Digitalisoituvassa yhteiskunnassa asiakastarpeita ei voi hyvin kartoittaa ilman aktiivista osallistamista. Hyvän asiakaskokemuksen ja luottamuksen saavuttaminen vaatii aina toimivaa asiakasyhteistyötä ja vuorovaikutusta. Avoimuudella ja rakentavalla yhteistyöllä saavutamme tuloksia: parannamme palvelujemme laatua ja saavutamme kustannussäästöjä.

Yhdessä kehittämällä sitoudumme valtionhallinnossa yhteisiin päämääriin ja varmistamme, että oikeisiin kehityskohteisiin satsataan. 

Lue kehittämistyöstä

Todistus heiluu kädessä.

Valtoriin kansainvälisesti erittäin arvostettu korkeimman A-tason IPMA projektinhallinnan -sertifikaatti 

Ohjelmapäällikkö Marko Ruuska on suorittanut kansainvälisesti erittäin arvostetun korkeimman IPMA Level A Sertifioitu Ohjelmanjohtaja -sertifikaatin.

Lue lisää

Asiakasneuvottelukunta.

Valtorin uusi asiakasneuvottelukunta haluaa toimia aktiivisesti koko asiakaskunnan asialla

Toimikaudelle 2021-2024 asetetun Valtorin asiakasneuvottelukunnan toiminta on käynnistynyt. Toimintasuunnitelma vuosikelloineen ohjaa asioiden oikea-aikaista käsittelyä.

Lue lisää

Tilinpäätöskuvassa näkyy pöydällä vesilasi, kädet ja paperit, joita tutkitaan.

Vuosi 2020: Valtorin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys nousivat pandemian keskellä

Valtorin tilinpäätös on valmistunut. Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronapandemian takia, kun valtionhallinnossa siirryttiin laajamittaiseen etätyöhön. Valtori mahdollisti etätyöskentelyn mm. lisäämällä kapasiteettia nopealla aikataululla. Verkkokokousten määrä yli kaksinkertaistui ja yhtäaikaisten etäyhteyksien määrät nousivat 8 000–10 000 kuukausittaisesta käyttäjästä ylimmillään päälle 30 000 käyttäjään. 

Lue lisää

Puhelunvälityspalvelija istuu luurit päässään tietokoneen äärellä.

Heillä on hyvä asenne – De har bra attityd

Valtorin puhelunvälityspalvelun asiakastyytyväisyyskyselyssä kiitosta palvelualttiudesta.

Lue lisää

Pöydällä on tietokoneita ja mukeja.

Valtori Akatemian kautta huippuosaajia Valtoriin – kolmas Akatemia saatu päätökseen

Valtori Akatemia -harjoitteluohjelma tarjoaa uran alkuvaiheessa oleville nuorille mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Samalla Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori saa alan ammattilaisia tiettyihin erityisosaamista vaativiin tehtäviin.

Lue lisää

Ihmisen kädet työskentelevät tietokoneella ja työpöydällä on vieressä silmälasit.

GTK2.0-muutosohjelman pilotissa kuvataan monipaikkaisen tutkijatyön erilaiset käyttäjäprofiilit

Yhteistyössä on voimaa! GTK2.0-ohjelman pilotissa on päästy vauhtiin monipaikkaisen työn kartoittamisessa ja joustavan toimintamallin kehittämisessä.

Lue lisää