Tjänster

Branschoberoende tjänster för organisationer inom statsförvaltningen

Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Valtori, producerar branschoberoende ict-tjänster för statsförvaltningen med beaktande av speciella behov av säkerhet och beredskap. Valtori samordnar och standardiserar tjänsterna samt deras tjänstehanteringsprocesser och teknologier. På så sätt är användningen och skötseln av tjänsterna smidig för kundorganisationen. Samtidigt skapas en enhetlig, säker och kostnadseffektiv helhet av ICT-tjänster för statsförvaltningen.

Valtori producerar tjänster i två olika servicemiljöer: i statsförvaltningens gemensamma nät och i säkerhetsnätet som används av säkerhetsmyndigheterna. Exakta uppgifter om tjänsterna och produkterna finns att läsa i Valtoris arbetsomgivningar för kunder. Användarstödet betjänar kunderna i Valtoris tjänsteportal. För säkerhetsnättjänsternas del används en separat tjänsteportal och stödportal.

Kommunikationstekniska tjänster

En samling moderna kommunikationstekniska tjänster med vars hjälp kontakterna sker smidigt såväl internt som med olika intressegrupper.

Terminaltjänster

Allt som behövs för grundläggande användning av arbetsstation och mobil enhet från enheter och programvaror till stöd och underhåll.

Datatrafiktjänster

Ett gemensamt basnät, när- och anslutningsnät samt distansanslutningar som möjliggör smidiga och säkra kontakter och arbete på distans.

Drifttjänster

Kapacitets- och datacentertjänster innehållande utrustning, systemprogramvaror samt användar-, kontroll- och övervakningstjänster.

Plattform- & systemlösningstjänster

Kvalitet på webbsidorna, effektivitet i service- och licenskontroll samt smidighet i ärendehantering, samarbetsmiljöer, kundservice och elektroniska ärenden.

Informations- & cybersäkerhetstjänster

Data, säkerhetsskydd och cybermiljöns flexibla och övergripande säkerhetslösningar med anknytning till Valtoris ICT-tjänster på ett ställe.

Administrationstjänster för identiteter & åtkomst

Tjänsterna möjliggör praktisk centraliserad kontroll av användarrättigheter samt identifiering genom en enkel och skyddad inloggning som underlättar i vardagen.

Integrationstjänster

Smidig överföring av meddelande och data mellan applikationer med hjälp av olika metoder. Med hjälp av tjänsten görs även validering, virusskanning och innehållstransformation av material som överförs.

Experttjänster

Våra experter i IT-arkitektur hjälper till att göra upp planer för hur organisationens verksamhet stöds med lämplig teknologi.

ICT-verksamhetens stödtjänster

Stödtjänsten erbjuder bl.a. smidighet i flytt av verksamhetsmiljöer.