Keskeisiä tunnuslukuja

Graafeja voit tarkastella isompana klikkaamalla niitä.

Valtorissa työskentelee n. 1 400 henkilöä, joista miehiä on n. 70 % ja naisia n. 30 %. Henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 467, vuonna 2015 oli 739, vuonna 2016 oli 1111, vuonna 2017 oli 1134, vuonna 2018 oli 1299, vuonna 2019 oli 1402 ja vuonna 2020 oli 1408.
Ikäjakauma 31.12.2020: alle 24-vuotiaita 0,9 %, 25-34-vuotiaita 18,0 %, 35-44-vuotiaita 28,1 %, 45-54-vuotiaita 29,4 %, 55-64-vuotiaita 22,7 % ja yli 65-vuotiaita 0,9 %.

Tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat järjestelmäasiantuntija, ICT-asiantuntija sekä tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija. Valtorin vastuulla on noin 99 000 työasemaa ja 16 000 palvelinta.

Toimipaikkoja on n. 30 eri puolella Suomea. Henkilömäärältään suurimmat toimipaikat ovat Helsinki, Rovaniemi, Hämeenlinna ja Jyväskylä. Alueellinen jakauma 31.12.2020: Helsinki ja Uusimaa 592, Etelä-Suomi 266, Länsi-Suomi 165, Pohjois- ja Itä-Suomi 385.
Henkilöstötyytyväisyys vuonna 2014 oli 3,1; vuonna 2015 oli 3,2; vuonna 2016 oli 3,2; vuonna 2017 oli 3,6; vuonna 2018 oli 3,6; vuonna 2019 oli 3,55 ja vuonna 2020 oli 3,73. Vuonna 2020 henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1-5 mitattuna (5 = paras) oli 3,73.
Tuotot vuonna 2020 olivat yhteensä 399,1 milj. euroa. Toiminnan tuotot vuonna 2014 olivat 82,6 M€, vuonna 2015 olivat 166,1 M€, vuonna 2016 olivat 248,1 M€, vuonna 2017 olivat 303,1 M€, vuonna 2018 olivat 322,7 M€, vuonna 2019 olivat 354,7 M€ ja vuonna 2020 olivat 399,1 M€.
Laskutusvolyymiltaan viisi suurinta Valtorin asiakasta vuonna 2020 olivat oikeushallinto, Poliisihallitus, valtioneuvoston kanslia, Verohallinto ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

Historia

Valtiovarainministeriön asettaman valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tehtävänä oli koota valtion ICT-palvelukeskusten ja virastojen toimialariippumattomat ICT-tehtävät yhteen hallitusohjelman ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti. TORI-hankkeen toimikausi oli 7.5.2012 - 31.12.2015.

Kaikkiaan Valtoriin siirrettiin noin 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Niillä tarkoitetaan palveluita, joiden tuottaminen tai järjestäminen ei vaadi merkittävää toimialakohtaista osaamista ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja teknologioihin.

Toimintosiirrot (tutummin TORI-siirrot) toteutettiin virastokohtaisissa siirtoprojekteissa, joissa kartoitettiin siirtyvät toimialariippumattomat ICT-tehtävät, henkilöt, sopimukset ja muut tuotannontekijät. Ensimmäiset siirrot toteutettiin maaliskuussa 2014 ja viimeinen siirto kesäkuussa 2016.

1.3.2014 onkin samalla ajankohta, jolloin Valtorin toiminta käynnistyi.

Keskeisiä tapahtumia menneiltä vuosilta

2020

Koronapandemian takia valtionhallinnossa siirryttiin laajamittaiseen etätyöhön. Valtori mahdollisti etätyöskentelyn. Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys nousivat.

2019

Valtorin toimintoja alettiin johtaa läpi liiketoiminta-alueiden (TORI ja TUVE).

2018

Strategian tärkeimmäksi painopistealueeksi määriteltiin ensiluokkainen asiakaskokemus ja -ymmärrys. Valtorin keskeinen tehtävä on asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

2017

Asiakassuuntautunut toimintamalli otettiin käyttöön ja organisaatiorakennetta uudistettiin. Pääasiakastilaisuuden aiheina olivat mm. digitalisaatio ja asiakaskokemukset.

2016

Uusi hallitus ja toimitusjohtaja aloittivat tehtävissään. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa tuotetut turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE) tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirtyi osaksi Valtoria.

2015

Vakituinen johto aloitti tehtävässään. Toimintosiirrot Valtoriin (pl. TUVE-palvelut) valmistuivat. Asiakastilaisuuksissa riitti vilskettä.

2014

Toiminta käynnistyi 1.3.2014. Toimitusjohtajaksi valittiin Kari Pessi.