Lukuja ja historiaa

Mielenkiintoisia faktoja Valtorista

Valtiovarainministeriön asettaman valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tehtävänä oli koota valtion ICT-palvelukeskusten ja virastojen toimialariippumattomat ICT-tehtävät yhteen hallitusohjelman ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti. TORI-hankkeen toimikausi oli 7.5.2012 - 31.12.2015.

Kaikkiaan Valtoriin siirrettiin noin 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Niillä tarkoitetaan palveluita, joiden tuottaminen tai järjestäminen ei vaadi merkittävää toimialakohtaista osaamista ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja teknologioihin.

Toimintosiirrot (tutummin TORI-siirrot) toteutettiin virastokohtaisissa siirtoprojekteissa, joissa kartoitettiin siirtyvät toimialariippumattomat ICT-tehtävät, henkilöt, sopimukset ja muut tuotannontekijät. Ensimmäiset siirrot toteutettiin maaliskuussa 2014 ja viimeinen siirto kesäkuussa 2016.

1.3.2014 onkin samalla ajankohta, jolloin Valtorin toiminta käynnistyi.

Keskeisiä tapahtumia menneiltä vuosilta

Keskeisiä tunnuslukuja

Valtorissa työskentelee n. 1 200 henkilöä, joista miehiä on n. 70 % ja naisia n. 30 %. Henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 467, vuonna 2015 oli 739, vuonna 2016 oli 1111 ja vuonna 2017 oli 1134.
Ikäjakauma 31.12.2017

Tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat järjestelmäasiantuntija, ICT-asiantuntija sekä tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija. Valtorin vastuulla on noin 78 000 työasemaa ja 12 000 palvelinta.

Toimipisteitä on n. 30 eri puolella Suomea. Henkilömäärältään suurimmat toimipisteet ovat Helsinki, Rovaniemi, Hämeenlinna ja Jyväskylä. Alueellinen jakauma 31.12.2017: Helsinki ja Uusimaa 467, Länsi-Suomi 129, Etelä-Suomi 202, Pohjois- ja Itä-Suomi 336.
Henkilöstötyytyväisyys vuonna 2014 oli 3,1; vuonna 2015 oli 3,2; vuonna 2016 oli 3,2 ja vuonna 2017 oli 3,6 Vuonna 2017 henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1-5 mitattuna (5 = paras) oli 3,56. Tulos on kehittynyt vuosi vuodelta parempaan suuntaan – Valtorissa viihdytään!
Tuotot vuonna 2017 olivat yhteensä n. 303 milj. euroa. Toiminnan tuotot vuonna 2014 olivat 82,6 M€, vuonna 2015 olivat 166,1 M€, vuonna 2016 olivat 248,1 M€ ja vuonna 2017 olivat 303,1 M€.
Laskutusvolyymiltaan viisi suurinta Valtorin asiakasta vuonna 2017 olivat Valtioneuvoston kanslia, Poliisihallitus, Oikeushallinto, Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Verohallinto.

Vuoden 2017 loppuun mennessä Valtori on saavuttanut 42 Meur vuotuiset säästöt. Perustamisvaiheessa asetettu säästötavoite oli 47 Meur.

Valikko