Valikko

Lukuja ja historiaa

Mielenkiintoisia faktoja Valtorista

Valtiovarainministeriön asettaman valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tehtävänä oli koota valtion ICT-palvelukeskusten ja virastojen toimialariippumattomat ICT-tehtävät yhteen hallitusohjelman ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti. TORI-hankkeen toimikausi oli 7.5.2012 - 31.12.2015.

Kaikkiaan Valtoriin siirrettiin noin 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Niillä tarkoitetaan palveluita, joiden tuottaminen tai järjestäminen ei vaadi merkittävää toimialakohtaista osaamista ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja teknologioihin.

Toimintosiirrot (tutummin TORI-siirrot) toteutettiin virastokohtaisissa siirtoprojekteissa, joissa kartoitettiin siirtyvät toimialariippumattomat ICT-tehtävät, henkilöt, sopimukset ja muut tuotannontekijät. Ensimmäiset siirrot toteutettiin maaliskuussa 2014 ja viimeinen siirto kesäkuussa 2016.

1.3.2014 onkin samalla ajankohta, jolloin Valtorin toiminta käynnistyi.

Keskeisiä tapahtumia menneiltä vuosilta

Keskeisiä tunnuslukuja

Valtorissa työskentelee n. 1 400 henkilöä, joista miehiä on n. 70 % ja naisia n. 30 %. Henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 467, vuonna 2015 oli 739, vuonna 2016 oli 1111, vuonna 2017 oli 1134 ja vuonna 2018 oli 1299.
Ikäjakauma 31.12.2018: 20-29-vuotiaita 9,2 %, 30-39-vuotiaita 24,2 %, 40-49-vuotiaita 29,7 %, 50-59-vuotiaita 28,9 % ja 60-69-vuotiaita 8,0 %.

Tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat järjestelmäasiantuntija, ICT-asiantuntija sekä tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija. Valtorin vastuulla on noin 92 000 työasemaa ja 17 000 palvelinta.

Toimipaikkoja on n. 30 eri puolella Suomea. Henkilömäärältään suurimmat toimipaikat ovat Helsinki, Rovaniemi, Hämeenlinna ja Jyväskylä. Alueellinen jakauma 31.12.2018: Helsinki ja Uusimaa 548, Länsi-Suomi 155, Etelä-Suomi 243, Pohjois- ja Itä-Suomi 353.
Henkilöstötyytyväisyys vuonna 2014 oli 3,1; vuonna 2015 oli 3,2; vuonna 2016 oli 3,2; vuonna 2017 oli 3,6 ja vuonna 2018 oli 3,6. Vuonna 2019 henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1-5 mitattuna (5 = paras) oli 3,6.
Tuotot vuonna 2018 olivat yhteensä 322,7 milj. euroa. Toiminnan tuotot vuonna 2014 olivat 82,6 M€, vuonna 2015 olivat 166,1 M€, vuonna 2016 olivat 248,1 M€, vuonna 2017 olivat 303,1 M€ ja vuonna 2018 olivat 322,7 M€.
Laskutusvolyymiltaan viisi suurinta Valtorin asiakasta vuonna 2018 olivat Valtioneuvoston kanslia, Oikeushallinto, Verohallinto, Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Poliisihallitus.

Timantteja Valtorista

Lue tarinoita Valtorin timanttisista asiakkaista, osaajista ja palveluista sekä toiminnasta.