Vastuullisuus­tavoitteemme: Vähennämme kustannuksia panostamalla automatisointiin

Automatisoinnilla voimme selkeyttää toiminnan prosesseja ja samalla nostaa palveluiden laatua. Voimme luoda kustannustehokkuutta automatisoimalla toistuvia ja rutiininomaisia prosesseja.

Merkittävimmät alatavoitteet

1) Uusien digitaalisten rajapintojen luominen

Rajapinnat ovat määritelmiä, joiden mukaan eri ohjelmistot ja tietokannat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja keskenään.
Rajapinnoissa on hyvä suosia avoimia, standardinmukaisia ja yleisesti käytössä olevia rajapintoja, sillä ne mahdollistavat tarkoituksenmukaisen, päivitettävän automatiikan. Koneellisten rajapintojen suosiminen käsin siirtämisen sijaan mahdollistaa datan kuljettamisen eri järjestelmien välillä automaattisesti.

Vuonna 2022 loimme uusia digitaalisia rajapintoja mm.

  • Valtorin data-alustan rakentamisessa, josta voit lukea lisää Digitaalinen asiointi -osiossa.
  • käyttövaltuushallinnassa, jossa edistimme automaattista käyttäjätunnushallintaa ja siihen liittyvää tietoturvaa käyttäjätunnusten ja tunnistautumisen osalta.
  • tekstinluokittelusovelluksessa, jossa tekoäly tunnistaa tekstisisällön äänensävyn.

Vuonna 2023 panostamme datan saatavuuteen ja eheyteen entistä enemmän. Datan saatavuus ja eheys tukee tehokkaasti esimerkiksi tiedolla johtamista ja päätöksentekoa.

2)Prosessien yksinkertaistaminen automatiikalla

Automatiikan avulla voidaan yksinkertaistaa prosesseja: joko jättää vaiheita kokonaan pois tai tehdä osan vaiheista koneellisesti. Tämä lisää luotettavuutta, nopeutta ja vähentää resurssien käyttöä.

Prosesseja tai niiden osia automatisoimalla voidaan tulevaisuudessa oppia suunnittelemaan tehokkaampia prosesseja, kun automatiikka otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon.

Automatisoinnin avulla työntekijä voi keskittyä oman, merkityksellisen työnsä tekemiseen, kun rutiininomaisemmat tehtävät hoidetaan koneellisesti.
Vuonna 2022 hyödynsimme automatiikkaa, mm.

  • turvallisuusselvitysten vanhentumisen seuraamisessa
  • chatbotin kehityksessä
  • toiminnanohjausjärjestelmän integraatioissa yhteistyökumppaneiden kanssa
  • laskutusyhteenvetojen koostamisessa
  • osto- ja myyntilaskutuksessa

Vuonna 2023 laajennamme Palveluportaali TOPissa olevan Neuvontabotti Valpurin käyttöä.

Edistymisen mittarit

1) Valituilla automatisoinnilla saavutettu lisäsäästö vuodessa

Toteuma 2022: 0,6 M€ (tavoite 2022: 1,1 M€) sis. yleistä automatisointia ja talouden tekemää ostolaskujen automatisointia sekä myyntilaskujen automatisointia)

Toteuma 2021: 0,2 M€

2) Kuukausisyklillä laskutettavien automaattisten myyntilaskujen osuus

Automaattisesti laskutettavien myyntilaskujen osuus oli vuonna 2021 8 prosenttia. Vuonna 2022 osuus oli 60 prosenttia.
Kuva: Kuukausisyklillä laskutettavien automaattisten myyntilaskujen osuus (kuvalähde: Valtori)

3) Automatisoitujen ostolaskujen osuus

Toteuma 2022: 30,60 % (osuus pieneni, koska Valtorissa 2022 toteutetun organisaatiomuutoksen myötä oli päivitettävä kaikki olemassa olevat automatisoinnit)

Toteuma 2021: 38 %

Tapausesimerkki

Rakensimme tekoälyyn perustuvan tekstinluokittelusovelluksen, jota pilotoimme ensimmäisenä Valtorin palveluiden huoltotiedotteiden palautteissa. Tekoäly tunnistaa niistä automaattisesti palautteen tekstisisällön äänensävyn. Sovelluksen jatkokäyttökohteita on lukuisia.