Katse vuoteen 2024

Vastuullisuustoiminnassa suuntaamme jatkossa katseemme aiempaa vahvemmin tulevaisuuteen ja viemme toimintaa eteenpäin uuden vastuullisuuden vuosikellomme mukaisesti.

Vuonna 2024 olemme ensimmäisen kerran sopineet vastuullisuuden edistämisestä valtiovarainministeriön (VM) ja Valtorin välisessä tulossopimuksessa. 

 Kuvassa kymmenen kukkaa ja teksti 10 vastuullisuustekoa.

Vuonna 2024 olemme myös sitoutuneet Valtorina toteuttamaan 10 vastuullisuustekoa. Tekojen ideointiin, tunnistamiseen ja arviointiin osallistui suuri joukko valtorilaisia ja teoista päätettiin Valtorin johtoryhmässä.

Teot pohjautuvat henkilöstön ideoihin (merkitty *), tulossopimukseen, Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisohjelmaan (Valo), tuottavuusohjelmaan ja valtion toimitilastrategiaan. Ne edistävät monipuolisesti Valtorin vastuullisuustavoitteita ja vastuullista toimintaamme sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Valtorin ydintoimintaan liittyvät vastuullisuusteot ovat: 

  1. Osana valtion tuottavuusohjelmaa, teemme selvityksen ja suunnitelman valtionhallinnon ICT-toimintojen tehostamistoimenpiteistä.
  2. Osana palvelustrategian toimeenpanoa, laadimme suunnitelman asiakaskohtaisista palveluista (Asko) Valtorin yhteisiin palveluihin siirtymiselle ja käynnistämme vastuullisen pilvisiirtymän toteuttamisen. 
  3. Osana valtion toimitilastrategian uudistamishanketta mahdollistamme yhteisten työympäristöjen käyttöönotot. 
  4. Tarjoamme data-alustalla Valtorin sisäiseen käyttöön ja Tori-pilottiasiakkaille ajantasaisen ja automaattisesti päivittyvän perusraportoinnin. 
  5. Luomme edellytykset Valtorin varautumisen sertifioinnille.

Valtorin omaa toimintaan liittyvät vastuullisuusteot ovat:

  1. Osana Valtorin toimintamallin kehittämisen ohjelmaa, Valoa, määrittelemme tulevaisuudessa tarvittavat strategiset osaamiset ja kehitämme motivoivia urapolkuja kuten esihenkilön koulutuspolun. 
  2. Kokoamme ohjeita ja kriteeristöjä miten vastuullisuuden voi huomioida hankinnoissa. *
  3. Tehostamme tilojemme käyttöä muun muassa siirtymällä valtion toimitilastrategian mukaisiin yhteisiin työympäristöihin, kun paikkakunnalla on siihen mahdollisuus. 
  4. Tarkennamme työmatkustuksen sekä kehitys- ja virkistyspäivien linjauksia ja ohjeita taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmista. *
  5. Järjestämme toimipisteisiimme pantillisten tölkkien ja pullojen kierrätysmahdollisuuden niiltä osin, kuin se vuokranantajan toimesta on mahdollista toteuttaa. Varmistamme ajanmukaisen, oikeanlaisen kierrätyksen kaikissa toimipisteissä. *

Näiden lisäksi tulosyksiköt toteuttavat muitakin vastuullisuustekoja osana tulostavoitteitaan.