Hyppää sisältöön

Valtorin tilinpäätös 2019 julkaistu

Julkaisuajankohta 12.6.2020 12.46
Tiedote

Vuosi 2019 oli Valtorin kuudes toimintavuosi. Palvelujen käyttö laajeni edelleen digitalisaation myötä, ja siksi myös Valtorin toiminta jatkoi kasvuaan.

Valtorin ensisijaisena tehtävänä on huolehtia, että tarjottavat perustietotekniikan palvelut mahdollistavat asiakasvirastojen sujuvan toiminnan. Strategian tärkein painopistealue on ensiluokkainen asiakaskokemus ja -ymmärrys.

Vuoden aikana vahvistettiin tietoturvaan, tietosuojaan ja varautumiseen liittyviä valmiuksia sekä TORI- että TUVE (turvallisuusverkko) -liiketoiminnoissa. Valtorin TORI-liiketoiminnan sähköpostipalveluissa otettiin käyttöön tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoituspalvelu GovHAVARO ja salasanakäytäntöjä tiukennettiin. Valtori osallistui useisiin valmiusharjoituksiin, kuten KYHA19-harjoitukseen.

Palveluiden yhtenäistäminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Yhdenmukaiset palvelut mahdollistavat korkean tietoturvan, tehokkaan ylläpidon ja palveluiden suunnitelmallisen kehittämisen. TUVE-palvelut ovat jo vakioituja. Valtorin muiden palvelujen osalta yhtenäistäminen eteni määrätietoisesti. Palvelulaskutuksesta jo 74 % kohdistuu yhtenäisiin palveluihin.

Vuoden aikana saatiin päätökseen kaksi laajaa perustietotekniikan yhtenäistämishanketta: valtioneuvoston perustietotekniikan yhtenäistämishanke VNPUU ja koko oikeushallinnon kattava OHTIEKE. Vakioidut palvelut helpottavat merkittävästi esimerkiksi virastofuusioiden ja rakennemuutosten suunnittelua ja toteutusta.

Digitalisaation ansiosta palveluiden käyttö jatkoi kasvuaan. Uusia järjestelmiä otettiin käyttöön, lisääntyvä videokuvan hyödyntäminen kasvatti levytilan tarvetta, sovelluksista tehtiin mobiiliversioita, tietoturvaa parannettiin ja palveluaikoja laajennettiin virka-ajasta 24/7 -pohjaisiksi. TUVE-liiketoiminnassa tulee uusia asiakkaita TUVE-palvelujen piiriin ja käyttäjämäärät lisääntyvät.

Henkilöstön osaamiseen panostettiin monella eri tavalla. Vastavalmistuneille tai opintojensa loppusuoralla oleville suunnattu Valtori Akatemia -ohjelma järjestettiin toisen kerran. Ohjelman opintoihin oli myös nykyisen henkilöstön mahdollista osallistua. Valtorin asiantuntijoita osallistui myös Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolkuun.

Keskeisiä tapahtumia ja lukuja vuodelta 2019:

 • 1.4.2019 voimaan astuneen organisaatiomuutoksen mukaisesti Valtorin toimintoja johdetaan läpi liiketoiminta-alueiden (TORI ja TUVE).
 • Suomen hallitus esitti lakimuutoksen, jonka pohjalta Valtorin ohjausmallia selkiytettäisiin lakkauttamalla Valtorin hallitus. Lakimuutos astui voimaan 15.3.2020.
 • Valtoriin perustettiin automatisointiyksikkö ja käynnistettiin Palkeiden kanssa yhteinen tekoälyhanke, joka valmistuu vuonna 2020.
 • Valtoriin perustettiin Viestintä-tulosyksikkö ja palkattiin viestintäjohtaja.
 • Valtori osallistui KYHA19- ja TAISTO19-valmiusharjoituksiin.
 • Suomen kolmas kausi EU-puheenjohtajana alkoi heinäkuussa. Valtorin roolina oli varmistaa, että tietotekniikka ja tietoliikenne toimivat sujuvasti ja häiriöittä koko puheenjohtajakauden ajan.
 • Käynnistettiin palveluiden käytettävyyden parantamiseen keskittyvä, molemmat liiketoiminta-alueet kattava laatuohjelma, joka jatkuu vuoden 2020 puolelle.
 • Palvelulaskutuksesta 74 % kohdistui yhtenäisiin palveluihin.
 • Vakioidun työasemapalvelu Valtin käyttäjämäärä ylitti 20 000.
 • Yksittäisten palvelupyyntöjen pohjalta tehtyjen kohtaamiskyselyjen keskiarvo oli 9,2 asteikolla 1-10. Palautteita annettiin vuoden aikana lähes 75 000 kpl.
 • Toisen kerran järjestettyyn Valtori Akatemia -ohjelmaan osallistuneista harjoittelijoista 19 vakinaistettiin.
 • Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolusta valmistuivat ensimmäiset 12 osallistujaa.
 • Henkilöstötyytyväisyyskyselyn (VMBaro) kokonaistyytyväisyys oli 3,55.
 • Henkilömäärä vuoden lopussa oli 1402.

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen (pdf)

Lisätietoja

toimitusjohtaja Pasi Lehmus

p. 0295 50 5522, [email protected]

Kehittäminen Tiedote

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun