Käyttö- ja tietoliikennepalveluihin lukeutuu konesali- ja kapasiteettipalvelut, tietoliikennepalvelut ja integraatiopalvelut. Ne ovat välttämättömiä taustapalveluja, vaikka eivät yksittäiselle käyttäjälle näykään samaan tapaan kuin esimerkiksi työasema tai sähköpostiohjelma. 

Valtorista asiakkaamme voivat hankkia:

Konesali- ja kapasiteettipalveluja

  • Asiakas saa tietojärjestelmiensä käyttöön tilat, laitteet, varusohjelmistot, perusinfran ja palvelimien valvonta- ja hallintapalvelut sekä palvelimien tukipalvelut. Myös käyttöjärjestelmälisenssit, tietoliikenne-, palomuuri- ja sisäiset nimipalvelut sekä tallennus- ja varmistusratkaisut kuuluvat kokonaisuuteen.
  • Palveluissa toteutetaan valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategiaa. Sen yksi tavoite on vähentää konesalien määrää ja niiden kustannuksia valtionhallinnon tasolla. Pilvipalvelut mahdollistavat kapasiteettien joustavan, skaalautuvan ja kustannustehokkaan käytön. 
  • Yleisimmin käytössä olevat palvelut ovat Valtorin kapasiteetti Vaka-Valtori -palveluja. Niistä osa tuotetaan Suomesta, osa ETA-alueelta. Lisäksi Pilvikapasiteetti Vaka-pilvi tarjoaa kapasiteettia julkisista pilvipalveluista.

Tietoliikennepalveluja

  • Sujuva ja turvallinen työskentely sekä toimistolla että etänä on mahdollista yhteisen runkoverkon, liityntäverkon ja etäyhteyden avulla.
  • Laajasti asiakkaiden käytössä oleva Valtion yhteinen runkoverkko VY-verkko liittää organisaatiot internetiin, toisiinsa ja sidosryhmiin luotettavasti ja turvallisesti. Myös Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti on monella asiakkaalla käytössä. Sen avulla asiakkaan toimipisteet liitetään sisäisiin ja ulkoisiin verkkopalveluihin sekä organisaation ja vierailijoiden päätelaitteet yhdistetään langalliseen ja langattomaan lähiverkkoon.
  • Etätyöskentely on valtiolla arkipäivää. Etäyhteyspalvelu Kauko mahdollistaa sisäverkon palvelujen turvallisen käytön missä tahansa internet-yhteyden kautta. 

Integraatiopalveluja

  • Sujuvaa sanoman- ja tiedostonsiirtoa sovellusten välillä eri menetelmillä. Integraatiopalvelujen avulla hoituvat myös välitettävän aineiston validointi, virusskannaus ja sanomamuunnokset. 
  • Yleisimmin käytössä oleva integraatiopalvelu on nimeltään Yhteinen integraatioalusta VIA. Se on keskitetty sanomanvälityspalvelu, jonka avulla valtion organisaatiot voivat vähentää tietojärjestelmien välisten yhteyksien määrää ja helpottaa niiden valvontaa. VIA on sähköisen asioinnin keskeinen komponentti.