Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Valtion yhteisiin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin voit tutustua tutkihallintoa.fi-sivustolla ja valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksiin vtv.fi/julkaisut-sivustolla.

Suunnitelmat

Valtiovarainministeriön ja Valtorin väliset tulossopimukset
Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot
Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Valtorin tilinpäätökset
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Valtiovarainministeriön kannanotot Valtorin tilinpäätöksestä