Valtori är ett ämbetsverk inom finansministeriets administration. Valtoris produktion av grundläggande datatekniktjänster grundas på lagen (1226/2013) och förordningen (132/2014) om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt på lagen (10/2015) och förordningen (1109/2015) om säkerheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät.

Enligt lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster svarar finansministeriet för den strategiska styrningen av Valtori, ledningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, styrningen av beredskapen och säkerheten samt för ledningen av de kommersiella principerna. Ministeriet fastställer också långsiktiga riktlinjer och mål för Valtori.

Enligt lagen om den offentliga förvaltningens säkerhetsnät svarar finansministeriet för styrningen av säkerhetsnätets allmänna administrativa, strategiska, finansiella och informations- och kommunikationstekniska beredskap samt för styrningen och övervakningen av beredskapen och säkerheten. Finansministeriet svarar för styrningen och övervakningen av säkerhetsnätets tjänsteproduktion efter att ha hört förhandlingsgruppen TUVE.

Verksamhetsmodell

Valtoris kunddelegation stöder kundhandledning och utveckling av verksamhet.

Förhandlingsgruppen i säkerhetsnätverksamhet fungerar som stöd för finansministeriets styrning av säkerhetsnätets strategiska och ekonomiska styrning, för den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, styrning av beredskap och säkerhet samt för styrning av säkerhetsnätets tjänsteproduktion.

Valtoris organisationsstruktur

Valtori förnyade sin organisation på våren 2022 så att den motsvarar sin förnyade, kundcentrerade strategi. Kärnan i strategin är en vision: vi vill vara en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas.

Verkställande direktör: Paula Kujansivu; Kundupplevelse: Jari Virtanen; Gemensamma tjänster: Hannu Naumanen; Tori-tjänster: Matti Asikainen; Tuve-tjänster: Sakari Marttila; Säkerhet: Hannu Naumanen; Personalerfarenhet: Kaisa Uotila; Ekonomi och effektivitet: Antti Uusitalo; Kommunikation och marknadsföring: Leena-Mari Tanskanen.

Bild: Valtoris organisationsstruktur (bildkälla: Valtori)

Resultatenheter är:

  • Kundupplevelse,
  • Gemensamma tjänster,
  • Tori-tjänster,
  • Tuve-tjänster,
  • Säkerhet,
  • Personalerfarenhet,
  • Ekonomi och effektivitet samt; och
  • Kommunikation och marknadsföring.

Valtori leds av verkställande direktör.