Meny

Organisation och ledning

Valtoris verksamhet grundas på lagar och förordningar

Valtori är ett ämbetsverk inom finansministeriets administration vars produktion av grundläggande datatekniktjänster grundas på lagen (1226/2013) och förordningen (132/2014) om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt på lagen (10/2015) och förordningen (1109/2015) om säkerheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät.

Enligt lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster svarar finansministeriet för den strategiska styrningen av Valtori, ledningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, styrningen av beredskapen och säkerheten samt för ledningen av de kommersiella principerna. Ministeriet fastställer också långsiktiga riktlinjer och mål för Valtori.

Enligt lagen om den offentliga förvaltningens säkerhetsnät svarar finansministeriet för styrningen av säkerhetsnätets allmänna administrativa, strategiska, finansiella och informations- och kommunikationstekniska beredskap samt för styrningen och övervakningen av beredskapen och säkerheten. Finansministeriet svarar för styrningen och övervakningen av säkerhetsnätets tjänsteproduktion efter att ha hört förhandlingsgruppen TUVE.

Valtoris verksamhetsmodell

Valtorin kundförhandlingsgrupp stöder kundhandledning och utveckling av verksamhet.

Förhandlingsgruppen i säkerhetsnätverksamhet fungerar som stöd för finansministeriets styrning av säkerhetsnätets strategiska och ekonomiska styrning, för den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, styrning av beredskap och säkerhet samt för styrning av säkerhetsnätets tjänsteproduktion.

Valtoris organisationsstruktur

Verkställande direktör: Pasi Lehmus; Kundrelationer: Jouni Mustonen; Tjänster och utveckling: Jari Virtanen; Användarstöd: Sakari Marttila; Produktion: Tero Latvakangas; Interna tjänster: Mikko Vuorikoski; Kommunikation: Leena-Mari Tanskanen; Ändringsprogram: Paula Kujansivu; Representant för de anställda: Jaakko Virtanen.

Bild: Valtoris organisationsstruktur (bildkälla: Valtori)

Majoriteten av Valtoris personal arbetar i produktion, användarstöd och tjänster:

  • Produktion tar hand om tjänsterna och ansvarar för att de fungerar.
  • Användarstödet ger stöd till dem som använder våra tjänster både genom tjänsteportalen, per telefon, distansuppkoppling samt efter behov på plats.
  • I Tjänsterna koncentrerar man sig på att utveckla tjänsterna i produktionen och att överväga nya tjänster för framtiden. I verksamheten arbetar även projektchefer samt personer som svarar för datasäkerhet och arkitektur.

Kundtjänstcheferna som arbetar med kundkontakter motsvarar ledningen för dataadministration hos våra kunder. De svarar för en övergripande ledning av våra kundkontakter enligt kundrelationsprocessen och enligt samarbetspraxis som man kommit överens om med kunden.

Interna tjänster och Kommunikation är Valtoris interna stödfunktioner, som med sina insatser stöder andra inom Valtori i deras arbete. En del av personerna som arbetar i enheterna, såsom ekonomiansvariga, samarbetar även med våra kunder.

Valtori leds av verkställande direktör. DI Pasi Lehmus har varit verkställande direktör för Valtori sedan juli 2016.