Alla våra kunder behöver grundläggande verktyg i vardagen, t.ex. bärbar dator, telefon och virtuella arbetsmiljöer för att kunna arbeta. Med hjälp av de grundläggande verktygen går det smidigare att hålla kontakt både inom organisationen och med andra medborgare och intressentgrupper. Det finns mycket instruktioner och stöd för användningen av tjänsterna. 

Från Valtori får våra kunder:

Arbetsstationer för olika behov

 • Det blir möjligt att arbeta både på kontoret och på distans; med lånemaskiner behändigt även på mässor.
 • Kunden får i ett paket allt som behövs för grundläggande användning av arbetsstationen: enhet, standardprogramvara och applikationer, samt regelbundna program- och säkerhetsuppdateringar under enhetens hela livscykel. 
 • De mest använda datortjänsterna är Valtti, tjänsten för huvudenheter och Arbetsstationstjänsten TUVE

Mobila enheter för mobilt arbete

 • Det blir möjligt att arbeta endast med telefonen, eftersom den ger åtkomst till kundens egna interna tjänster. Statsförvaltningens gemensamma applikationer, t.ex. Kieku, kan även användas mobilt.
 • Kunden får ett helhetspaket: en enhet, centraliserad administration och stöd samt säkerhetsprogram. Molnteknologi finns också tillgängligt.
 • De mest använda tjänsterna för mobila enheter kallas Mobiltelefontjänsten Mobiili och TUVE Tjänsten för mobila enheter

Virtuella arbetsmiljötjänster för effektivt arbete

 • Samarbete inom organisationen och mellan intressentgrupper möjliggörs med hjälp av olika virtuella lösningar. 
 • De mest använda lösningarna för arbetsutrymmen är Gemensamma lösningen för arbetsutrymmen Tiimeri och TUVE Tjänsten för grupparbetsutrymmen. Samarbetet effektiveras också av Presentationstekniktjänsten AV och Videokonferenstjänsten.
 • E-postkommunikation sköts med hjälp av Kommunikationtjänsten Perusviesti och TUVE E-posttjänst. Som molnalternativ erbjuds Kommunikationstjänsten Pilviviesti.

Identitets- och åtkomstkontroll 

 • Det finns möjlighet för centraliserad hantering av användarrättigheter och enkel inloggning som underlättar vardagen.
 • Tjänster som är bekanta från tidigare är bl.a. Identitetshanteringstjänsten Avain och Engångsinloggningstjänsten Virtu. Med Avain kan statsförvaltningens organisationer upprätthålla sina anställdas användarrättigheter på ett kontrollerat sätt från ett ställe. Virtu är en behändig och snabb engångsinloggning för system som använder webbläsare över organisationsgränserna. Med den kan man logga in i kundens egna och statens gemensamma tjänster som anslutits till Virtu-nätverket, såsom Kieku, Handi och M2-systemet.