Valtoris kunder kan koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet när de inte behöver sköta anbudsförfaranden och inköp – vi gör det för dem. Genom effektiva upphandlingsprocesser främjar vi kundnöjdheten och konkurrenskraften.

Vi förenar både vår egen produktion av tjänster och våra kompanjoners tjänster som vi köper in på marknaden. Vi anpassar tjänsterna till statsförvaltningens behov. Därför har vi i Valtori byggt upp ett kompanjon- och leverantörnätverk som stöder konkurrenskraften. Genom nätverket skaffar Valtori de tjänster som behövs med konkurrenskraftiga priser och villkor.

Enligt tjänsten granskaupphandlingar.fi, Valtoris ICT-inköps

  • år 2023 var 285 milj. euro,
  • år 2022 var 295 milj. euro,
  • år 2021 var 282 milj. euro,
  • år 2020 var 271 milj. euro and
  • år 2019 var 243 milj. euro.

Allmänna inköps- och anbudsprinciper

Vid inköp av utrustning för grundläggande datateknik och konsultservice använder vi Hansel ramavtal. Vi förverkligar anbudsförfaranden huvudsakligen genom det elektroniska anbudssystemet Cloudia.

Utgångspunkten för komplicerade inköp är en teknisk dialog för att klarlägga marknadsutbudet, öppen konkurrens eller att förhandlingarna sker på basis av inbjudan att delta. Även i små direktinköp ber vi om prisuppgifter från minst tre leverantörer. På Valtori betonar vi kvaliteten jämsides med priset.

Deltagande i Valtoris anbudsförfarande

  • Följ aktuella anbudsförfrågningar och lämna ditt anbud i Tarjouspalvelu.
  • Vi rekommenderar tjänsteleverantörer att registrera sig i elektroniska anbudssystem i god tid så att koderna är klara när det är dags att lämna anbud.