Tietoturvapalveluiden kehittämisohjelmassa uudistetaan valtionhallinnon kyberturvallisuus- ja tietoturvapalveluiden palveluvalikoima vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana.

Valtorin tietoturvapalveluiden kehitysteemoja ovat mm. kustannustehokas tuoteportfolio, harjoittelutoiminnan sekä valvonta- ja reagointikyvykkyyden kehittäminen. Tässä työssä hyödynnetään CIS:n Critical Security Controls -viitekehystä, jonka kautta tietoturvatoimintaa voidaan vahvistaa entisestään. 

Uudistuva palveluvalikoima sisältää neljä eri palvelukategoriaa: 1) päätelaite- ja palvelinsuojapalvelut, 2) valvontapalvelut sekä 3) palveluympäristön ja 4) pilven tietoturvapalvelut. 

Päätelaite- ja palvelinsuojapalveluissa tuotteistetaan Työasemasuoja-, Palvelinsuoja- ja Mobiilisuojapalvelut ja Valvontapalveluissa SOC ja NOC -palvelut. Palveluympäristön tietoturvapalveluissa tuotteistetaan Lokien- ja Haavoittuvuuksien hallintapalvelut, Internet- ja sähköpostisuoja Nettisuoja-, Verkon havainnointi ja hyökkäyksenesto Verkkosuoja- sekä Korotettujen käyttöoikeuksien hallinta- ja valvontapalvelut.

Pilven tietoturvapalveluissa tuotteistetaan Tiedon suojauspalvelu Pilvisuoja sekä Käytönvalvonta- ja pääsynhallintapalvelu Pilviturva. 

Alla olevassa kuvassa näkyy tuotteistettava kokonaisuus vuosien 2020-2022 aikana.    

tietoturva- ja kyberturvallisuuspalveluiden kokonaisuus sisältäen 12 palveluikonia neljässä eri kategoriassa