Erilaiset tietoturvapalvelut varmistavat vaatimusten mukaisuuden toteutumista. Samalla ne suojaavat ja valvovat paikallisia-, hybridi- ja pilvituotantoympäristöjä. Tietoturvapalvelumme ovat luotettavia ja kustannustehokkaita.

Valtorista asiakkaamme voivat hankkia:

Päätelaite- ja palvelinsuojapalveluja 

  • Asiakas saa kustannustehokkaat ratkaisut päätelaitteiden ja palvelimien suojaukseen. 
  • Esimerkiksi Työasemasuoja tarjoaa työasemille kehittyneet työkalut tietoturvauhkien torjumiseen ja niiden hyväksikäytön estämiseen. 

Palveluympäristön tietoturvapalveluja 

  • Kustannustehokkaita ratkaisuja toimintaympäristön haavoittuvuudenhallintaan, verkon havainnointiin ja hyökkäyksenestoon.
  • Yleisimmin käytössä oleva palvelu on nimeltään Lokienhallinta. Sen avulla kerätään, säilötään ja haetaan turvallisesti asiakkaan tietojärjestelmien tuottamaa lokitietoa. 

Valvontapalveluja

  • Asiakas saa valvomotoiminnallisuudet myös niihin tietojärjestelmiin, laitteisiin ja ratkaisuihin, joita ei muuten hanki Valtorilta palveluna. 
  • Yleisimmin käytetyt valvontapalvelut ovat Valvontapalvelu NOC ja Valvontapalvelu SOC. NOCin tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus, esim. käyttäjän kirjautuminen. SOCin taas asiakkaan toimintaympäristön käytettävyys, luotettavuus ja eheys. 

Lue ajankohtaista Tietoturvapalveluista

Kädet näppäimistöllä, jonka ympärillä on tietoturvaa kuvastavia lukonkuvia.

Valtionhallinnon yhteisessä ICT-ympäristössä vakaa tilanne

Valtorin tuottama valtionhallinnon yhteinen ICT-toimintaympäristö toimii normaalisti, eikä kansainvälisellä tilanteella ole ollut vaikutuksia Valtorin palveluiden toimintaan.

Lue lisää

Kuvassa suurennuslasi ja valvontapalvelut. Valtori.

ICT-ympäristön tietoturvan tilannekuva haltuun uusilla valvontapalveluilla

Vuoden 2020 kesäkuussa Valtorissa aloitettiin kehittämisohjelma, jossa uudistetaan valtionhallinnon tietoturva- ja kyberturvallisuuspalveluiden valikoima.

Lue lisää

Kyberuhkatilanteisiin varaudutaan valtion IT-palveluissa

Kansainvälisen tilanteen kehitys on luonut paljon epävarmuutta turvallisuusympäristöön. Tilanteella voi olla vaikutusta myös Valtorin toimintaympäristöön ja valtion IT-palveluihin.

Lue lisää

Kuvassa pilvi, ympyrä, internet.

Uusi Verkkosuoja-palvelu tuo modernia pilvitietoturvaa internetin käyttöön

Valtori kehittää tietoturvapalveluita asiakkaiden ajankohtaisiin tarpeisiin. Yhtenä isona kehityskohteena on julkisten verkkojen ja palvelujen käytön suojaaminen.

Lue lisää

Valokuva.

Korkealuokkainen digitaalinen turvallisuus on kestävä perusta palveluille

Digitaalisiin palveluihin ja niiden sisältämään tietoon kohdistuvat uhat ovat kasvaneet. Tässä trendissä ei ole näkyvissä käännettä, kun IT:n rooli kasvaa ja toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti kompleksisemmaksi.

Lue lisää

Pilvialustat ja tietoturva - uhasta mahdollisuudeksi

Valtorin pilvikapasiteettipalvelulle on nyt tarjolla uusi tietoturvaratkaisu, joka mahdollistaa mm. reaaliaikaiset tilannekuvan, tarjoaa yhtenäisen ketjun PiTuKrista kontrolleihin ja on integroitu suunnitteluohjeisiin.

Lue lisää

ihmisiä joilla älylaitteita mukanaan.

Valtori edistää valtionhallinnon tietoturvallista digitalisaatiota uusilla palveluilla

Asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muuttuessa valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämiseen panostetaan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa yhä enemmän.

Lue lisää

Ikkunassa on palloja.

Valtorin palveluiden tietoturvaa taataan teknisin ratkaisuin, valvonnalla ja prosessien mukaisella toiminnalla

Tietomurrot ja tietosuojan vaarantuminen henkilö- ja terveystietojen digitaalisessa käsittelyssä ovat olleet vahvasti otsikoissa. Henkilötietoja käsitellään myös osassa Valtorin valtionhallinnolle tuottamissa ICT-palveluissa.

Lue lisää

Vinkkejä tietoturvalliseen etätyöhön

Katso vinkit, miten työskentelet turvallisesti etätöissä.

Lue lisää