Taloudellinen vastuullisuus

Toimintamme rahoitetaan pääasiassa asiakkailta perittävillä palvelu- ja projektisopimusmaksuilla. Toiminnassa pyritään kustannusvastaavuuteen. Huomioimme taloudellisen vastuun kaikissa hankinnoissamme.

Valtorissa pyrimme pienentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia taloudellisia vaikutuksia eri tavoin. Vuonna 2023 keskiössä olivat kustannustehokkuuden parantuminen ja matkakustannusten kehittyminen. Jatkoimme myös suunnitelmallista osto- ja myyntilaskutuksen automatisointia. Lue lisää automatisoinnista: Vastuullisuus 2023: Automatisointi

Kustannustehokkuuden parantuminen

Valtorin vuoden 2023 toiminnan kustannusvastaavuus oli erinomainen 99,9 %. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 35 m€ (8,1 %). Myös toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus kehittyivät myönteiseen suuntaan.

Valtorin tuottavuusindeksillä mitataan tehdyn työn tuottavuutta palveluista, joita tuotetaan pääasiassa omalla työvoimalla. Työn tuottavuus vakioiduissa palveluissa kasvoi noin 7 % vuodesta 2021 vuoteen 2023. Tuottavuus parani erityisesti Tori-toiminnassa. Välillisten kulujen osuus oli 12,6 % ja kasvoi hieman edellisvuodesta parantuen kuitenkin yhä Tori-toiminnassa. Tuve-toiminnassa lukemaa heikensi hieman alkuvuoden isot panostukset osaamisen kehittämiseen ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen (muun muassa Valtori Akatemia).

Tuottavuuden laskentaa laajennetaan vuonna 2024 uusiin toimintoihin ja palveluihin ja se on mukana myös vuoden 2024 tulossopimuksessa.

Työn tuottavuus Valtorissa kasvoi noin 7 % vuodesta 2021 vuoteen 2023.

Kuva: Tuottavuusindeksi 2021–2023 (%) (kuvalähde: Valtori)

Palveluiden hintakehitys kuvaa Valtorin kustannustehokkuuden kehittymistä, sillä hinnoittelun periaate on palveluiden kustannusvastaavuus eli tuottojen ja kulujen yhtäsuuruus. 

Valtorin vakiopalveluiden yksikköhinnat laskivat keskimäärin -4,5 % vuodesta 2019 vuoteen 2023. Vuosien 2022–2023 inflaation huomioiden, reaalihinnat laskivat selkeästi enemmän.

Valtorin vakiopalveluiden yksikköhinnat laskivat keskimäärin -4,5 % vuodesta 2019 vuoteen 2023. Vuosien 2022–2023 inflaation huomioiden, reaalihinnat laskivat selkeästi enemmän.

Kuva: Palvelujen yksikköhintojen kehitys 2019–2023 (%) (kuvalähde: Valtori)

Matkustuskustannusten kehittyminen

Matkustaminen lisääntyi vuoden aikana huomattavasti koronapandemian helpotuttua. Kasvua selittää luonnollisesti tarve tavata kollegoita, asiakkaita, ICT-toimittajia ja muita sidosryhmiä kasvokkain pitkän ajan jälkeen. 

Matkustamisen lisääntyminen näkyi luonnollisesti myös kustannuksina ja vuodelle 2023 asetetut raamit ylittyivät. Vuoden 2024 matkustusbudjetti on asetettu vuoden 2023 toteuman tasolle ja toteutuneita kustannuksia raportoidaan yksikkötasoisesti.

Matkakulujen määrä kasvoi koronapandemian notkahduksen jälkeen suunnilleen vuoden 2019 tasolle. Vuonna 2023 matkakulujen määrä jaettuna HTV-määrällä oli 1705 euroa.

Kuva: Matkakulut (€) vuosittain jaettuna htv-määrällä (lähde: Talouden vuosiraportointi, kuvalähde: Valtori)