Digitalisoituvassa yhteiskunnassa asiakastarpeita ei voi hyvin kartoittaa ilman aktiivista osallistamista. Hyvän asiakaskokemuksen ja luottamuksen saavuttaminen vaatii aina toimivaa asiakasyhteistyötä ja vuorovaikutusta. Avoimuudella ja rakentavalla yhteistyöllä saavutamme tuloksia: parannamme palvelujemme laatua ja saavutamme kustannussäästöjä.

Yhdessä kehittämällä sitoudumme valtionhallinnossa yhteisiin päämääriin ja varmistamme, että oikeisiin kehityskohteisiin satsataan. 

Lue kehittämistyöstä

Kahdet kädet liittävät yhteen palapelin paloja niin kuin tiimissä yleensäkin toimitaan.

Valtorin Palvelintehtaan kymppikerho: Kymmenen asiantuntijan palaute asiakaspalvelusta on täydet 10

Uusien palvelimien käyttöönotto ja vanhojen palvelimien poistaminen tapahtuu Palvelintehtaan kautta. Palvelintehdas huolehtii TORI-liiketoiminnassa palvelimien käyttöönotoista ja poistoista Vaka-Valtori-, Vaka-Kumppani- ja tulevaisuudessa myös Vaka-Pilvi-kapasiteettipalvelun osalta.

Lue lisää

Monipaikkaisen työn hackathonin voittajaksi Atea

Monipaikkaisen työn konseptin suunnittelukilpailun voittajaksi tiensä raivasi Atean tiimi työllään ”Digitaalinen työpäiväkokemus”.

Lue lisää

Muutosjohtaja Paula Kujansivu hymyilevänä ulkokuvassa koivun luona.

Asiakaskokemusta rakennetaan pala kerrallaan

Kohta vuoden päivät olen saanut olla mukana Valtorin matkassa rakentamassa ensiluokkaista asiakaskokemusta Muutosohjelman vetäjänä. Käynnissä oleva strategian jalkauttamisen ohjelma sisältää monipuolisesti uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa läpi organisaation ja yli organisaatiorajojen. Tuloksena asiakkaat pääsevät vaikuttamaan vahvemmin ja saavat parempia palveluita.​

Lue lisää

Kaksi tyylikästä naista ja yksi pukupäällä oleva mies kävelevät käytävää pitkin selkäpuoli katsojaan.

Valtorin HR Partnerit mahdollistavat laadukkaan johtamisen

Valtorissa työskentelee kolme HR Partneria. Kaisa Uotilan, Margit Alatalon ja Timi Lallimon tehtävänä on tukea henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä Valtorin eri tulosyksiköissä sekä kehittää vuoropuhelua yksiköiden ja HR:n välillä.

Lue lisää

Kuvituskuva.

Sopimus: Uusi VY-runkoverkko rakennetaan Telian kanssa, kustannukset alenevat

Valtion yhteisen runkoverkon uudistava kilpailutus on saatu päätökseen. Sopimus yhteistyöstä Telian kanssa on tehty 9.6.2021. Tavoitteena on uudistaa valtionhallinnon runkoverkkopalvelu vastaamaan erilaisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Verkosta rakennetaan entistä turvallisempi, joustavampi ja nopeampi.

Lue lisää

Kuvituskuva videoneuvottelulaitteesta

Valtionhallinnon videoneuvottelupalvelu uudistuu

Uudistukseen liittyen on julkaistu hankintailmoitus 9.6.2021. Suunta on kohti SaaS-mallilla tuotettua kokonaispalvelua.

Lue lisää