Digitalisoituvassa yhteiskunnassa asiakastarpeita ei voi hyvin kartoittaa ilman aktiivista osallistamista. Hyvän asiakaskokemuksen ja luottamuksen saavuttaminen vaatii aina toimivaa asiakasyhteistyötä ja vuorovaikutusta. Avoimuudella ja rakentavalla yhteistyöllä saavutamme tuloksia: parannamme palvelujemme laatua ja saavutamme kustannussäästöjä.

Yhdessä kehittämällä sitoudumme valtionhallinnossa yhteisiin päämääriin ja varmistamme, että oikeisiin kehityskohteisiin satsataan. 

Lue kehittämistyöstä

#vastuullisuus.

Valtorin ensimmäinen vastuullisuusraportti julki – tutustu pääkohtiin

”Vastuullisuus on tärkeä arvo organisaatiolle kuin organisaatiolle, ja myös yksi Valtorin arvoista. Olen tyytyväinen, että olemme päässeet aloittamaan kestävän kehityksen suunnitelmallisen ja järjestelmällisen edistämisen”, Valtorin toimitusjohtaja Tero Latvakangas toteaa.

Lue lisää

Taustalla ihmishahmon ylävartalo, jonka kädet näkyvät kannettavan tietokoneen näppäimistöllä. Tietokoneen kannessa kuvituksena paljon erilaisia tiedostokuvakkeita.

Käyttövaltuushallinnalla mahdollistetaan käyttäjän pääsy tietojärjestelmiin ja palveluihin

Käyttövaltuushallinnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että asiakasorganisaatioiden käyttäjillä on työssään tarvitsemansa käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet. 

Lue lisää

Pöydällä useampi tietokoneen näyttö ja miehellä kädessään raportti.

Toimialuepalvelu Oma AD – uusi palvelu palveluvalikoimaan

Valtorin tuottama, uusi Toimialuepalvelu Oma AD on tuotteistettu toimialueratkaisu yksittäisen organisaation tarpeisiin. Oma AD:n tuotteistusprojekti valmistuu kesällä 2022.

Lue lisää

Tilinpäätös.

Vuosi 2021: Valtorin palvelujen käyttö laajeni edelleen digitalisaation myötä

Tilinpäätös Valtorin kahdeksannesta toimintavuodesta on valmistunut. Asiakaskokemus nostettiin uuden strategian myötä toiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi.

Lue lisää

Kuvassa suurennuslasi ja valvontapalvelut. Valtori.

ICT-ympäristön tietoturvan tilannekuva haltuun uusilla valvontapalveluilla

Vuoden 2020 kesäkuussa Valtorissa aloitettiin kehittämisohjelma, jossa uudistetaan valtionhallinnon tietoturva- ja kyberturvallisuuspalveluiden valikoima.

Lue lisää

Mies näyttää sormellaan ruudulta virtuaalista graafia.

Verkkosivujen analytiikkapalvelu Vana – tietoturvallinen vaihtoehto Valtorin asiakkaille

Verkkosivujen analytiikkapalvelu Vanan avulla organisaatio pääsee seuraamaan verkkopalveluidensa kävijäliikennemääriä ja vierailijoiden liikkeitä.

Lue lisää

Kädet ylhäällä lamput käsissä, kuvituskuva.

Yhteiselle ideoinnille on selkeästi tarvetta

Miten ideoita kerätään asiakkailta? Miten niitä käsitellään läpinäkyvästi ja miten niiden etenemistä voi seurata? Asiakkaiden kanssa toteutettu pilotti osoitti yhteiselle ideoinnille selkeän tarpeen.

Lue lisää

Kokonaisturvallisuutta ja pilvipalveluita kehitetään yhdessä

Asiakkaiden tarpeiden perusteella ja valtiovarainministeriön esityksen mukaisesti perustetut uudet yhteistyöryhmät kehittävät kokonaisturvallisuutta ja pilvipalveluita yhdessä.

Lue lisää

Muutosohjelma: Yhdessä tekemistä, tehokkuutta ja tavoitteellisuutta

Valtorin Muutosohjelman 2020–2022 ensimmäisenä toteutusvuonna rakennettiin pohjaa uudelle strategialle. Tärkeimmät saavutukset liittyvät asiakasyhteistyöhön, kustannustehokkuuteen ja toiminnan tavoitteellisuuteen.

Lue lisää

Monipaikkaisen työn ohjelman visio: Valtori on tukena ja ICT-palvelut toimivat monipaikkaisen työn eri tilanteissa.

Mopa-kehittämisen tavoitteena rakentaa monipaikkaiselle työlle toimivat edellytykset ja sujuva käyttäjäkokemus

Valtori on mukana mahdollistamassa valtiolla tehtävää sujuvaa monipaikkaista työtä. Olemme nyt laatineet tarkemmat tavoitteet sille, millaisen monipaikkaisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen Valtori palvelujensa avulla tähtää. Samalla tavoitteet ohjaavat palvelukehitystä toteuttamaan tätä kokemusta.

Lue lisää