Keskeisiä tunnuslukuja

Graafeja voit tarkastella isompana klikkaamalla niitä.

Valtorissa työskentelee yli 1 500 henkilöä, joista miehiä on n. 75 % ja naisia n. 25 %.

Henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 467, vuonna 2015 oli 739, vuonna 2016 oli 1111, vuonna 2017 oli 1134, vuonna 2018 oli 1299, vuonna 2019 oli 1402, vuonna 2020 oli 1408, vuonna 2021 oli 1419 ja vuonna 2022 oli 1395, vuonna 2023 oli 1579.

Ikäjakauma 31.12.2021: alle 24-vuotiaita 1,3 %, 25-34-vuotiaita 16,9 %, 35-44-vuotiaita 26,9 %, 45-54-vuotiaita 29,5 %, 55-64-vuotiaita 24,7 % ja yli 65-vuotiaita 0,7 %.

Tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat järjestelmäasiantuntija, ICT-asiantuntija sekä tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija.

Valtorin vastuulla on noin 99 500 työasemaa.

Toimipisteitä on 25 eri puolella Suomea. Henkilömäärältään suurimmat toimipaikat ovat Helsinki, Rovaniemi, Hämeenlinna ja Jyväskylä. Alueellinen jakauma 31.12.2020: Helsinki ja Uusimaa 592, Etelä-Suomi 266, Länsi-Suomi 165, Pohjois- ja Itä-Suomi 385.

Henkilöstötyytyväisyys vuonna 2014 oli 3,1; vuonna 2015 oli 3,2; vuonna 2016 oli 3,2; vuonna 2017 oli 3,6; vuonna 2018 oli 3,6; vuonna 2019 oli 3,55, vuonna 2020 oli 3,73, vuonna 2021 oli 3,68 ja vuonna 2022 oli 3,69, vuonna 2023 oli 3,82.

Vuonna 2023 henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1-5 mitattuna (5 = paras) oli 3,82.
Tuotot vuonna 2023 olivat yhteensä n. 467 milj. euroa.

Toiminnan tuotot vuonna 2014 olivat 82,6 M€, vuonna 2015 olivat 166,1 M€, vuonna 2016 olivat 248,1 M€, vuonna 2017 olivat 303,1 M€, vuonna 2018 olivat 322,7 M€, vuonna 2019 olivat 354,7 M€, vuonna 2020 olivat 399,1 M€, vuonna 2021 olivat 406,1 M€ ja vuonna 2022 420,3 ja vuonna 2023 467,0.

Laskutusvolyymiltaan viisi suurinta Valtorin asiakasta vuonna 2022 olivat Oikeusrekisterikeskus, Poliisihallitus, Verohallinto, valtioneuvoston kanslia ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

Historia

Valtiovarainministeriön asettaman valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tehtävänä oli koota valtion ICT-palvelukeskusten ja virastojen toimialariippumattomat ICT-tehtävät yhteen hallitusohjelman ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti. TORI-hankkeen toimikausi oli 7.5.2012 - 31.12.2015.

Kaikkiaan Valtoriin siirrettiin noin 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Niillä tarkoitetaan palveluita, joiden tuottaminen tai järjestäminen ei vaadi merkittävää toimialakohtaista osaamista ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja teknologioihin.

Toimintosiirrot (tutummin TORI-siirrot) toteutettiin virastokohtaisissa siirtoprojekteissa, joissa kartoitettiin siirtyvät toimialariippumattomat ICT-tehtävät, henkilöt, sopimukset ja muut tuotannontekijät. Ensimmäiset siirrot toteutettiin maaliskuussa 2014 ja viimeinen siirto kesäkuussa 2016.

1.3.2014 onkin samalla ajankohta, jolloin Valtorin toiminta käynnistyi.

Keskeisiä tapahtumia menneiltä vuosilta

2023

Palvelujen käyttö laajeni edelleen. Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisohjelma käynnistyi. Vuoden aikana Valtorissa panostettiin palvelustrategiatyöhön. Toimitusjohtajana aloitti Marja Rantala.

2022

Palvelujen käyttö laajeni ja asiakastyytyväisyys parani. Kokonaisturvallisuuden kehittämiseen merkittävää monivuotista lisärahoitusta. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Marja Rantala.

2021

Toukokuussa toimitusjohtajana aloitti Tero Latvakangas. Hänen johdollaan Valtori uudisti strategiansa vuosille 2022–2024.

2020

Koronapandemian takia valtionhallinnossa siirryttiin laajamittaiseen etätyöhön. Valtori mahdollisti etätyöskentelyn. Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys nousivat.

2019

Valtorin toimintoja alettiin johtaa läpi liiketoiminta-alueiden (Tori ja Tuve).

2018

Strategian tärkeimmäksi painopistealueeksi määriteltiin ensiluokkainen asiakaskokemus ja -ymmärrys. Valtorin keskeinen tehtävä on asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

2017

Asiakassuuntautunut toimintamalli otettiin käyttöön ja organisaatiorakennetta uudistettiin. Pääasiakastilaisuuden aiheina olivat mm. digitalisaatio ja asiakaskokemukset.

2016

Uusi hallitus ja toimitusjohtaja aloittivat tehtävissään. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa tuotetut turvallisuusverkkotoiminnan (Tuve) tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirtyi osaksi Valtoria.

2015

Vakituinen johto aloitti tehtävässään. Toimintosiirrot Valtoriin (pl. Tuve-palvelut) valmistuivat. Asiakastilaisuuksissa riitti vilskettä.

2014

Toiminta käynnistyi 1.3.2014. Toimitusjohtajaksi valittiin Kari Pessi.