Hyppää sisältöön

Merkityksellinen työ

#TöissäValtiolla #MerkityksellinenTyö

Työntekijämme eri puolilta Suomea kertovat, mitä on merkityksellinen työ. Instagramissa  #TöissäValtiolla ja #MerkityksellinenTyö

 

Valokuva Esa.

Esa

"Merkityksellisyys työhön syntyy mm. siitä, kun pystyn vaikuttamaan asiakkaan työssä käyttämään tietotekniikkaan siten, että se on toimivaa ja luotettavaa. Lisäksi, että voin vaikuttaa Valtorin tuottamien palvelujen kehitykseen niin, että asiakas saa kustannustehokkaita ja työtä helpottavia ratkaisuja.”

 

Valokuva Zoli.

Zoli

”Töiden konkreettisten tulosten näkeminen on minulle tärkeää sekä palaute, jossa työn lopputulos on todettu hyväksi niin Valtorin sisällä kuin asiakkaiden keskuudessa.”

Valokuva Eeva.

Eeva

”Työ, jossa minulla on mahdollisuus vaikuttaa työn sujuvuuteen, kehitykseen ja sidosryhmien yhteisiin prosesseihin. Palkitsevinta on, kun oma kädenjälki näkyy positiivisena muutoksena asiakaskokemuksessa.”

Valokuva Timo.

Timo

"Merkityksellisen työn vaikutukset kohdistuvat suureen joukkoon ihmisiä. Huomaan usein mediasta, että siellä oleva haastateltava on töissä virastossa, jonka arjen toiminnan Valtori mahdollistaa."

 

Valokuva Mikael.

Mikael

”Työ, joka hyödyttää Valtoria, asiakkaita ja veronmaksajia sekä tuottaa hyviä kokemuksia niin itselle kuin kollegoille työyhteisössä.”

Valokuva Jari.

Jari

"Rakennamme yhteistä, digitaalista Suomea, minkä koen merkitykselliseksi. Työssäni saan mm. olla mukana edistämässä asiakkaiden muutoshankkeita."

Valokuva Heidi.

Heidi

"Merkityksellisellä työllä on yhteiskunnallista vaikutusta. Se vie eteenpäin asiakasta kuin myös omaa organisaatiota. Se mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen ja sen kautta pääsee myös tukemaan muita kasvussa."

Valokuva Ann

Ann

”Valtorissa tehdään töitä yhteiskunnan hyödyksi. Työn tuloksilla on merkitystä, kun niiden avulla voidaan helpottaa joko asiakkaan tai oman organisaation prosesseja.”


 

Sivun alkuun