Tärkein tehtävämme on varmistaa asiakkaidemme tietoliikenneyhteyksien, päätelaitteiden ja muiden palveluiden toimiminen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Teemme aktiivisesti töitä tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi. Jokainen käyttäjä voi vaikuttaa osaltaan siihen, että palvelut toimivat. Kiitos yhteistyöstä!

Lue lisää paikkariippumattomasta työstä

Kuvituskuvassa mies pitää kädessään tablettia.

Vankiterveydenhuollon asiakascase: ”Ilman Valtti Virtuaalia työ potilastietojärjestelmän aikaansaamiseksi olisi ollut mahdotonta”

Valtorissa on kehitetty erilaisia päätelaiteratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Päätelaitepalvelu Valtin rinnalla on saatavana virtuaalinen työtilaratkaisu Valtti Virtuaali, josta hyötyvät mm. tutkijat, konsultit, yhteistyökumppanit tai paljon matkatöitä tekevät valtionhallinnon työntekijät. 

Lue lisää

Kuvituskuva puhelimessa olevasta robotista.

Puhebotti aloitti toimintansa Valtorin puhelunvälityspalvelussa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin puhelunvälityksessä on otettu käyttöön puhebotti eli puheentunnistuspalvelu. Ensimmäisenä puhebotti otettiin käyttöön TE-toimistojen puhelunvälityksessä viime kuussa.

Lue lisää

Monipaikkaisen työn visio. Valtori on läsnä ja ICT-palvelut toimivat monipaikkaisen työn kaikissa tilanteissa: toimipisteeseen sidottu työ muun muassa valtion virastotalo ja palvelupiste, valtion yhteiskäyttötilat, valtion erityistilat, työ omalta toimistolta tai mökiltä, työ kolmannelta paikalta kuten esimerkiksi kahvila, kirjasto, muu yhteiskäyttötila, liikkuva työ. Monipaikkainen työ tarkoittaa, ett työntekijä voi valita työskentelypaikkansa kulloisenkin tarpeen mukaan työnantajan hyväksymistä vaihtoehdoista.

Monipaikkaista työtä rakennetaan entistä laajemmalla rintamalla

Moderni monipaikkainen työ on valtionhallinnon lähitulevaisuuden työntekemisen tapa.

Lue lisää

Kuvituskuva

Kaksi komponenttivastaavaa – Arsi ja Pia – innostuvat omasta työstään

Tänään tutustumme kahteen mielenkiintoiseen valtorilaiseen: Arsi Atomiin ja Pia Pulkkiseen, jotka molemmat toimivat komponenttivastaavina Valtorissa.

Lue lisää

Asiakaskokemusta rakennetaan pala kerrallaan

Kohta vuoden päivät olen saanut olla mukana Valtorin matkassa rakentamassa ensiluokkaista asiakaskokemusta Muutosohjelman vetäjänä. Käynnissä oleva strategian jalkauttamisen ohjelma sisältää monipuolisesti uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa läpi organisaation ja yli organisaatiorajojen. Tuloksena asiakkaat pääsevät vaikuttamaan vahvemmin ja saavat parempia palveluita.​

Lue lisää

Kaksi tyylikästä naista ja yksi pukupäällä oleva mies kävelevät käytävää pitkin selkäpuoli katsojaan.

Valtorin HR Partnerit mahdollistavat laadukkaan johtamisen

Valtorissa työskentelee kolme HR Partneria. Kaisa Uotilan, Margit Alatalon ja Timi Lallimon tehtävänä on tukea henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä Valtorin eri tulosyksiköissä sekä kehittää vuoropuhelua yksiköiden ja HR:n välillä.

Lue lisää

Mobiililaitteita ja käsiä.

Mobiilipalvelun keskeiset hyödyt näkyvät asiakkaiden arjessa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille mobiililaitepalvelun, joka sisältää mobiililaitteiden lisäksi keskitetyn hallintaratkaisun.

Lue lisää

Kuvituskuva.

Tarkennettua tietoa: Valtionhallinnossa mahdollinen etäkäyttöpalvelun haavoittuvuuden hyväksikäyttö

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tiedotti eilen 22.4. valtionhallinnon etäkäyttöpalvelun haavoittuvuuden mahdollisesta hyväksikäytöstä. Haavoittuvuuden mahdollinen hyödyntäminen kyettiin estämään nopeasti. Tilanteesta on nyt saatu lisätietoja.

Lue lisää

Mies ja virtuaalinen työasema

Laitteesta, ajasta ja paikasta riippumaton virtuaalinen työalusta – nyt se on mahdollista!

Valtorissa on tuotteistettu tutun päätelaitepalvelu Valtin rinnalle virtuaalinen työtilaratkaisu Valtti Virtuaali. Palvelun etuna on se, että käyttäjä pääsee turvallisesti tarvitsemiinsa palveluihin esimerkiksi omalta kotikoneeltaan.

Lue lisää

Vuonna 2020 automatisointi toi kustannussäästöjä 223 900 €, puhelujonotusaika oli keskimäärin 3,4 minuuttia, tukipyyntöjen määrä kasvoi 10 % edellisvuodesta ja käyttäjätyytyväisyys asteikolla 1-10 oli 9,22.

Valtionhallinnon IT-tukipalveluiden käyttäjätyytyväisyys on noussut koronavuoden murroksessa

Käyttäjätyytyväisyys vuonna 2020 oli 9,22 asteikolla 1–10, kun se edellisvuonna oli 9,14.

Lue lisää