Hyppää sisältöön

Työyhteisökehittäjä Anne Horila: ”Intohimoni liittyy yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen – sosiaaliseen vastuuseen”

Julkaisuajankohta 30.8.2023 9.40
Tiedote
Kuva: Anne Horila (kuvalähde: Mikaela Holmberg)

Anne Horila on työskennellyt työyhteisökehittäjänä Valtorissa reilut kaksi vuotta. Hänellä on takanaan laaja-alainen osaaminen ja kehittäjätausta.

”Olen toiminut reilut kaksikymmentä vuotta erilaisten kehittämis- ja johtamisteemojen parissa niin yksityisellä kuin julkisella puolella”, Anne kertoo.

Yhteistyössä on voimaa

Annen työtehtäviin Valtorin HR:ssä liittyvät oleellisesti monipaikkaisen työn ja johtamisen sekä työyhteisökulttuurin kehittäminen Valtorin strategisten tavoitteiden mukaisesti. ”Kaikki tärkeä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Sosiaalinen vastuu on arjen tekoja, jotka koskettavat meitä kaikkia”, hän sanoo.

Sosiaalinen vastuu perustuu YK:n voimassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin, joiden tavoitteena on turvata perus- ja ihmisoikeudet sekä tasa-arvoinen kohtelu. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikan ilmapiiri on turvallinen. Uskallamme toimia omana itsenämme. Haluamme tuoda esille omia ajatuksiamme ja näkökulmiamme. Myös erimielisyydet ihmisten välillä ratkaistaan rakentavasti. 

”Nykyaikaisessa asiantuntijatyössä otamme ihmisiä mukaan kehittämään omaa työyhteisöään, tätä kautta syntyy uusia ideoita ja innovaatioita. Maailma muuttuu kovaa vauhtia, joten yhdestä päästä ei tule millään kaikki viisaus”, Anne kuvailee. 

HR:n tehtävät sosiaalisessa vastuussa

Valtorin HR:ssä vahvistetaan inhimillistä työelämää työsuhteen alusta alkaen kaikkine välivaiheineen työsuhteen loppuun saakka. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat esimerkiksi riittävät työterveyspalvelut, työturvallisuus sekä tasavertaiset kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet. 

Valtorissa on hyvät kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet. ”Hyvänä esimerkkinä vastuullisesta toiminnastamme on ValtoriAkatemia, johon otetaan vuosittain nuoria harjoittelijoita ICT- ja kyberturvallisuustehtäviin. Koulutus antaa valmiudet ja avaa uusia ovia omalle urapolulle. Moni nuori onkin saanut koulutuksen jälkeen Valtorista vakinaisen työpaikan”, Anne painottaa. 

Koska sosiaalinen vastuullisuus on vaikeasti mitattavissa, seuraavat luvut osoittavat, millä tasolla Valtorissa ollaan tällä hetkellä. Valtorilaiset pitävät viimeisimmän VMBaron mukaan Valtoria oikeudenmukaisena työpaikkana asteikolla 1– 5 (1=huonoin ja 5=paras) seuraavasti:

Valtori on

  • tasa-arvoinen: 4.35 
  • yhdenvertainen: 4.23 

Valtorin 

  • työtyytyväisyysindeksi: 3.69 
  • johtajuusindeksi: 3.64 
  • innovaatiokykyindeksi: 3.8
  • työyhteisöindeksi: 4.11

Kun kysyttiin, miten itse toimin rakentavasti työyhteisössäni, vastaukseksi saatiin 4.03. Valtorissa on 0-toleranssi epäasialliseen kohteluun. Yksikin epäasiallinen kohtelu on liikaa ja siihen pitää puuttua. 

Valtorin vastuullisuusraportista löytyy kohta ihmisarvoisen työn edistämisestä, riittävästä toimeentulosta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työelämään. Nämä asiat toteutuvat Annen mielestä aika hyvin Valtorissa.          

Anne peräänkuuluttaa hyvien sosiaalisten kohtaamisien tärkeyttä, koska ne muistetaan vuosienkin takaa. Hyvät sosiaaliset suhteet kantavat läpi elämän.

Linkit:

Asiantuntija- ja kumppanipalvelut Kehittäminen Työntekijäkokemus Vastuullisuus

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun