Jokainen asiakkaamme tarvitsee arjen perustyökaluja, esim. kannettavan, puhelimen ja virtuaalisia työympäristöjä voidakseen työskennellä. Perustyökalujen avulla yhteydenpito käy sujuvasti sekä organisaation sisällä että kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Palvelujen käyttöön on kattavasti käyttöohjeita ja tukea. 

Valtorista asiakkaamme voivat hankkia:

Työasemia erilaisiin tarpeisiin

 • Työskentely mahdollistuu sekä toimistolla että etänä; lainakoneilla kätevästi myös messuilla.
 • Asiakas saa kaiken työaseman peruskäytössä tarvittavan yhtenä pakettina. Laite, vakio-ohjelmistot ja sovellukset sekä säännölliset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset koko laitteen elinkaaren ajalle. 
 • Yleisimmin käytetyt työasemapalvelut ovat Päätelaitepalvelu Valtti ja TUVE Työasemapalvelu

Mobiililaitteita liikkuvaan työhön

 • Työskentely mahdollistuu pelkällä puhelimella, koska sillä pääsee asiakkaan omiin sisäverkon palveluihin. Mobiilisti voi käyttää myös valtionhallinnon yhteisiä sovelluksia, kuten Kiekua.
 • Asiakas saa kokonaispaketin: laitteen, keskitetyn hallinnan ja tuen sekä tietoturvaohjelmiston. Valittavissa on myös pilviteknologiaa.
 • Yleisimmin käytetyt mobiililaitepalvelut ovat nimeltään Mobiililaitepalvelu Mobiili ja TUVE Mobiililaitepalvelu

Virtuaalisen työympäristön palveluja tehokkaaseen työskentelyyn

 • Organisaation sisäinen ja sidosryhmien välinen yhteistyö mahdollistuu erilaisten virtuaalisten ratkaisujen avulla. 
 • Yleisimmin käytössä olevia työtilaratkaisuja ovat Yhteinen työtilaratkaisu Tiimeri ja TUVE Ryhmätyötilapalvelu. Yhteistyötä tehostavat myös Esitystekniikkapalvelu AV ja Videoneuvottelupalvelu.
 • Sähköpostiviestintä hoituu Viestintätekniikkapalvelut Perusviestin sekä TUVE Sähköpostipalvelun avulla. Pilvivaihtoehtona on Viestintätekniikkapalvelut Pilviviesti.

Identiteetin- ja pääsynhallintaa 

 • Keskitetty käyttöoikeuksien hallinta ja arkea helpottava kertakirjautuminen on mahdollista.
 • Tuttuja palveluja ovat mm. Identiteetinhallintapalvelu Avain ja Kertakirjautumisratkaisu Virtu. Avaimella valtionhallinnon organisaatiot voivat ylläpitää työntekijöidensä käyttöoikeuksia eri järjestelmiin hallitusti yhdestä paikasta. Palvelussa hyödynnetään Kiekun henkilötietoja. Virtu taas on kätevä ja nopea kertakirjautuminen selainkäyttöisiin järjestelmiin yli organisaatiorajojen. Sillä voi kirjautua Virtu-verkostoon liitettyihin asiakkaan omiin ja valtion yhteisiin palveluihin, kuten Kiekuun, Handiin ja M2-järjestelmään. 

Lue ajankohtaista Käyttäjäpalveluista

Etätöissä kotona läppärin äärellä, kahvikuppi ja silmälasit pöydällä.

Valtti-työaseman voi nyt ottaa itsenäisesti käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta 

Valtti-työasemien leasingvaihtojen ohjeistusta ja työkaluja on kehitetty siten, että loppukäyttäjä pystyy mahdollisimman kattavasti ottamaan esiasennetun Valtti-työaseman itsenäisesti käyttöönsä.  

Lue lisää

Työasema pöydällä.

Terveystarkastus: Valtion Valtti-työasemaympäristö voi hyvin

Valtion Valtti-työasemille tehdään säännöllisiä terveystarkastuksia. Terveystarkastuksen tavoitteena on seurata järjestelmän kuntoa sekä teknisestä että prosessien näkökulmasta ja löytää mahdollisia korjauskohteita ennakoivasti. Terveystarkastuksen tekijänä oli Valtorin yhteistyökumppani Microsoft. Marraskuun tarkastus osoitti, että tietoturvan, suorituskyvyn ja käytettävyyden osalta työasemat voivat hyvin. 

Lue lisää

Mies istuu kotona tietokoneen ääressä etäyhteyden päässä muista, jotka myös ovat etänä. Hän tervehtii ihmisiä ja heilauttaa kättään.

