Hyppää sisältöön

Valtorin ensimmäinen vastuullisuusraportti julki – tutustu pääkohtiin

Julkaisuajankohta 11.5.2022 12.25
Tiedote
#vastuullisuus.

”Vastuullisuus on tärkeä arvo organisaatiolle kuin organisaatiolle, ja myös yksi Valtorin arvoista. Olen tyytyväinen, että olemme päässeet aloittamaan kestävän kehityksen suunnitelmallisen ja järjestelmällisen edistämisen”, Valtorin toimitusjohtaja Tero Latvakangas toteaa.

Vastuullisuus pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme. Suomen mittakaavassa olemme suuri ICT-palveluiden tuottaja ja hankkija. Vastaamme työntekijöille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä yhteiskunnalle niiden vastuullisuuteen liittyvien odotusten tunnistamisesta ja hallinnasta.

Tämä on ensimmäinen vastuullisuusraporttimme. Se kuvaa vastuullisuustavoitteiden toteutumista vuoden 2021 aikana. Jatkossa raportti laaditaan vuosittain.

Viisi vastuullisuustavoitettamme ovat

 1. Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta 
 2. Vähennämme välillisiä kustannuksia panostamalla automatisointiin
 3. Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti
 4. Sujuvoitamme asiakkaan asiointia digitaalisilla kanavilla
 5. Edistämme omassa toiminnassamme tilatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttö ja kierrätystä

Lähiaikoina käynnistyvässä blogisarjassa kuvaamme tarkemmin jokaista vastuullisuustavoitetta valmisteluun osallistuneiden asiantuntijoiden kanssa.

Muutamia nostoja tavoitteista, mittareista ja teoista

Vastuullisuustavoitteita käsittelevissä luvuissa on mainittu erilaisia jo nyt toteutuvia tekoja sekä tulevaisuuden tavoitteita. Alla muutamia niistä:

1) Huomioimme hankinnoissa toimittajilta kestävän kehityksen toimintatapoja ja vastuullisuutta

 • Otamme vastuullisuusvaatimukset luonnolliseksi osaksi kilpailutuksia ja
 • huomioimme ekologisuussertifikaatit ja -arviot kilpailutuksissa.

Jatkossa seuraamme julkisten hankintojen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa mm. ympäristötavoitteisiin liittyvien vaatimusten määrää / laitekilpailutus sekä sitä, kuinka monessa % ICT-palveluiden kilpailutuksista / v on annettu lisäpisteitä julkisesta ympäristöohjelmasta tms. ja sen seurannasta.

Tiesitkö, että valtaosa hankinnoistamme on ICT-hankintoja. Vuonna 2021 hankintamme olivat yhteensä 323 milj. euroa, josta ICT-hankintoja oli 282 milj. euroa eli lähes 90 %.

2) Vähennämme välillisiä kustannuksia panostamalla automatisointiin

 • Luomme uusia digitaalisia rajapintoja ja
 • yksinkertaistamme prosesseja.

Jatkossa seuraamme mm. valituilla automatisoinneilla saavutettuja lisäsäästöjä (vuonna 2021 toteuma 220 000 € ja vuonna 2022 tavoite jopa miljoona €) ja kuukausisyklillä laskutettavien automaattisten myyntilaskujen osuutta (vuonna 2021 toteuma 8 % ja vuonna 2022 tavoite on 60 %).

Tiesitkö, että vuonna 2021 käyttöönotettu Varmennemaatti seuraa toimittamiamme julkisia varmenteita ja lähettää automaattisesti viestin vanhentumassa olevista. Kuukausittain varmenteita vanhenee keskimäärin vajaat sata. Tämän automatisoinnin arvioidaan säästävän kymmeniä työtunteja kuukausittain.

3) Huolehdimme ICT-laitteiden ja -komponenttien elinkaarenhallinnasta kestävän kehityksen mukaisesti

 • Huomioimme kestävän kehityksen jo hankintavaiheessa, 
 • tuemme laitteiden käyttöönottoa ja käyttöä sekä 
 • varmistamme niiden vastuullisen kierrätyksen.

Jatkossa seuraamme mm. Valtti-työaseman itsenäisen käyttöönoton lisääntymistä.

Tiesitkö, että vuonna 2021 3stepIT:n kautta käytöstä poistetuista laitteista 97 % päätyi tietoturvallisesti jatkokäyttöön ja loput 3 % elektroniikkakierrätykseen. Uudelleenkäytön seurauksena vältettiin yli 1 000 000 kg hiilidioksidipäästöt.

4) Sujuvoitamme asiakkaan asiointia digitaalisilla kanavilla

 • Kehitämme digitaalista asiakaskokemusta sekä
 • ylläpidämme ja kehitämme Valtorin digitaalisia palvelukanavia.

Jatkossa seuraamme mm. käyttäjätyytyväisyyttä yksittäisiin palvelutapahtumiin (vuonna 2021 oli 9,4 asteikolla 1–10 mitattuna) sekä tukipyyntöjen ratkaisuaikaa (pv).

Tiesitkö, että Tori-palveluiden käyttäjien tukipyynnöistä vuonna 2021 lähes 45 % tehtiin palveluportaalin kautta. Digitaalisia palvelukanavia (TOP itsepalveluportaali ja chat-palvelu) pitkin tuli 14 % enemmän tukipyyntöjä edellisvuoteen verrattuna, yhteensä 67 % kaikista yhteydenotoista.

5) Edistämme omassa toiminnassamme tilatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttö ja kierrätystä

 • Käytämme tiloja tehokkaasti ja vastuullisesti,
 • huomioimme ympäristönäkökulmat matkustuksessa ja
 • huolehdimme kierrätyksestä ja pakkausmateriaalien uusiokäytöstä.

Jatkossa seuraamme mm. tilatehokkuutta toimistojen osalta (vuonna 2021 toteuma 10 m2/hlö ja vuonna 2025 tavoite ≤ 7,5 m2/hlö) sekä hybridi- tai sähköautojen määrää kaikista virka-autoistamme (vuonna 2026 tavoite: 20 %).

Tiesitkö, että käyttöastemittauksen ja henkilöstökyselyn jälkeen luovuimme 1/3 Helsingin Lintulahden toimipisteen tiloista. Vapautimme siten 1000 m2 toimitilaa muiden käyttöön.

Lue vastuullisuustavoitteista sekä mittareista laajemmin

Vastuullisuusraportissamme jokaista tavoitetta on avattu ja taustoitettu laajalti muun muassa sitomalla ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tutustu Valtorin vastuullisuusraporttiin 2021

Lisätietoa vastuullisuudesta 


Vastuullisuus on osa arkeamme. Miten olemme kestävää kehitystä jo edistäneet? Lue esimerkkejä arjen toiminnastamme!

 

Kehittäminen Tiedote Vastuullisuus

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun