Jalanjälkemme toimintaympäristöön

Pyrimme pienentämään toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. 

Ekologinen vastuu

Hiilijalanjälkeämme ostolaskujen, toimipisteiden ja matkustamisen osalta voi tarkastella valtionhallinnon yhteisestä datapankista sen valmistuttua.

Toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ekologisia vaikutuksia pyrimme pienentämään monella tavalla. 

 • ICT-laitteiden ja komponenttien sekä niiden pakkausmateriaalien osalta varmistamme, että ne kierrätetään asianmukaisesti. 
 • Konesalien osalta selvitämme, miten voisimme tulevaisuudessa pienentää hiilijalanjälkeä.
  2017: 15,6, 2018: 12,9, 2019: 12,0, 2020: 12,1 ja 2021: 10,0.
  Kuva: Toimitilatehokkuus (m2 / htv)
 • Toimitilojen osalta olemme jo lisänneet ja lisäämme jatkossakin tilatehokkuutta.
 • Toimipisteiden osalta olemme jo pienentäneet ja pienennämme jatkossakin niiden määrää. Vuonna 2021 luovuimme kokonaan kahdesta toimipisteestä.
 • Matkustamisen osalta suosimme jatkossakin julkisia kulkuvälineitä. 
 • Paperinkulutuksen osalta olemme jo ottaneet turvatulostuksen ja sähköisen allekirjoituksen laajasti käyttöön. Lähestulkoon kaikki asiakirjat allekirjoitetaan tai hyväksytään sähköisesti. Myös monitoimitilaympäristö tukee paperittomuutta.

Sosiaalinen vastuu 

Henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen voi tutustua tarkemmin tilinpäätöksistämme.

2014: 3,1, 2015: 3,2, 2016: 3,2, 2017: 3,6, 2018: 3,6, 2019: 3,55, 2020: 3,73 ja 2021: 3,68.
Kuva: Henkilöstötyytyväisyys, VM Baro

Henkilöstötyytyväisyys pysyi vuonna 2021 edellisvuosien hyvällä tasolla. Tyytyväisyys nousi joissain osa-alueissa ja laski jonkin verran johtamiseen liittyvissä osa-alueissa todennäköisesti organisaatiomuutoksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Henkilöstömme hyvinvointia ja osaamista pyrimme turvaamaan monella tavalla.

 • Kehittymiseen ja oppimiseen tarjoamme lukuisia mahdollisuuksia. Vuonna 2021 valtorilaisten koulutuksissa panostimme pilvikoulutuksiin. Lisäksi suunnittelimme helmikuussa 2022 käynnistynyttä neljättä Valtori Akatemiaa, jonne haettiin kyberturvallisuuden, pilviteknologioiden ja tietoturvan akatemialaisia. Vuonna 2021 osaamisen kehittäminen oli tosin kokonaisuudessaan hankalaa: koronapandemia vaikutti lähiopetusmahdollisuuksiin ja organisaatiomuutoksen vuoksi koulutuksen suunnittelu ja kohdentaminen oli vaikeaa. 
 • Harjoittelupaikkojen myötä tarjoamme opiskelijoille tai uransa alkuvaiheessa oleville erinomaisen uramahdollisuuden kasvaa erilaisiin asiantuntijamahdollisuuksiin. Vuonna 2021 järjestettyyn kolmanteen Valtori Akatemia -ohjelmaan osallistui 8 henkilöä, ja heistä 6 jatkoi meillä Akatemian jälkeenkin. 
 • Yhteistyökulttuurin tukemiseksi henkilöstö ideoi vuonna 2021 ValtoriRaadin, jossa toimii n. 60 valtorilaista. Sen tavoitteena on asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen sekä osallisuuden lisääminen kehittämistyössä. ValtoriRaati-toiminnalla edistetään lisäksi yksikkö- ja tiimirajoja ylittävää yhteistyötä. 
 • Henkilöstön onnistumista tuemme säännöllisillä esihenkilön kanssa käytävillä vartti-keskusteluilla ja Hyvän työpaikan toimintamallilla. Vuonna 2021 valtorilaisista 94 % keskusteli säännöllisesti esihenkilönsä kanssa tavoitteista, poikkeamista ja korjaavista toimenpiteistä.
 • Paikkariippumattoman työskentelyn periaatteet määriteltiin vuoden 2021 aikana Töissä Valtorissa -ohjeeksi. Työllä valmistauduttiin pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin. Lisäksi kukin yksikkö tai ryhmä loi työskentelylleen yhteiset pelisäännöt työhyvinvoinnin edistämiseksi: työnteon paikat, työvälineet, palaverikäytännöt, yhteisöllisyys ja hyvinvointi sekä palautekulttuuri. 

