Vi producerar grundläggande datatekniktjänster för hela statsförvaltningen. Tack vare våra tjänster kan anställda inom statsförvaltningen utföra sitt arbete, även i exceptionella situationer.

En del av serviceproduktionen gör vi själva och en del skaffar vi av samarbetspartnerna. Tjänsterna produceras i två olika miljöer: statsförvaltningens gemensamma nätverk och säkerhetsnätet som används av säkerhetsmyndigheterna. Ansvarsfullhet är en naturlig del av vår verksamhet.

  • Specialbehov för säkerhet och beredskap beaktas i all vår verksamhet. 
  • Tjänsterna samt hanteringen av dem och relaterad teknologi är kompatibla och standardiserade. 
  • Servicehelheten är enhetlig och kostnadseffektiv. 
  • För kunderna är det enkelt att ta i bruk, använda och underhålla tjänsterna. 

Från kapacitet till publikationsplattformar

Valtoris tjänsteutbud är omfattande. Kunderna får bland annat datakommunikationsförbindelser, bärbara datorer, telefoner, informationssäkerhetstjänster, webbplatsens publiceringsplattformar, videokonferenstjänster och molnkapacitet av oss. 

Vi ansvarar för nästan 100 000 arbetsstationer, vilket berättar om omfattningen av vår verksamhet.

Bekanta dig med våra tjänster: 

Användartjänster

Grundläggande vardagsverktyg för alla, t.ex. arbetsstationer, telefon- och mobilenheter samt lösningar för den virtuella arbetsmiljön.

Säkerhet

Standardiserade och kostnadseffektiva informationssäkerhetstjänster, t.ex. övervakningstjänster och informationssäkerhet i servicemiljön.

Funktionssäkerhet

Funktionssäkra bakgrundstjänster, t.ex. maskinhalls- och kapacitetstjänster samt datakommunikations- och integrationstjänster.

Expertis

Tjänster som stöder expertis och samarbete, t.ex. arkitekturtjänster, webbplatsplattformar och ärendehanteringslösningar.

Vår kund: när du vill ha mer information om tjänsterna och hur de tas i bruk ska du kontakta din egen kundchef eller kundservicechef. Mer information om tjänsterna finns i Valtoris kundarbetsyta och i Kundarbetsyta Joiku.

Användarstödet står till din tjänst

Valtoris användarstöd betjänar dig som arbetar inom statsförvaltningen genom att du lämnar en supportförfrågan till våra tjänsteportaler eller kontaktar oss per telefon. 

Tjänsterna utvecklas kontinuerligt 

Genom utvecklingen säkerställs att man i en verksamhets- och teknologimiljö som ständigt förändras kan producera tjänster som motsvarar kundernas behov. Utvecklingen gäller tjänster, produkter, kundrelationer och intern verksamhet.