Valtorin asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa, kun heidän ei tarvitse itse huolehtia kilpailutuksista ja hankinnoista – teemme sen heidän puolestaan. Tehokkailla hankintaprosesseilla edesautetaan asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.

Yhdistämme palvelutuotannossamme sekä omaa tuotantoamme että markkinoilta hankittuja kumppaniemme palveluja. Sovitamme palvelut valtionhallinnolle soveltuviksi. Tämän vuoksi Valtoriin onkin rakennettu kilpailukykyä tukeva kumppani- ja toimittajaverkosto. Verkoston kautta Valtori hankkii tarvitsemansa palvelut kilpailukyisin hinnoin ja ehdoin.

Tutkihankintoja.fi-palvelun mukaan Valtorin ICT-hankinnat

  • vuonna 2020 olivat 271 M€ ja
  • vuonna 2019 olivat 243 M€.

Yleisiä hankinta- ja kilpailutusperiaatteita

Perustietotekniikan laitteita ja konsultointipalveluita hankittaessa käytämme Hanselin puitejärjestelyitä tai dynaamista hankintajärjestelmää (DPS). Toteutamme pääosan kilpailutuksista Cloudian sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta.

Monimutkaisten hankintojen lähtökohtana on tekninen vuoropuhelu markkinatarjonnan selvittämiseksi, avoin kilpailutus tai osallistumispyyntöperusteinen neuvottelumenettely. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa pyydämme tarjouksen vähintään kolmelta toimittajalta. Valtorissa korostetaan laatua hinnan ohella.

Näin osallistut Valtorin kilpailutuksiin 

Seuraa ajankohtaisia tarjouspyyntöjä ja jätä tarjouksesi Hanki-tarjouspalvelussa. Suosittelemme rekisteröitymään Hankin sähköiseen kilpailutusjärjestelmään hyvissä ajoin, jotta tunnukset ovat valmiina, kun tarjousten jättöaika lähestyy.

Muut kuin Dynaamiset hankintajärjestelmät (DPS) ja puitesopimusten sisäiset minikilpailutukset näet myös Hilmassa.

Huomioithan, että valtori.fi-sivuston kilpailutuskalenterin tiedot ovat suuntaa-antavia. Tarkemmat kilpailutuskohtaiset tiedot näet Hanki-tarjouspalvelussa ja Hilmassa.