Vastuullisuus­tavoitteemme: Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti

Valtorin tehtävänä on huolehtia, että valtionhallinnon työntekijöiden arki ICT-palveluiden sekä -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista. Yhtenäiset ICT-palvelut ovat turvallisia, tuottavat volyymisäästöjä ja helpottavat yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Merkittävimmät alatavoitteet 

1) Vastuullisen ICT-laitteiden käyttöönoton ja käytön tukeminen

Huomioimme kestävän kehityksen jo ICT-laitteiden hankintavaiheessa, josta voit lukea Hankinnat -osiosta.

Säännöllisillä ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksillä turvaamme ICT-laitteiden toimivuutta ja turvallisuutta, ja näin myös pidempää käyttöikää. Noudatamme toiminnassamme ISO 27001 -tietoturvasertifikaattia.

Tuemme palveluiden käyttöohjeilla asiakkaidemme arjen sujuvuutta. Myös asiakastukemme auttaa palveluiden käytössä.

Vuonna 2022 maailmanlaajuiseen energiamarkkinoiden häiriötilanteeseen liittyen kartoitimme, miten mahdolliset sähkötuotannon häiriöt vaikuttavat valtionhallinnon yhteisten ICT-palvelujen toimintavarmuuteen. Oman ydintoimintaa ylläpitävien ja laajempien linjojen lisäksi jaoimme asiakkaille käytännön vinkkejä sähkökatkoksiin varautumista varten.

Valtti-päätelaitteiden käyttäjiä tuemme itsenäisessä laitteen käyttöönotossa ja käytöstä poistossa tietoturva huomioiden. Omatoiminen käyttöönottomalli mahdollistaa käyttöönoton ajasta ja paikasta riippumattomasti. Malliin sisältyy mm. vaihtajasovellus, joka tuo käyttäjäkohtaiset tiedot vanhalta koneelta uudelle, sekä vanhan laitteen käytöstä poistotyökalu.

Vuonna 2022 saimme Omatoimisen käyttöönoton jalkautettua suunnitelman mukaisesti lopuille Valtti-asiakkaille.

Vuonna 2023 jatkokehitämme Omatoimisen käyttöönoton apuohjelmia ja suunnittelemme tukea laitteen käyttöönottoon sitä tarvitseville.

Uuden Tori-työasemasopimuksen myötä asiakkaille tuli alkuvuodesta 2023 mahdollisuus tilata työasemia ja työasematarvikkeita kotiosoitteisiin. Kotiin toimitus vähentää tarvetta matkustaa noutamaan laitetta toimipisteeltä tilanteessa, jossa henkilö työskentelee pääsääntöisesti etänä ja toimipisteelle on etäisyyttä.

Tuve-työasemien, joita käytetään turvallisuusverkkotoiminnassa, elinkaarenhallinnassa korostuvat turvallisuusasiat. Turvallisuus huomioidaan erityisesti laitteiden logistiikassa (toimitukset ja palautukset).

Tori-mobiilipäätelaitteet (puhelimet, tabletit) asiakkaat voivat ottaa käyttöönsä itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. He voivat myös saada laitteet tarvittaessa kotiin toimitettuna.

Vuonna 2022 valmistelimme Tori-mobiilipäätelaitteiden leasing-aikojen pidentämistä 2 vuodesta 3 vuoteen. Asiakasorganisaatiot pystyivät vuoden 2023 alusta alkaen valitsemaan, jatkavatko 2 vuoden ajalla vai siirtyvätkö 3 vuoden leasing-jaksoon.

Vuonna 2023 huomioimme yhä enemmän ekologisuuden mobiilipäätelaitteiden valinnassa.

