Olika informationssäkerhetstjänster säkerställer att kraven uppfylls. Samtidigt skyddar och övervakar de lokala, hybrid- och molnproduktionsmiljöer. Våra informationssäkerhetstjänster är tillförlitliga och kostnadseffektiva.

Från Valtori får våra kunder:

Informationsskydd för datorer och servar

  • Kunden får kostnadseffektiva lösningar för skydd av huvudenheter och servrar. 
  • Datorskyddet erbjuder till exempel avancerade verktyg för arbetsstationer, i syfte att bekämpa informationssäkerhetshot och förhindra att de utnyttjas. 

Informationssäkerhetstjänster för servicemiljön 

  • Kostnadseffektiva lösningar för hantering av sårbarheter i verksamhetsmiljön, observation av nätet och förebyggande av angrepp.
  • Den mest använda tjänsten kallas Logghantering. Med hjälp av den samlar man in, förvarar och söker på ett säkert sätt den logginformation som kundens datasystem producerar. 

Övervakningstjänster

  • Kunden får även kontrollrumsfunktioner för de datasystem, enheter och lösningar som inte annars skaffas som tjänst från Valtori. 
  • De mest använda övervakningstjänsterna är Övervakningstjänsten NOC och Övervakningstjänsten SOC. NOC:s mål är att trygga tillgången till tjänster, t.ex. att användarens inloggning. SOC:s mål är däremot att kundens verksamhetsmiljö är användbar, tillförlitlig och enhetlig.