Sosiaalista vastuuta voimme edistää myös laajemmin. 

 • Tarjoamme valtionhallinnon työntekijöille useita, sidosryhmäyhteistyötä tukevia ICT-palveluja, ja tuemme niiden käytössä. Pyrimme siihen, että valtionhallinnon arki ICT-palveluiden ja -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista. 
 • Käsittelemme henkilötietoja turvallisesti ja tietosuojalain mukaisesti. Toimimme sekä rekisterinpitäjänä että tietojen käsittelijänä. 
 • Pyrimme takaamaan verkkopalveluidemme, kuten www-sivujemme, saavutettavuuden, ja siten vähentämään eriarvoisuutta. 
 • Suunnittelemme hyväntekeväisyystoimintaa. 

Taloudellinen vastuu

Toimintamme rahoitetaan asiakkaiden palvelumaksuilla ja toiminnassa pyritään kustannusvastaavuuteen. Tuottavuutta ja taloudellisuutta voi tarkastella tilinpäätöksistämme.

Kohdistamme käytettävissä olevat taloudelliset resurssit oikeisiin kohteisiin kustannustehokkaasti: 

 • 2019: 82 %, 2020: 83 % ja 2021: 85 %.
  Kuva: Tavoitteenmukaisten palveluiden osuus laskutuksesta
  Keskitämme resurssit valtionhallinnon yhteisten ICT-ympäristöjen ja -palvelujen kehittämiseen asiakaskohtaisten tarpeiden sijaan, jolloin toimintamme palvelee kaikkia asiakkaita. Palvelukehityksessä huomioimme aina valtionhallinnon kokonaiskustannustehokkuuden. 
 • Yhtenäistämme ICT-palveluja, mikä tuo kustannussäästöjä koko valtionhallinnolle. Ne myös helpottavat virastofuusioiden toteuttamista ja valtionhallinnon henkilöstön liikkumista virastosta toiseen.
 • Mahdollistamme valtionhallinnon digitalisaation. Tuottamiemme palveluiden avulla asiakkaamme pystyvät tarjoamaan omia digitaalisia palvelujaan edelleen kansalaisille ja yrityksille.
 • Automatisoinnilla säästämme henkilötyövuosia ja alennamme palveluostoja. Esimerkiksi vuonna 2021 säästimme toimintojen automatisoinnilla 10,9 htv.
 • Hankintojen osalta tavoitteenamme on julkisten varojen tehokas käyttö. Kilpailutuksissa tavoitteena on valita tarkoitukseen riittävän laadukas tuote/palvelu, jonka toimittaja tarjoaa kilpailukykyiseen hintaan. Onnistuneen hankinnan seurauksena saamme Valtorille ja sen asiakkaille käyttöön kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun tuotteen/palvelun koko elinkaari huomioiden. Oleellisia tekijöitä, joilla hankinnan optimointi tapahtuu, on tuotteelta/palvelulta vaadittujen ominaisuuksien lisäksi sopimuskauden pituus ja riittävän kilpailutilanteen turvaaminen. Keskistetyt hankinnat säästävät myös asiakasvirastojen voimavaroja.