Hyppää sisältöön

Valtorin palvelustrategia ohjaa palveluvalikoiman ja palveluiden kehitystyötä

Julkaisuajankohta 2.11.2023 13.00
Tiedote
Kuvalähde: Valtori

Palvelustrategia pohjautuu Valtorin strategisiin tavoitteisiin, ja se tarkentaa ja konkretisoi palveluvalikoiman ja palveluiden kehittämistä. Tämä täydentävä strategia muodostaa pitkälle tähtäävän, läpileikkaavan suunnitelman palveluvalikoiman ja -toiminnan kehittämiselle huomioiden asiakkaiden tarpeet.

Palvelustrategia kattaa koko Valtorin toiminnan. Uudessa palveluvalikoiman rakenteessa samantyyppiset palvelut on ryhmitelty portfolioalueisiin, kuten käytön tuki- ja henkilökohtaiset ICT-palvelut. Kerromme tarkemmin uudistuvasta palveluvalikoimarakenteesta lähiaikoina. Tulevaisuuden tavoitteena on tehdä kullekin palveluportfolioalueelle ja yksittäisille palveluille omat tarkentavat strategiansa.

Tässä työssä keskeisessä roolissa toimii palveluvalikoimapäällikkö Kimmo Heinonen Palveluohjaus-yksiköstä sekä tulevat portfoliopäälliköt.

”Palvelustrategia tulee olemaan jatkuva kehitysprosessi. Me olemme nyt luomassa sille toimeenpanosuunnitelman ja jatkossa tarkastelemme teemoja, linjauksia ja toimeenpanosuunnitelmaa vuosittain teknologioiden, toimintaympäristön ja asiakastarpeisen osalta,” kuvailee Mira Holmroos-Kolari, joka johtaa Valtorin strategiatyötä.

Työ on säännöllistä ja jatkuvaa, ei erillistä projektityöskentelyä. Strategiaprosessista tehdään vuosikello ja strategioita päivitetään säännöllisesti.

Vuoden 2023 palvelustrategiatyö käynnistyi keväällä

Aloitimme strategiatyön valmistelun keväällä huhti-toukokuussa kartoittamalla palvelujen nykytilatietoja. Varsinainen työ alkoi toukokuun puolivälissä. Keskeisten kehitysteemojen muodostamiseen ja priorisointiin on osallistunut sekä valtorilaisia että Valtorin asiakkaita. Työn tuloksena saavutetaan läpileikkaava näkemys palveluvalikoiman sekä sen kehittämisen tavoitteista ja prioriteeteista.

”Asiakkaat ovat osallistuneet tähän työhön heti alkuvaiheessa. Ensin määrittelimme alustavat teemat, jotka kävimme läpi sekä asiakkaiden että valtorilaisten kanssa. Sitten laadimme linjaukset teemoille – nekin käytiin läpi asiakkaiden kanssa”, Mira Holmroos-Kolari kertoo.

Linjauksia käytiin läpi myös Valtorin asiakasneuvottelukunnassa ja Turvallisuusverkkotoiminnan asiakas- ja yhteistyöryhmässä (Tuve-Asry), Valtorin asiakasneuvottelukunta puolsi linjauksia 1.12.2023 kokouksessaan. Samalla työstetään toimeenpanosuunnitelmaa ja ensimmäisiä kehittämiskokonaisuuksia käynnistetään loppuvuoden aikana. Toimialariippumattomien palvelujen ja turvallisuusverkkopalvelujen kehittämisen yhteistyöryhmät ovat olleet myös mukana palvelustrategiatyössä.

Miten palveluja kehitetään ja tuotetaan?

Palvelustrategiatyö on osa Valtorin palveluportfolion hallinnan prosessia. Strategiatyön perusteella pystymme määrittelemään Valtorin palvelukehittämisen tiekartalle kohteita, joita palvelukehityksessä työstetään palvelukehitysprosessien mukaisesti. Uudet palvelut otetaan Valtorin palveluvalikoimaan hallintamallien mukaisesti.

Hallitusohjelmasta nousee vahvasti esille kaksi teemaa, jotka Valtorin tulee lunastaa. Ne ovat digitalisaation edistäminen ja tuottavuus. ”Palvelujen tuottamisessa tulee poistaa kaikki päällekkäisyydet tarkastelemalla toimintaamme siten, ettemme tuota samaan tarkoitukseen useita eri palveluja”, Holmroos-Kolari kuvailee.

Valtorin tavoitteena on käyttää proaktiivisemmin hyödyksi uuden teknologian mahdollisuuksia. Pilvisiirtymä, automaatio ja tekoäly antavat mahdollisuuksia tehostaa toimintaa huomattavasti. Valtori tukee asiakasta myös pilvisiirtymässä auttamalla valitsemaan pilveistettävät palvelut ja sopivat tietoturvapalvelut niitä suojaamaan.

Samalla palveluvalikoimaa kehitetään vastaamaan paremmin asiakastarpeita. ”Asiakkaiden toiveena on ollut yhtenäinen palveluvalikoima Tori- ja Tuve-palveluista. Palveluvalikoimaohjelmassa on tehty ensimmäinen visio siitä, miltä Valtorin yhtenäinen palveluvalikoima voisi näyttää”, Kimmo Heinonen kommentoi.

Käytännön työ kohti yhtenäistä palveluvalikoimaa on pitkä ja tällä tiellä on vielä esteitä etenkin lainsäädännöllisestä näkökulmasta. ”Näitä lähdetään yhdessä valtiovarainministeriön eli Valtorin ohjaajan sekä asiakkaiden kanssa tarkastelemaan yhteisen tavoitetilan mahdollistamiseksi”, Mira Holmroos-Kolari kertoo lopuksi.
 

Uutista on päivitetty 12.12.2023.

Kehittäminen Tiedote Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta Valtorin asiakasneuvottelukunta palvelunhallinta

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun