Tietoturvapalveluiden kehittämisohjelmassa uudistetaan valtionhallinnon kyberturvallisuus- ja tietoturvapalveluiden palveluvalikoima.

Valtorin tietoturvapalveluiden kehitysteemoja ovat mm. kustannustehokas palveluportfolio, harjoittelutoiminnan sekä valvonta- ja reagointikyvykkyyden kehittäminen. Työssä hyödynnetään CIS:n Critical Security Controls -viitekehystä, jonka kautta tietoturvatoimintaa voidaan vahvistaa entisestään.

Uudistuvassa palveluvalikoimassa viisi palvelukategoriaa

Valtorin Tietoturva- ja kyberturvallisuuspalveluissa on uudistuksen jälkeen päätelaite- ja palvelinsuojapalveluita, valvontapalveluita, palveluympäristön tietoturvapalveluita, pilven tietoturvapalveluita ja verkon tietoturvapalveluita.

Päätelaite- ja palvelinsuojapalvelut

 • Työasemasuoja
 • Työasemasuoja Pilvi
 • Palvelinsuoja
 • Mobiilisuoja
 • Mobiilisuoja Pilvi

Valvontapalvelut

 • Valvontapalvelu SOC
 • Valvontapalvelu NOC

Palveluympäristön tietoturvapalvelut

 • Lokienhallinta
 • Lokienhallinta Pilvi
 • Haavoittuvuuksienhallinta
 • Korotettujen käyttöoikeuksien hallinta ja valvonta PAM

Pilven tietoturvapalvelut

 • Tiedon suojauspalvelu Pilvisuoja
 • Työkuormansuoja Pilvilukko
 • Pilviturva ZTNA

Verkon tietoturvapalvelut

 • Nettisuoja SASE
 • Verkon havainnointi ja valvonta NTA
 • Verkkosuoja WAAP
 • Sähköpostisuoja
Valtorin tietoturvapalvelut. Kuva:  Valtorin tietoturvapalvelut.