea

Vastuullisuusviikon, ml. työpajojen, tavoitteena oli myös kasvattaa tietoisuutta ja edistää vastuullisuusajattelua kaikkien valtorilaisten arjessa. Se onkin vuoden 2023 teemana vastuullisuustoimintamme kehittämisessä. 

Miten vastuullisuus näkyy valtorilaisten työssä ja arjessa, ja miten vastuullisuusajattelu lisääntyy, sitä tutkii Talouspalveluiden ryhmäpäällikkömme Sanni Kuivasaari opinnäytetyössään.

Miten vastuullisuustavoitteiden edistymistä seurataan, millainen näkymä antaisi selkeimmän kuvan, sitä taas tutkii Tori-palveluiden projektikoordinaattori Lotta Peuhu omassa opinnäytetyössään.  

Sannin ja Lotan lisäksi vastuullisuustyöryhmässä, ja siten myös tämän raportin koostamisessa, toimivat mm. Anne Horila, Virpi Mäkinen, Ronja Nyberg, Essi Puhakainen, Antti Putila, Jani Salonen ja Jarmo Takapuro.

Vastuullisuustyöryhmän puolesta,
vastuullisuuskokonaisuutta Valtorissa koordinoiva, 
kehityspäällikkö Paula Kovanen, Viestintä ja markkinointi