Valtoris kunder kan koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet när de inte behöver sköta anbudsförfaranden och inköp – vi gör det för dem. Genom effektiva upphandlingsprocesser främjar vi kundnöjdheten och konkurrenskraften.

Vi förenar både vår egen produktion av tjänster och våra kompanjoners tjänster som vi köper in på marknaden. Vi anpassar tjänsterna till statsförvaltningens behov. Därför har vi i Valtori byggt upp ett kompanjon- och leverantörnätverk som stöder konkurrenskraften. Genom nätverket skaffar Valtori de tjänster som behövs med konkurrenskraftiga priser och villkor.

Allmänna inköps- och anbudsprinciper

Vid inköp av utrustning för grundläggande datateknik och konsultservice använder vi Hansel ramavtal. Vid inköp av stora volymer ordnar Valtori anbudsförfarandet som en elektronisk auktion. Vi förverkligar anbudsförfaranden huvudsakligen genom det elektroniska anbudssystemet Cloudia.

Utgångspunkten för komplicerade inköp är en teknisk dialog för att klarlägga marknadsutbudet, öppen konkurrens eller att förhandlingarna sker på basis av inbjudan att delta. Även i små direktinköp ber vi om prisuppgifter från minst tre leverantörer. På Valtori betonar vi kvaliteten jämsides med priset.

Deltagande i Valtoris anbudsförfarande

  • Följ aktuella anbudsförfrågningar i Hilma eller lämna ditt anbud i Hanki.
  • Vi rekommenderar tjänsteleverantörer att registrera sig i Hankis elektroniska anbudssystem i god tid så att koderna är klara när det är dags att lämna anbud.