Näin tavoitteemme ja raporttimme muodostuivat

Sekä tavoitteet ja raporttimme ovat muodostuneet yhteistyöllä.

Vastuullisuustavoitteiden määrittelyssä hyödynsimme vastuullisuusasioiden asiantuntijan, hankepäällikkö Maria Niemisen MBA-tutkinnon lopputyötä ”Sustainability Reporting Within the Finnish Central Government – Case Valtori”. Työssä oli kattavasti selvitetty miten Valtorin toiminnasta pystytään raportoimaan ja miten Valtorissa voitaisiin kestävää kehitystä edistää tulevaisuudessa. 

Valtorin johtoryhmä valitsi ja priorisoi viisi tässä raportissa kuvattua vastuullisuustavoitetta. Se myös nimesi vastuullisuustyöryhmän.

Koko henkilöstö sai kertoa ideansa, kuinka voisimme edistää valittuja tavoitteita joko nyt tai tulevaisuudessa. Tarkoituksena on, että myös jatkossa valtorilaiset voivat osallistua vastuullisuustyöhön.

Vastuullisuustyöryhmä syvensi ja täsmensi ideoita sekä määritteli yhdessä vastuualueiden asiantuntijoiden kanssa toimenpiteet ja mittarit. Työssä hyödynnettiin henkilöstöltä saapuneet ideat, joista useampi päätyi mukaan raporttiin. Työryhmällä oli keväällä 2022 myös merkittävä rooli vastuullisuustoiminnan käynnistämisessä.

Työryhmän jäsenten lisäksi raportin laatimiseen osallistui Viestintä ja markkinointi -tulosyksikön edustajia. Useat valtorilaiset antoivat lisäksi kommentteja ja kehittävää palautetta sen sisällöstä.

Vastuullisuustyöryhmän puolesta

vastuullisuuskokonaisuutta Valtorissa koordinoiva, kehityspäällikkö Paula Kovanen, Viestintä ja markkinointi