Tärkein tehtävämme on varmistaa asiakkaidemme tietoliikenneyhteyksien, päätelaitteiden ja muiden palveluiden toimiminen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Teemme aktiivisesti töitä tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi. Jokainen käyttäjä voi vaikuttaa osaltaan siihen, että palvelut toimivat. Kiitos yhteistyöstä!

Lue lisää paikkariippumattomasta työstä

Muutosjohtaja Paula Kujansivu hymyilevänä ulkokuvassa koivun luona.

Asiakaskokemusta rakennetaan pala kerrallaan

Kohta vuoden päivät olen saanut olla mukana Valtorin matkassa rakentamassa ensiluokkaista asiakaskokemusta Muutosohjelman vetäjänä. Käynnissä oleva strategian jalkauttamisen ohjelma sisältää monipuolisesti uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa läpi organisaation ja yli organisaatiorajojen. Tuloksena asiakkaat pääsevät vaikuttamaan vahvemmin ja saavat parempia palveluita.​

Lue lisää

Kaksi tyylikästä naista ja yksi pukupäällä oleva mies kävelevät käytävää pitkin selkäpuoli katsojaan.

Valtorin HR Partnerit mahdollistavat laadukkaan johtamisen

Valtorissa työskentelee kolme HR Partneria. Kaisa Uotilan, Margit Alatalon ja Timi Lallimon tehtävänä on tukea henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä Valtorin eri tulosyksiköissä sekä kehittää vuoropuhelua yksiköiden ja HR:n välillä.

Lue lisää

Mobiililaitteita ja käsiä.

Mobiilipalvelun keskeiset hyödyt näkyvät asiakkaiden arjessa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille mobiililaitepalvelun, joka sisältää mobiililaitteiden lisäksi keskitetyn hallintaratkaisun.

Lue lisää

Kuvituskuva.

Tarkennettua tietoa: Valtionhallinnossa mahdollinen etäkäyttöpalvelun haavoittuvuuden hyväksikäyttö

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tiedotti eilen 22.4. valtionhallinnon etäkäyttöpalvelun haavoittuvuuden mahdollisesta hyväksikäytöstä. Haavoittuvuuden mahdollinen hyödyntäminen kyettiin estämään nopeasti. Tilanteesta on nyt saatu lisätietoja.

Lue lisää

Mies ja virtuaalinen työasema

Laitteesta, ajasta ja paikasta riippumaton virtuaalinen työalusta – nyt se on mahdollista!

Valtorissa on tuotteistettu tutun päätelaitepalvelu Valtin rinnalle virtuaalinen työtilaratkaisu Valtti Virtuaali. Palvelun etuna on se, että käyttäjä pääsee turvallisesti tarvitsemiinsa palveluihin esimerkiksi omalta kotikoneeltaan.

Lue lisää

Vuonna 2020 automatisointi toi kustannussäästöjä 223 900 €, puhelujonotusaika oli keskimäärin 3,4 minuuttia, tukipyyntöjen määrä kasvoi 10 % edellisvuodesta ja käyttäjätyytyväisyys asteikolla 1-10 oli 9,22.

Valtionhallinnon IT-tukipalveluiden käyttäjätyytyväisyys on noussut koronavuoden murroksessa

Käyttäjätyytyväisyys vuonna 2020 oli 9,22 asteikolla 1–10, kun se edellisvuonna oli 9,14.

Lue lisää