Valtionhallinnon ICT-palvelut vastuullisesti

Tehtävämme on huolehtia, että valtionhallinnon arki ICT-palveluiden ja -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista.

Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut. Lisäksi tuotamme korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. 

Tuotamme palveluja kahdessa eri ympäristössä: valtionhallinnon yhteinen verkko ja turvallisuusviranomaisten käytössä oleva turvallisuusverkko. Työtä teemme yhdessä ICT-toimittajien kanssa. 

Palveluidemme avulla asiakkaat pystyvät tarjoamaan omia digitaalisia palvelujaan edelleen kansalaisille ja yrityksille. Valtionhallinnon ICT-palveluiden tarjoajana palveluitamme käyttävät muut valtionhallinnon organisaatiot. Sen vuoksi toiminnastamme syntyvät vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, kertautuvat laajalle. 

Visio: Olemme asiakkaan onnistumisen mahdollistava ICT-kumppani 

Strategiamme mukaan tehtävänämme on tarjota turvalliset ja yhteensopivat ICT-palvelut valtionhallinnolle. 

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen strategian neljä päätavoitetta ovat:

 • tyytyväinen asiakas
 • merkityksellinen työ
 • erinomainen toimintakyky
 • kustannustehokas toiminta

Valtorin strategian yksi päätavoitteesta on tyytyväinen asiakas.

Arvot ohjaavat toimintaamme. Ne ovat vastuullisuus, yhteinen toimintatapa, yhdessä tekeminen, jatkuva kehittyminen sekä hyvä työpaikka. 

Aloitimme kestävän kehityksen edistämisen Valtorissa keväällä 2022, jolloin määrittelimme ensivaiheen vastuullisuustavoitteet, perustimme työryhmän ja julkaisimme ensimmäisen raportin. Tämä on toinen raporttimme, ja se kuvaa kestävän kehityksen edistämistä ja toimintamme vastuullisuutta vuonna 2022. Julkaisemme raportin vuosittain. 

Lisätietoa 

Roolit vastuullisuustyössä

Valtorissa vastuullisuustyötä edistetään asiantuntijavetoisesti osallistamalla laajalti eri alojen asiantuntijoita. Valtorilaisten vaikutusmahdollisuudet vastuullisuuden edistämiseen ovat hyvät.

Vastuullisuustyöryhmä kehittää vastuullisuustoimintaa kokonaisuudessaan, seuraa työn etenemistä ja raportoi siitä sovittujen vastuiden mukaisesti. Työryhmässä on nykyisin noin 15 vastuullisuudesta innostunutta, vapaaehtoista jäsentä eri yksiköistä. 

Valtorin johtoryhmä näyttää suuntaa, vahvistaa tavoitteet, seuraa työn edistymistä ja hyväksyy raportin. Vuonna 2022 johtoryhmä käsitteli vastuullisuutta 4 kertaa. Johtoryhmätasolla aiheesta vastaa toimitusjohtaja Marja Rantala

Viestintä ja markkinointi -tulosyksikkö omistaa vastuullisuuden ja koordinoi Valtori-tasolla vastuullisuuskokonaisuutta. Se myös vastaa raportoinnista ja viestinnästä eri kohderyhmille. 

Kaikkien valtorilaisten roolina on tulevaisuudessa tunnistaa, mikä omassa työssä on vastuullista toimintaa, ja miten työn voi tehdä vielä vastuullisemmin. Kaikki edistävät omalta osaltaan vastuullisuustavoitteiden toteutumista. 

Vastuullisuustavoitteemme

Vastuullisuus pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ICT-palveluiden tuottajana. Valtion virastot ja laitokset tekevät yli neljäsosan ICT-hankinnoistaan Valtorin kautta. Vastaamme työntekijöille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä yhteiskunnalle niiden vastuullisuuteen liittyvien odotusten tunnistamisesta ja hallinnasta.

Vastuullisuustavoitteemme liittyvät hankintoihin, elinkaarenhallintaan, automatisointiin, digitaaliseen asiointiin ja toiminnan jatkuvuuteen. 

Vastuullisuustavoitteemme ovat:

 • Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta
 • Huolehdimme ICT-laitteiden ja komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti
 • Vähennämme kustannuksia panostamalla automatisointiin
 • Sujuvoitamme asiakkaan asiointia digitaalisilla kanavilla
 • Varmistamme Valtorin toiminnan jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa*

*Tavoite muutettu vuonna 2022, lisätietoa Raportin muodostuminen -osiossa

Tarkastelemme ja arvioimme vastuullisuustavoitteitamme säännöllisesti priorisoiden niitä, jotka ovat sillä hetkellä toimintamme sekä strategiamme kannalta kaikkein olennaisimpia.

Tavoitteenamme on jalkauttaa kestävä kehitys osaksi jokapäiväistä toimintakulttuuriamme. 

Edistämme YK:n tavoitteita

Asettamillamme tavoitteilla voimme merkittävimmin edistää kolmea YK:n kestävän kehityksen tavoitetta:

 • Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
 • Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita
 • Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Teknologian ja infrastruktuurin uudistaminen, resurssitehokkuus tuotannossa, kestävien julkisten hankintakäytäntöjen edistäminen sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttö ovat asioita, joihin voimme vaikuttaa lakisääteisten tehtäviemme toteuttamisella.