Valtorin asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa, kun heidän ei tarvitse itse huolehtia kilpailutuksista ja hankinnoista – teemme sen heidän puolestaan. Tehokkailla hankintaprosesseilla edesautetaan asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.

Yhdistämme palvelutuotannossamme sekä omaa tuotantoamme että markkinoilta hankittuja kumppaniemme palveluja. Sovitamme palvelut valtionhallinnolle soveltuviksi. Tämän vuoksi Valtoriin onkin rakennettu kilpailukykyä tukeva kumppani- ja toimittajaverkosto. Verkoston kautta Valtori hankkii tarvitsemansa palvelut kilpailukyisin hinnoin ja ehdoin.

Yleisiä hankinta- ja kilpailutusperiaatteita

Perustietotekniikan laitteita ja konsultointipalveluita hankittaessa käytämme Hanselin puitejärjestelyitä tai dynaamista hankintajärjestelmää (DPS). Toteutamme pääosan kilpailutuksista Cloudian sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta.

Monimutkaisten hankintojen lähtökohtana on tekninen vuoropuhelu markkinatarjonnan selvittämiseksi, avoin kilpailutus tai osallistumispyyntöperusteinen neuvottelumenettely. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa pyydämme tarjouksen vähintään kolmelta toimittajalta. Valtorissa korostetaan laatua hinnan ohella.

Valtorin kilpailutuksiin osallistuminen

  • Seuraa ajankohtaisia tarjouspyyntöjä ja jätä tarjouksesi Hanki-tarjouspalvelussa. Suosittelemme rekisteröitymään Hankin sähköiseen kilpailutusjärjestelmään hyvissä ajoin, jotta tunnukset ovat valmiina, kun tarjousten jättöaika lähestyy.
  • Huomioithan, että alla olevan kilpailutuskalenterin tiedot ovat suuntaa-antavia ja kalenteria päivitetään kuukausittain. Tarkemmat kilpailutuskohtaiset tiedot julkaistaan Hankissa / Hilmassa.

Kilpailutuskalenteri

Hansel DPS
Q2/2021
Hansel DPS
Q2/2021
Hansel DPS
Q3/2021
Hansel DPS
Q2/2021
Konsultointihankinnat
Hansel DPS
Q2/2021
Konsultointihankinnat
Ei vielä valittu
Q3/2021
Käyttö- ja tietoliikennepalvelu
Hansel DPS
Q1/2021
Ohjelmisto- ja lisenssihankinnat
Avoin menettely
Q2/2021
Konsultointihankinnat
Hansel DPS
Q2/2021
Konsultointihankinnat
Hansel DPS
Q2/2021
Konsultointihankinnat