Digitalisoituvassa yhteiskunnassa asiakastarpeita ei voi hyvin kartoittaa ilman aktiivista osallistamista. Hyvän asiakaskokemuksen ja luottamuksen saavuttaminen vaatii aina toimivaa asiakasyhteistyötä ja vuorovaikutusta. Avoimuudella ja rakentavalla yhteistyöllä saavutamme tuloksia: parannamme palvelujemme laatua ja saavutamme kustannussäästöjä.

Yhdessä kehittämällä sitoudumme valtionhallinnossa yhteisiin päämääriin ja varmistamme, että oikeisiin kehityskohteisiin satsataan. 

Lue kehittämistyöstä

Maija Apunen seisomassa työpisteensä ääressä.

Valtori Akatemia kouluttaa ICT-ammattilaisia valtionhallintoon 

Ensi vuoden trainee-ohjelmaan haetaan harjoittelijoita tietoturva ja kyberturvallisuus (SOC) sekä pilviteknologia -osaamisalueille. Hakuaika uuteen koulutusohjelmaan on käynnissä 8.11.2021 saakka. Katso, miten Maija Apusen urapolku aukesi Akatemian kautta Valtorissa.

Lue lisää

Kuvituskuvassa mies pitää kädessään tablettia.

Vankiterveydenhuollon asiakascase: ”Ilman Valtti Virtuaalia työ potilastietojärjestelmän aikaansaamiseksi olisi ollut mahdotonta”

Valtorissa on kehitetty erilaisia päätelaiteratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Päätelaitepalvelu Valtin rinnalla on saatavana virtuaalinen työtilaratkaisu Valtti Virtuaali, josta hyötyvät mm. tutkijat, konsultit, yhteistyökumppanit tai paljon matkatöitä tekevät valtionhallinnon työntekijät. 

Lue lisää

Strategiset painopistealueet: tyytyväinen asiakas, merkityksellinen työ, erinomainen toimintakyky ja kustannustehokas toiminta.

Valtori uudisti tulevaisuuden suuntaviivansa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa aloitti toukokuussa toimitusjohtajana Tero Latvakangas. Hänen johdollaan Valtori on nyt uudistanut strategiansa vuosille 2022–2024.

Lue lisää

Kuvituskuva puhelimessa olevasta robotista.

Puhebotti aloitti toimintansa Valtorin puhelunvälityspalvelussa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin puhelunvälityksessä on otettu käyttöön puhebotti eli puheentunnistuspalvelu. Ensimmäisenä puhebotti otettiin käyttöön TE-toimistojen puhelunvälityksessä viime kuussa.

Lue lisää

Värikkäitä verkkokaapeleita.

Uudistuksen myötä valtion yhteistä VY-verkkoa huolletaan nyt katkottomasti

Valtion yhteisen VY-runkoverkkopalvelussa otettiin käyttöön uusi palomuuriympäristö. Uudistuksella haluttiin turvata valtionhallinnolle tärkeiden palveluiden toiminta ja työntekijöiden sujuva työskentely. Lisäksi uudistuksella saavutettiin kustannussäästöjä.

Lue lisää

Hakuilmoitus Valtori Akatemiaan.

Haku Valtori Akatemian 2022 koulutukseen alkaa 11.10.

Kiinnostaisiko työmahdollisuudet tietoturvan ja kyberturvallisuuden tai pilviteknologioiden parissa? Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin trainee-ohjelma Valtori Akatemia käynnistyy tänä vuonna jo neljännen kerran!

Lue lisää

Valtori toimittaa noin 13500 työasemaa vuosittain.

Valtti-työasemia saatu toimitettua asiakkaille normaalisti koronasta huolimatta

Valtorin TORI-liiketoiminnassa on onnistuttu toimittamaan asiakkaille Valtti-työasemia sopimusten mukaisesti koko korona-ajan, vaikka joidenkin laitevalmistajien osalta on yleisesti esiintynyt merkittäviäkin toimitusviiveitä. Valtorin osto- ja elinkaaripalvelut hankkii Valtti-työasemat palvelutoimittaja Dellin kautta.

Lue lisää

Kuvituskuva.

Valtorin Aluepalvelun työtä sujuvoitetaan palvelumuotoilun keinoin

Valtorin Aluepalvelut tarjoaa valtionhallinnon työntekijöille IT-lähitukea. Aluepalvelutyöhön etsittiin kevään aikana sujuvoitusta palvelumuotoilun keinoin yhdessä Aluepalvelun työntekijöiden ja Valtorin kumppanin Goforen palvelumuotoilijoiden kanssa. He tutkivat luonteeltaan liikkuvaan ja vaihtelevaan ja monelle eri organisaatiolle tehtävään aluepalvelutyöhön soveltuvia ja työtä tukevia tuntikirjausratkaisuja.

Lue lisää

Kuvituskuva

Kaksi komponenttivastaavaa – Arsi ja Pia – innostuvat omasta työstään

Tänään tutustumme kahteen mielenkiintoiseen valtorilaiseen: Arsi Atomiin ja Pia Pulkkiseen, jotka molemmat toimivat komponenttivastaavina Valtorissa.

Lue lisää

Valokuva.

Yhteistyöllä tuotamme asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita

Palveluitamme voidaan kehittää mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi vain tekemällä tiivistä yhteistyötä. Palveluiden kehittämistarpeet nousevat asiakkailta. Kehittämisellä voidaan tähdätä eritasoisiin uudistuksiin, esimerkiksi palvelun toiminnalliseen muutokseen tai täysin uudenlaisen palvelun luomiseen.

Lue lisää