Yhteiskehittämistä: Valtorin asiakkaat testasivat Valtti Virtuaalia koeajossa

Valtorin Tori-palvelujen asiakkaille järjestettiin Valtti Virtuaali -koeajo. Siinä asiakkaat saivat tutustua palveluun pelillisin menetelmin marraskuun aikana. Valtorissa tehdään yhä enemmän palvelujen kehittämistä monin eri tavoin yhdessä meidän asiakkaidemme kanssa, mihin myös tuleva strategiamme ohjaa.

Lue lisää

Pöydällä on tabletti, jossa kuvana on graafi. Lisäksi pöydällä on kännykkä ja kahvikuppi.

Viestintätekniikkapalvelut mahdollistavat monipuolisen käyttökokemuksen asiakkaille

Valtionhallinnon Tori-palveluiden asiakasorganisaatiot ovat ottaneet laajasti käyttöönsä Valtorin tuottamat uudet Viestintätekniikkapalvelut Perus-, Pilvi- ja Turvaviestin. Päätös siirtyä Perus- ja Pilviviestin käyttöön johtuu siitä, että nykyinen käytössä oleva VYVI-palvelun teknologia poistuu käytöstä joulukuun 2021 aikana.

Lue lisää

Kuvituskuvassa mies pitää kädessään tablettia.

Vankiterveydenhuollon asiakascase: ”Ilman Valtti Virtuaalia työ potilastietojärjestelmän aikaansaamiseksi olisi ollut mahdotonta”

Valtorissa on kehitetty erilaisia päätelaiteratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Päätelaitepalvelu Valtin rinnalla on saatavana virtuaalinen työtilaratkaisu Valtti Virtuaali, josta hyötyvät mm. tutkijat, konsultit, yhteistyökumppanit tai paljon matkatöitä tekevät valtionhallinnon työntekijät. 

Lue lisää

Kuvituskuva puhelimessa olevasta robotista.

Puhebotti aloitti toimintansa Valtorin puhelunvälityspalvelussa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin puhelunvälityksessä on otettu käyttöön puhebotti eli puheentunnistuspalvelu. Ensimmäisenä puhebotti otettiin käyttöön TE-toimistojen puhelunvälityksessä viime kuussa.

Lue lisää

Valtori toimittaa noin 13500 työasemaa vuosittain.

Valtti-työasemia saatu toimitettua asiakkaille normaalisti koronasta huolimatta

Valtorin TORI-liiketoiminnassa on onnistuttu toimittamaan asiakkaille Valtti-työasemia sopimusten mukaisesti koko korona-ajan, vaikka joidenkin laitevalmistajien osalta on yleisesti esiintynyt merkittäviäkin toimitusviiveitä. Valtorin osto- ja elinkaaripalvelut hankkii Valtti-työasemat palvelutoimittaja Dellin kautta.

Lue lisää

Valtorin Aluepalvelun työtä sujuvoitetaan palvelumuotoilun keinoin

Valtorin Aluepalvelut tarjoaa valtionhallinnon työntekijöille IT-lähitukea. Aluepalvelutyöhön etsittiin kevään aikana sujuvoitusta palvelumuotoilun keinoin yhdessä Aluepalvelun työntekijöiden ja Valtorin kumppanin Goforen palvelumuotoilijoiden kanssa. He tutkivat luonteeltaan liikkuvaan ja vaihtelevaan ja monelle eri organisaatiolle tehtävään aluepalvelutyöhön soveltuvia ja työtä tukevia tuntikirjausratkaisuja.

Lue lisää

Monipaikkaisen työn visio. Valtori on läsnä ja ICT-palvelut toimivat monipaikkaisen työn kaikissa tilanteissa: toimipisteeseen sidottu työ muun muassa valtion virastotalo ja palvelupiste, valtion yhteiskäyttötilat, valtion erityistilat, työ omalta toimistolta tai mökiltä, työ kolmannelta paikalta kuten esimerkiksi kahvila, kirjasto, muu yhteiskäyttötila, liikkuva työ. Monipaikkainen työ tarkoittaa, ett työntekijä voi valita työskentelypaikkansa kulloisenkin tarpeen mukaan työnantajan hyväksymistä vaihtoehdoista.

Monipaikkaista työtä rakennetaan entistä laajemmalla rintamalla

Moderni monipaikkainen työ on valtionhallinnon lähitulevaisuuden työntekemisen tapa.

Lue lisää

Kuvituskuva videoneuvottelulaitteesta

Valtionhallinnon videoneuvottelupalvelu uudistuu

Uudistukseen liittyen on julkaistu hankintailmoitus 9.6.2021. Suunta on kohti SaaS-mallilla tuotettua kokonaispalvelua.

Lue lisää