Hyppää sisältöön

Merkityksellinen työ

#TöissäValtiolla #MerkityksellinenTyö

Työntekijämme eri puolilta Suomea kertovat, mitä on merkityksellinen työ. Instagramissa ja Facebookissa #TöissäValtiolla #MerkityksellinenTyö

 

Valokuva Esa.

Esa

"Merkityksellisyys työhön syntyy mm. siitä, kun pystyn vaikuttamaan asiakkaan työssä käyttämään tietotekniikkaan siten, että se on toimivaa ja luotettavaa. Lisäksi, että voin vaikuttaa Valtorin tuottamien palvelujen kehitykseen niin, että asiakas saa kustannustehokkaita ja työtä helpottavia ratkaisuja.”

Tuotantopäällikkö

 

Valokuva Zoli.

Zoli

”Töiden konkreettisten tulosten näkeminen on minulle tärkeää sekä palaute, jossa työn lopputulos on todettu hyväksi niin Valtorin sisällä kuin asiakkaiden keskuudessa.”

Tuotemarkkinoinnin asiantuntija

 

Valokuva Eeva.

Eeva

”Työ, jossa minulla on mahdollisuus vaikuttaa työn sujuvuuteen, kehitykseen ja sidosryhmien yhteisiin prosesseihin. Palkitsevinta on, kun oma kädenjälki näkyy positiivisena muutoksena asiakaskokemuksessa.”

Ryhmäpäällikkö

Valokuva Timo.

Timo

"Merkityksellisen työn vaikutukset kohdistuvat suureen joukkoon ihmisiä. Huomaan usein mediasta, että siellä oleva haastateltava on töissä virastossa, jonka arjen toiminnan Valtori mahdollistaa."

Palvelukoordinaattori

 

Valokuva Mikael.

Mikael

”Työ, joka hyödyttää Valtoria, asiakkaita ja veronmaksajia sekä tuottaa hyviä kokemuksia niin itselle kuin kollegoille työyhteisössä.”

Tuotehallintapäällikkö

 

Valokuva Ari

Ari

”Työ, jossa omat taidot tulevat esille
ja on mielekästä sekä asiakkaan
toiminnalle merkityksellistä.”

IT-asiantuntija

Valokuva Jari.

Jari

"Rakennamme yhteistä, digitaalista Suomea, minkä koen merkitykselliseksi. Työssäni saan mm. olla mukana edistämässä asiakkaiden muutoshankkeita."

Yksikönpäällikkö

 

Valokuva Heidi.

Heidi

"Merkityksellisellä työllä on yhteiskunnallista vaikutusta. Se vie eteenpäin asiakasta kuin myös omaa organisaatiota. Se mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen ja sen kautta pääsee myös tukemaan muita kasvussa."

Asiakkuuspäällikkö

 

Valokuva Ann.

Ann

”Valtorissa tehdään töitä yhteiskunnan hyödyksi. Työn tuloksilla on merkitystä, kun niiden avulla voidaan helpottaa joko asiakkaan tai oman organisaation prosesseja.”

Järjestelmäasiantuntija

Valokuva Jounista istumassa riippumatossa.

Jouni

”Merkityksellinen työ on muutakin kuin kerran kuukaudessa saatava palkka. Se hyödyttää suurempaa joukkoa ihmisiä, kuten esimerkiksi suomalaisia.”

Projektipäällikkö

 

Valokuva Mika

Mika

”Työn tulee tarjota oikeassa suhteessa haasteita, onnistumisia ja vaikutusmahdollisuuksia. Työn kautta on tärkeää voida kehittää myös omaa osaamistaan.”

Prosessipäällikkö

 

Valokuva Jounista tietokoneen näyttöjen edessä

Jouni

”Koen tekevänäni merkityksellistä työtä, kun pystyn oman työni kautta parantamaan Valtorin asiakkaiden mahdollisuuksia tarjota omia palvelujaan kansalaisille.”

Komponenttivastaava

 

Sivun alkuun