Tietoturvapalveluiden kehittämisohjelmassa 2020-2022 uudistetaan valtionhallinnon kyberturvallisuus- ja tietoturvapalveluiden palveluvalikoima.

Valtorin tietoturvapalveluiden kehitysteemoja ovat mm. kustannustehokas tuoteportfolio, harjoittelutoiminnan sekä valvonta- ja reagointikyvykkyyden kehittäminen. Työssä hyödynnetään CIS:n Critical Security Controls -viitekehystä, jonka kautta tietoturvatoimintaa voidaan vahvistaa entisestään. 

Uudistuvassa palveluvalikoimassa neljä palvelukategoriaa

Valtorin Tietoturva- ja kyberturvallisuuspalveluissa on uudistuksen jälkeen päätelaite- ja palvelinsuojapalveluita, valvontapalveluita, palveluympäristön tietoturvapalveluita ja pilven tietoturvapalveluita.

Päätelaite- ja palvelinsuojapalvelut:

 • Työasemasuoja
 • Palvelinsuoja
 • Mobiilisuoja

Valvontapalvelut:

 • Valvontapalvelu SOC
 • Valvontapalvelu NOC

Palveluympäristön tietoturvapalvelut:

 • Lokienhallinta
 • Haavoittuvuuksien hallinta
 • Internet- ja sähköpostisuoja Nettisuoja
 • Verkon havainnointi ja hyökkäyksenesto Verkkosuoja
 • Korotettujen käyttöoikeuksien hallinta ja valvonta

Pilven tietoturvapalvelut:

 • Tiedon suojauspalvelu Pilvisuoja
 • Käytönvalvonta- ja pääsynhallintapalvelu Pilviturva

Tietoturva- ja kyberturvallisuuspalveluiden kokonaisuus: 1) Päätelaite- ja palvelinsuojapalvelut, 2) Valvontapalvelut 3) Palveluympäristön tietoturvapalvelut ja 4) Pilven tietoturvapalvelut.

Kuva: Vuosina 2020-2022 tuotteistettavat tietoturva- ja kyberturvallisuuspalvelut.