Parannamme kustannustehokkuutta automatisoinnilla

Vastuullisuustavoitteemme: Vähennämme kustannuksia panostamalla automatisointiin

Automaattisesti päivittyvä perusraportointi data-alustalla

Aloitimme data-alustan Valtorin sisäisen pilottikäytön loppuvuodesta. Data-alustan tarjoamat tietonäkymät saadaan koko Valtorin käyttöön keväällä 2024 ja pilottiasiakkaille vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen alustan käyttöä laajennetaan muihin asiakkuuksiin.

Data-alustalla tulemme tarjoamaan ajantasaisen ja automaattisesti päivittyvän perusraportoinnin Tori-palvelujen asiakkaille. Esimerkiksi laskutusraportit muodostuvat automaattisesti Data-alustalle.

Tietojen saatavuus ja ajantasaisuus paranee, kun tiedot siirtyvät useista eri tietolähteistä automaattisesti data-alustalle. Data-alusta tehostaa tiedon hyödyntämistä ja mahdollistaa tiedolla johtamisen. Valmiiden tietonäkymien lisäksi data-alusta tarjoaa mahdollisuuden tarjota jalostettua tietoa rajapintoja hyödyntäen muun muassa erilaisissa asiakastarpeissa.

Chatbotin hyödyntämisen laajentaminen

Vuoden 2023 aikana laajensimme merkittävästi Neuvontabotti Valpurin käyttöä Palveluportaali TOPissa. Loppuvuodesta jo 32 asiakasviraston käyttäjät hyödynsivät TOPin chat-kanavaa, mikä oli yli 10-kertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Yksinkertaisiin ja rutiininomaisiin kysymyksiin vastaava chatbot auttaa asiakkaita saamaan ratkaisun entistä nopeammin ja samalla se vapauttaa asiakastuen asiantuntijoiden aikaa muuhun tekemiseen.

Osto- ja myyntilaskutuksen automatisointi

Jatkoimme vuoden aikana suunnitelmallista osto- ja myyntilaskutuksen automatisointia. Automatisoidut laskutusprosessit säästävät valtorilaisten työaikaa ja tuovat samalla myös kustannussäästöjä.

Ostolaskuprosessin automaatioiden myötä Valtorille saatiin vuoden aikana noin 298 000 euron vuosisäästö. Laskennassa on otettu huomioon valtorilaisilta säästynyt työaika sekä Palkeilta ostettujen palveluiden kustannussäästöt. Automatisoinneilla saadut vuosisäästöt vähentävät välillisiä kustannuksia ja pienentävät laskutushintojen nostopainetta.

Myyntilaskutusprosessin automatisoinnissa on jatkettu laskutustietojärjestelmän käyttöönottoa ja kehitetty automaatioita. Automaatioilla saatavat säästöt ovat myyntilaskutusprosessin osalta useita henkilötyöpäiviä kuukaudessa. Lisäksi vaikutusta on myös laskutuksen lähtödatan koostamiseen ja hallinnointiin. Näiden automaatioiden kehittyessä säästöjä saadaan palveluittain merkittävästikin.

Esimerkkejä automatisoinneista Valtorin palveluihin:

Mobiililaitepalvelu Mobiilissa aloitimme mobiililaitteiden laitevaihtoihin ja elinkaarenseurantaan liittyvien tehtävien, kuten sähköisen saatteen ja automaattisen raportoinnin automatisointia. Tämä tehostaa työvaiheita, ja tuottaa siten kustannussäästöjä. Automatisointia jatketaan vuonna 2024.

Tuve Videoneuvottelupalvelussa automatisoimme prosessin ja käyttötavat, mikä helpotti palvelun käyttöä ja näkyi myös palvelutuotannon tehtävien määrän vähentymisenä.

Edistymisen mittarit

Chatbottia Palveluportaali TOPissa käyttävät asiakasorganisaatiot

Toteuma 2023: 32
Toteuma 2022: 3

Kuukausisyklillä laskutettavien automaattisten myyntilaskujen osuus

Toteuma 2023: 80 %
Toteuma 2022: 60 %
Toteuma 2021: 8 %

Automatisoitujen ostolaskujen osuus

Toteuma 2023: 38,30 %

Toteuma 2022: 30,60 % (osuus pieneni, koska Valtorissa 2022 toteutetun organisaatiomuutoksen myötä oli päivitettävä kaikki olemassa olevat automatisoinnit)

Toteuma 2021: 38 %

Tapausesimerkit

Automaattisesti päivittyvä perusraportointi data-alustalla. Alusta tulee tarjoamaan ajantasaisen ja automaattisesti päivittyvän perusraportoinnin Tori-palvelujen asiakkaille. Aloitimme Valtorin sisäisen pilottikäytön, ja vuonna 2024 käyttö laajenee pilottiasiakkaille.