Suunnittelu ja seuranta

Valtorin suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksiin.

Muut suunnitelma-asiakirjat ovat luonteeltaan ministeriön omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia Eduskunnan tai Valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä mahdolliset ministeriön tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Valtiotason sekä muiden hallinnonalojen ja kirjanpitoyksiköiden asiakirjat löytyvät Tutkihallintoa-palvelusta.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus
Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja määrärahoista.
Tulossopimus 2020 (pdf)Tulossopimus 2019 (pdf), Tulossopimus 2018 (pdf), Tulossopimus 2017 (pdf), Tulossopimus 2016 (pdf), Tulossopimus 2015 (pdf)

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot
Tutkihallintoa-palvelu 

Seurantatiedot

Valtorin tilinpäätös
Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.
Tilinpäätös 2019 (pdf)Tilinpäätös 2018 (pdf), Tilinpäätös 2017 (pdf), Tilinpäätös 2016 (pdf), Tilinpäätös 2015 (pdf), Tilinpäätös 2014 (pdf)

Valtiovarainministeriön kannanotot Valtorin tilinpäätöksestä
Kannanotto tilinpäätöksestä 2019 (pdf)Kannanotto tilinpäätöksestä 2018 (pdf)Kannanotto tilinpäätöksestä 2017 (pdf), Kannanotto tilinpäätöksestä 2016 (pdf)

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
vtv.fi / Julkaisut