Suunnittelun ja seurannan asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat

  • hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja)
  • ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset
  • Eduskunnan päättämä talousarvio

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksiin.

Muut suunnitelma-asiakirjat ovat luonteeltaan ministeriön omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia Eduskunnan tai Valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä mahdolliset ministeriön tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Valtiotason sekä muiden hallinnonalojen ja kirjanpitoyksiköiden asiakirjat löytyvät Tutkihallintoa-palvelusta.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus
Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja määrärahoista.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot
Tutkihallintoa-palvelu 

Seurantatiedot

Valtorin tilinpäätös
Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Valtiovarainministeriön kannanotot Valtorin tilinpäätöksestä

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
vtv.fi / Julkaisut