Valtori är ett ämbetsverk inom finansministeriets administration. Valtoris produktion av grundläggande datatekniktjänster grundas på lagen (1226/2013) och förordningen (132/2014) om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt på lagen (10/2015) och förordningen (1109/2015) om säkerheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät.

Enligt lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster svarar finansministeriet för den strategiska styrningen av Valtori, ledningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, styrningen av beredskapen och säkerheten samt för ledningen av de kommersiella principerna. Ministeriet fastställer också långsiktiga riktlinjer och mål för Valtori.

Enligt lagen om den offentliga förvaltningens säkerhetsnät svarar finansministeriet för styrningen av säkerhetsnätets allmänna administrativa, strategiska, finansiella och informations- och kommunikationstekniska beredskap samt för styrningen och övervakningen av beredskapen och säkerheten. Finansministeriet svarar för styrningen och övervakningen av säkerhetsnätets tjänsteproduktion efter att ha hört förhandlingsgruppen Tuve.

Verksamhetsmodell

Valtoris kunddelegation stöder kundhandledning och utveckling av verksamhet.

Förhandlingsgruppen i säkerhetsnätverksamhet fungerar som stöd för finansministeriets styrning av säkerhetsnätets strategiska och ekonomiska styrning, för den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, styrning av beredskap och säkerhet samt för styrning av säkerhetsnätets tjänsteproduktion.

Valtoris organisationsstruktur

Valtori förnyade sin organisation på våren 2022 så att den motsvarar sin förnyade, kundcentrerade strategi. Kärnan i strategin är en vision: vi vill vara en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas.

Verkställande direktör: Marja Rantala, Kundupplevelse: Jari Virtanen, Gemensamma tjänster och säkerhet: Hannu Naumanen, Tori-tjänster: Matti Nurmi, Tuve-tjänster: Sakari Marttila, Personalerfarenhet: Aino Heikkinen, Kommunikation och marknadsföring: Maija Ilvonen och Strategiprocessen: rekrytering pågår.

Bild: Valtoris resultatenheter och deras chefer (bildkälla: Valtori)

Vår uppgift på Valtori är att med hjälp av ICT-tjänster och -verktyg se till att statsförvaltningens vardag är smidig och säker.

Valtoris resultatenheter:

  • Kundupplevelse säkerställer en förbättrad, övergripande kundupplevelse baserad på kundernas behov. Resultatenheten består bland annat av kundchef och kundservicechef som sörjer för ett nära samarbete med våra kunder.
  • Gemensamma tjänster och säkerhet, Tori-tjänster och Tuve-tjänster utvecklar tjänster som motsvarar kundernas behov och ansvarar för tjänsterna under hela deras livscykel. Resultatenheterna verkställer kundlöften i pågående tjänster och installationer. Största delen, ungefär 80 procent av Valtoris arbetstagare, arbetar i dessa resultatenheter.
    • Gemensamma tjänster och säkerhet ansvarar för de tjänster som är tillgängliga för alla kunder. Dessa är till exempel informationssäkerhetstjänster. Resultatenheten också ansvarar för den övergripande säkerheten och för lägesbilderna.
    • Tori-tjänster fokuserar på att tillhandahålla tjänster för statsförvaltningens gemensamma nätverk. Dessa är till exempel bärbara arbetsstationer och telefoner.
    • Tuve-tjänsterna tillhandahåller tjänster för det säkerhetsnätverk som används av säkerhetsmyndigheterna. 
  • Personalerfarenhet skapar en förstklassig personalupplevelse och därmed en utmärkt kundupplevelse. Utöver de lagstadgade anställningsfrågorna arbetar resultatenheten med strategisk personalförvaltning, kontinuerlig kompetensutveckling och välbefinnande på arbetsplatsen.
  • Kommunikation och marknadsföring främjar effektiv kommunikation med olika partner för att förbättra kundernas och personalens upplevelser. Den grundläggande uppgiften är att i hela Valtori genom tydliga riktlinjer leda och möjliggöra en högkvalitativ kommunikation till olika intressenter. Resultatenheten erbjuder också kommunikationskanaler och -skolningar samt kommunikationsstöd och lösningar.

Valtori leds av verkställande direktör.