Tiivistelmä 2022

Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta

 

Vuonna 2022 mm.

 • Keskustelimme Valtorissa säännöllisesti vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista hankintojen yhteydessä
 • Sisällytimme vastuullisuusasioita vaatimusmäärittelyihin
 • Viestimme toimittajille aktiivisesti vastuullisuusasioiden tärkeydestä
 • Huomioimme pakotteet uusissa hankinnoissa ja sopimuksissa

Mittari: 100 % kilpailutuksista* sisälsi jonkin vastuullisuusvaatimuksen, esim. ympäristösertifikaatin (*sis. Tori-palveluihin liittyvät, vuoden aikana valmistuneet hankinnat, joiden arvo yli 500 000 € ja joihin ympäristövaatimuksia voidaan soveltaa)

Tapausesimerkki: Videoneuvottelupalvelun uudistus (VIPU)

Kilpailutuksen myötä valittu toimittaja on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Toimittajalla on sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä ja se on liittynyt kansalliseen energiatehokkuussopimukseen. Toimittajalla on myös eettisen ostamisen periaatteet.

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2022 / Hankinnat


Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti

 

Vuonna 2022 mm.

 • Kehitimme Valtti-työasemien välivarastointipalvelun
 • Valmistelimme Tori-työasemien ja työasematarvikkeiden kotiintoimitusmahdollisuutta
 • Valmistelimme Tori-mobiililaitteiden leasingaikojen pidentämistä
 • Ohjeistimme sähkökatkoksiin varautumisesta

Mittari: 99 % 3stepIT:n kautta käytöstä poistetuista laitteista päätyi tietoturvallisesti jatkokäyttöön (2021: 97 %)

Tapausesimerkki: Valtti-työaseman välivarastointimahdollisuus

Asiakkaamme voivat tilata organisaationsa käytöstä palautuneita, hyväkuntoisia Valtti-työasemia välivarastosta uudelleenkäytettäväksi ja siirtää ylimääräiseksi jääneitä työasemiaan välivarastoon. Lisätietoa: Valtti-asiakkaille entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää käytettyjä tietokoneita

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2022 / ICT-laitteiden elinkaari


Vähennämme kustannuksia panostamalla automatisointiin

 

Vuonna 2022 mm.

 • Edistimme Valtorin data-alustan rakentamista digitaalisilla rajapinnoilla
 • Edistimme automaattista käyttäjätunnushallintaa
 • Automatisoimme turvaselvityksien vanhentumisen seurannan
 • Edistimme osto- ja myyntilaskutuksen automatisointia

Mittari: 60 % kuukausittaisista myyntilaskuista muodostui automaattisesti (2021: 8 %)

Tapausesimerkki: Tekstinluokittelusovellus

Rakensimme tekoälyyn perustuvan tekstinluokittelusovelluksen. Pilotoimme sitä Valtorin palveluiden huoltotiedotteiden palautteissa. Tekoäly tunnistaa niistä automaattisesti äänensävyn. Sovelluksen jatkokäyttökohteita on lukuisia.

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2022 / Automatisointi


Sujuvoitamme asiakkaan asiointia digitaalisilla kanavilla

 

Vuonna 2022 mm.

 • Suunnittelimme Palveluportaali TOPin visuaaliseen ilmeeseen ja käyttökokemuksen parantamiseen liittyvän uudistuksen
 • Uudistimme Asiakastyötila Joikun
 • Edistimme Valtorin data-alustan rakentamista

Mittari: Asiakkaat saavat ratkaisun tukipyyntöönsä ka 1,3 päivässä

Tapausesimerkki: Palveluportaali TOPin uudistus

Visuaaliseen ilmeeseen ja käyttökokemuksen parantamiseen liittyvän uudistuksen tavoitteena oli, että portaalin käyttö koettaisiin entistä helpommaksi. Silloin se kannustaisi asiakkaita tekemään yhä suuremman osan tukipyynnöistä digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2022 / Digitaalinen asiointi


Varmistamme Valtorin toiminnan jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa

 

Vuonna 2022 mm.

 • Tuotteistimme uusia tietoturvapalveluita
 • Saimme jatkoa ISO 27001 -standardin mukaiselle kokonaisturvallisuuden hallintajärjestelmälle
 • Varauduimme mahdollisiin sähkötuotannon häiriöihin

Mittari: 63 % tuotteistetuissa palveluissa on vaatimustenmukaisuus todennettu ulkoisten arviointilaitosten toimesta (2021: 53,5 %)

Tapausesimerkki: Tietoturvapalveluiden kokonaisuudistus

Asiakkaiden hyödynnettäväksi tarjottiin esim. Valvontapalvelu NOC, Valvontapalvelu SOC, pilvihallitut loppukäyttäjän tietoturvapalvelut ja lokienhallintapalvelu. Tietoturvapalveluiden kokonaisuudistus kattaa tehokkaasti Valtorin ja asiakkaiden erilaiset tarpeet. Lisätietoa: Valtori.fi / Tietoturvapalveluiden kehittäminen

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2022 / Toiminnan jatkuvuus


Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus

 

Vuonna 2022 mm.

 • Saavutimme tilatehokkuustavoitteen
 • Osallistuimme Senaatin valtakunnalliseen energiansäästöohjelmaan
 • Tiukensimme lentämisen kilometrirajaa
 • Aloitimme luovuttamaan omassa käytössämme olleita, elinkaarensa lopussa olevia omistusnäyttöjä hyväntekeväisyyteen
 • Vahvistimme osallisuutta monin eri tavoin, mm. laadimme yhdessä Monipaikkainen työ Valtorissa -pelikirjan
 • Laajensimme jo ennestään kattavaa työterveyspalvelua MielenSparri-palvelulla
 • Koulutimme uusia osaajia ICT-alalle jo 5. kerran Valtori Akatemia -ohjelmassa
 • Huomioimme taloudellisen vastuun kaikissa hankinnoissamme
 • Laskimme vakiopalveluiden yksikköhintoja (vrt. v. 2019)
 • Koulutimme henkilöstöä tiliöintien oikeellisuudesta
 • Edistimme osto- ja myyntilaskutuksen automatisointia

Mittarit: 

 • Toimitilatehokkuutemme on 9,1 m2/htv (helmikuu 2023), joka täyttää valtionhallinnon toimitilatehokkuustavoitteet
 • Henkilöstötyytyväisyytemme oli 3,7 VMBaro (asteikko 1-5)
 • Vakiopalveluiden yksikköhinnat laskivat keskimäärin -6,4 % vuodesta 2019 vuoteen 2022

Lue lisää: Valtorin vastuullisuusraportti 2022 / Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus