Vår uppgift är att se till att statsförvaltningens vardag med ICT-tjänster och -verktyg är smidig och säker.

I egenskap av tillhandahållare av ICT-tjänster inom statsförvaltningen används våra tjänster av andra organisationer inom statsförvaltningen. På så sätt blir konsekvenserna av vår verksamhet, både positiva och negativa, omfattande. 

Våra mål för ansvarsfullhet 

Ansvarsfullhet grundar sig på våra lagstadgade uppgifter. Vi beaktar och utvecklar hållbar utveckling i vår verksamhet. 

Ansvarsmålen som vi för närvarande främjar är:

  1. Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling 
  2. Vi tar hand om ICT-utrustning och -komponenter i enlighet med hållbar utveckling
  3. Vi minskar på kostnader genom att satsa på automatisering
  4. Vi gör det smidigare för kunden att sköta ärenden via digitala kanaler
  5. Vi säkerställer kontinuiteten i Valtoris verksamhet i alla säkerhetssituationer

Främjande av hållbar utveckling i vardagen

I ansvarsrapporterna beskriver vi främjandet av hållbar utveckling (handavtryck) och ansvarsfullheten i vår verksamhet (fotavtryck). Vi publicerar rapporten årligen.