2) ICT-laitteiden vastuullisen kierrätyksen varmistaminen

Erityisvastuullamme on kierrättää omat ja asiakkaidemme ICT-laitteet ja komponentit. Näitä ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet, puhelimet, tabletit, näytöt ja tulostimet. Kierrätysvastuu on jaettu siten, että

  • sopimuksellisen elinkaaren päättyessä leasing-laitteet kierrätetään kumppanimme 3stepIT:n kautta ja
  • rikkoutuneet, vanhentuneet, leasing-sopimuksiin kuulumattomat (esim. osa näytöistä, osa tulostimista ja tietoliikennekomponentit) tai muutoin elinkaarensa lopussa olevat laitteet toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eli SER-kierrätykseen. Tässä Valtorilla on kolme kumppania: Kuusakoski, Encore ja Destia.

Sopimuksellisen elinkaarensa lopussa olevat laitteet luovutamme 3stepIT:n valtuuttamalle kuljetusliikkeelle, joka kuljettaa ne 3stepIT:n loppukäsittelykeskukseen. Siellä palautetut laitteet lajitellaan jälleenmyytäviin ja hävitettäviin.

Valtti-työasemille, joilla on jäljellä leasing-aikaa, tarjoamme välivarastointia. Työasemat, joissa on vähintään vuosi aikaa jäljellä, voimme kierrättää esimerkiksi kesätyöntekijöille. Tavoitteena on laitteiden suurempi kierrätettävyys elinkaaren aikana.

  • 3StepIT:n kautta on tarjolla Valtorille ja asiakkaille lisäpalvelu ReStepIT, jossa on mahdollista palauttaa myös omistuslaitteita. Toimintamalli on sama kuin leasing-laitteiden kierrätyksessä.
  • Jälleenmyytävät laitteet testataan ja niissä olevat tiedot hävitetään ylikirjoittamalla laitteiden kovalevyt. Myös hävitettäviksi luokitellut laitteet käsitellään tietoturvallisesti.
  • Kaikki informaatiota sisältävät laitteet esim. tietokoneet, monitoimilaitteet ja palvelimet tyhjennetään käyttäen kolminkertaista ylikirjoitusmenetelmää. Jos laitteen kiintolevyä ei pystytä ylikirjoittamaan, kiintolevy tuhotaan murskaamalla.

3StepIT tuottaa ICT-laitteiden osalta ympäristöraportin vuositasolla.

SER-kierrätykseen menevät laitteet keräämme asianmukaisiin rullakoihin, ja kumppaniyritys hakee ne keskitetysti. Suomessa viranomainen valvoo, että SER-käsittelijöillä on asianmukaiset ympäristöluvat. Kumppaniyritykset kierrättävät laitteet ensisijaisesti Suomessa. Yritykset lajittelevat, esikäsittelevät tai jalostavat materiaalit mahdollisimman pitkälle uudelleen käytettäviksi. Laitteet pääasiassa murskataan ja materiaalit erotetaan toisistaan eri teknologioin.

  • Nykyaikaisten tietokoneiden materiaaleja pystytään hyödyntämään jopa 99-prosenttisesti uudelleen käytettäväksi.
  • Polttokelpoinen jäte, joka ei kelpaa materiaalihyötykäyttöön, jalostetaan kierrätyspolttoaineeksi.

Edistymisen mittari

3stepIT:n kautta käytöstä poistetuista laitteista tietoturvallisesti jatkokäyttöön (%)

Toteuma 2022: 99 % päätyi tietoturvallisesti jatkokäyttöön ja 1 % elektroniikkakierrätykseen. Uudelleenkäytön seurauksena vältettiin yli 2 500 000 kg hiilidioksidipäästöt.

Toteuma 2021: 97 % ja 1 000 000 kg

Tapausesimerkki

Päätelaitepalvelu Valtti täydentyi työasemien välivarastointimahdollisuudella. Jatkossa asiakkaamme voivat tilata organisaationsa käytöstä palautuneita, hyväkuntoisia Valtti-työasemia välivarastosta uudelleenkäytettäväksi. Asiakkaamme voivat myös siirtää ylimääräiseksi jääneitä työasemiaan välivarastoon. Jatkotoimenpiteinä on ylläpitää välivaraston sujuvaa kiertoa. Palvelu laajenee vuonna 2023 myös Valtti Moduuli -palvelun asiakkaille.