I användnings- och datakommunikationstjänsterna ingår maskinhalls- och kapacitetstjänster, datakommunikationstjänster och integrationstjänster. De är nödvändiga bakgrundstjänster även om den enskilda användaren inte ser dem på samma sätt som till exempel en arbetsstation eller ett e-postprogram. 

Från Valtori får våra kunder:

Maskinhalls- och kapacitetstjänster

  • Kunden får tillgång till utrymmen, enheter, systemprogramvara, övervaknings- och administrationstjänster för grundläggande infrastruktur och servrar samt servrarnas stödtjänster. Helheten omfattar även operativsystemlicenser, datakommunikations-, brandväggs- och interna namntjänster samt lagrings- och säkringslösningar.
  • I tjänsterna genomförs statens strategi för maskinhalls- och kapacitetstjänster, vars mål är att minska antalet maskinhallar och kostnaderna för dem på statsförvaltningsnivå. Molntjänsterna möjliggör flexibel, skalbar och kostnadseffektiv användning av kapaciteten. 
  • De mest använda tjänsterna är Hostingtjänsten Vaka-Valtori. Av dem produceras en del i Finland, en del i EES-området. Dessutom erbjuder Molntjänsten Vaka-Pilvi kapacitet från offentliga molntjänster.

Datakommunikationstjänster

  • Med hjälp av ett gemensamt stamnät, ett anslutningsnät och en fjärranslutning är det möjligt att arbeta smidigt och säkert både på kontoret och på distans.
  • Statens gemensamma stamnät VY-nätverket, som i stor utsträckning används av kunderna, ansluter organisationerna till internet, varandra och intressentgrupper på ett tillförlitligt och säkert sätt. Även Verksamhetsställets datakommunikationstjänst Reitti används av många kunder. Med hjälp av den kopplas kundens verksamhetsställen till interna och externa webbtjänster samt organisationens och besökarnas huvudenheter till ett trådbundet och trådlöst lokalnät.
  • Distansarbete är vardag inom staten. Fjärranslutningstjänsten Kauko gör det möjligt att tryggt använda det interna nätets tjänster var som helst via internet-anslutning. 

Integrationstjänster

  • Smidig meddelande- och filöverföring mellan applikationer med hjälp av olika metoder. Med hjälp av integrationstjänsterna sköts också validering av det material som förmedlas, virusskanning och meddelandekonverteringar. 
  • Den mest använda integrationstjänsten är Gemensamma integrationsplattformen VIA. Det är en centraliserad meddelandeförmedlingstjänst som gör det möjligt för statliga organisationer att minska antalet förbindelser mellan informationssystem och underlättar övervakningen av dem. VIA är en central komponent i elektronisk kommunikation.